V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Fotogaléria

imgSlužby Božie v rámci Predvalného zhromaždenia SLZ

V rámci Predvalného zhromaždenia SLZ pre Euópu sa v nedeľu 14. marca 2010 uskutočnili vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici slávnostné služby Božie, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik. Potom delegátov prijali na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava.

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa v kázni zamýšľal nad textom Otče náš, ktorý si v nebesiach! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! (Mt 6, 9a.1), ktorý je aj hlavnou témou 11. valného zhromaždenia SLZ. K téme VZ SLZ okrem iného povedal:
„Všetci však veľmi dobre vieme, že na tomto svete je mnoho ľudí, ktorí nemajú chlieb ani nápoj každý deň. Dráma podvýživy a hladu miliónov detí i dospelých vyzýva nás, kresťanov, aby sme vzali na seba zodpovednosť za svojich bratov a sestry, a robili všetko pre to, aby sa situácia zmenila, aby aj tí, ktorí dnes hladujú, mali chlieb každodenný, základné potraviny a zdravú pitnú vodu.
Prosba za obyčajný chlieb na každý deň nás učí dôvere v Božiu prozreteľnosť. Učí nás radovať sa aj zo zdanlivo malých vecí, všedných, darov života.
Modlitba za každodenný chlieb je aj pre nás v dnešnej dobe hospodárskej a ekonomickej krízy modlitbou aj za to, aby mali všetci ľudia prácu, zamestnanie a za statočnú prácu primeranú odmenu, aby všetci mali svoj domov.“

Chrámovému zhromaždeniu sa prihovoril aj biskup Evanjelickej cirkvi vo Fínsku Dr. Eero Huovinen a všetci spoločne sa pomodlili za ľudí v núdzi na celom svete.

Po skončení služieb Božích sa hostia prešli centrom Bratislavy a odborní sprievodcovia im priblížili históriu mesta i najvýznamnejšie pamätihodnosti.

Na sledovalo prijatie účastníkov predvalného zhromaždenia na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava. V Primaciálnom paláci namiesto pána primátora, ktorý z naliehavých dôvodov nemohol byť prítomný, vystúpil s príhovorom vedúci jeho protokolu, ktorý vyzdvihol osobitnú symboliku tohto stretnutia v súčasnej dobe globalizácie a zdôraznil nezastupiteľnú úlohu cirkví niesť posolstvo európskej kresťanskej tradície a ochraňovať kultúrne dedičstvo, na ktorom stojí celá tradícia Európy. Ďalej v príhovore podčiarkol zástoj ECAV na Slovensku v histórii Slovenska, kde sa evanjelická cirkev zlatými písmenami zapísala do emancipačného procesu nášho národa výrazným zástojom početných osobností aj zavedením bohoslužobného jazyka zrozumiteľného ľuďom a vydávaním kníh v slovenčine.

Za prijatie sa potom poďakovali viceprezident SLZ Peter Stoll a za hostiteľskú cirkev generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v príhovore vyslovil vďaku Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava aj za podporu a spoluprácu počas Stretnutia kresťanov v roku 2008, keď sa hlavné zhromaždenie konalo práve pred radnicou na Hlavnom námestí, a tak Hrad prepevný mohol zaznieť pri jezuitskom kostole a neďalekom uršulínskom kostole, ktoré boli vybudované našimi predkami - evanjelikmi.

Popoludní rokovanie pokračovalo prednáškou brata farára Kiliana Dörra z Rumunska o postavení žien v Rumunsku a iných problémoch v strednej a východnej Európe, ako aj prácou v skupinách na témy, ako je životné prostredie a diakonia a migrácia v Európe.

(prevzaté z www.ecav.sk)
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.