V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Praktické informácie

Konfirmácia

Čo potrebujete ak chcete byť konfirmovaný/á v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?
Pokiaľ je prihlasujúci/a sa na konfirmačnú prípravu členom/kou iného ev. a. v. cirkevného zboru ako toho, v ktorom sa hlási na konfirmačnú prípravu, musí k prihláške na konfirmačnú prípravu doložiť písomný súhlas duchovného/ej cirkevného zboru, ktorého je členom/kou.

Viac o konfirmácii
 
Srdečne pozývame na konfirmačnú prípravu pre dospelých (KPD)
 
Konfirmačná príprava (aj pre dospelých)
 
Z predpisov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku o konfirmácii
 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.