V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Praktické informácie

Sobáš

Čo potrebujete pri vybavovaní ev. sobáša?
V našom cirkevnom zbore sobášime v kostoloch:

Veľkom na Panenskej ulici,
Malom na Panenskej ulici,
Novom na Legionárskej ulici,
v Zborovom dome v Dúbravke (M. Sch. Trnavského 2).

Naše manželstvá, rodiny, domácnosti sú pôdou, kde má rásť nový - Boží život. Nie je možný bez Pánovho požehnania. Preto je správne, keď do manželstva vstupujú snúbenci nielen so sľubom vzájomnej lásky, ale aj s Božím požehnaním. Veď pekné manželstvá začínajú patriť dnes pomaly už medzi "ohrozené druhy". Nezabúdajme, že Pán Boh - náš autor - nám aj v otázkach vzťahov a manželstva chce vždy len a len dobre. Má preto zmysel konať podľa toho, čo je normálne pred Bohom, a nie podľa toho, čo je bežné v tomto svete.Zdravá spoločnosť i zdravá cirkev bude len tam, kde sú zdravé rodiny, zdravé vzťahy - utvárané podľa Božích noriem. Každé oslabovanie rodiny, je aj oslabovaním spoločnosti, cirkvi, cirkevného zboru. Všetkým, ktorí si pred Bohom hodlajú dať či už dali sľub vernosti a lásky želáme, aby tvorili pekné spoločenstvo, v ktorom by ich vzájomná láska rástla a aby nachádzali spoločenstvo aj v širšej rodine nášho bratislavského evanjelického cirkevného zboru.

Chápanie manželskej inštitúcie u katolíkov a evanjelikov
 
Manželstvo Dr. Martina Luthera
 
Čo je užitočné vedieť o evanjelickom sobáši?
 
Evanjelik predsa nič nestratí...? alebo: O „reďkovkovskom“ správaní (niekoľkom poznámok k ekumenickým manželstvám)
 
Poriadok evanjelického sobáša
 
„Manželstvo“ bez obrúčok
 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.