V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

26.12.2012>>Štefana, Žalm 119, 81 – 92
Ján Grešo
25.12.2012>>Prvá slávnosť vianočná, Ján 3, 16 – 21
Ján Grešo
23.12.2012>>4. adventná nedeľa, Lukáš 1, 46 – 55
Ján Grešo
16.12.2012>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 1 – 9
Ján Grešo
09.12.2012>>2. adventná nedeľa, Jakub 5, 7 – 11
Ján Grešo
02.12.2012>>1. adventná nedeľa, Zjavenie 3, 20
Ján Grešo
25.11.2012>>Posledná nedeľa cirkevného roku, Zjavenie 21, 1 – 8
Ján Grešo
25.11.2012>>Posledná nedeľa cirkevného roku, Lukáš 12, 40 – 48
Ján Grešo
20.11.2012>>Izaiáš 5, 1 – 7
Ján Grešo
18.11.2012>>Predposledná nedeľa cirkevného roku, Galaťanom 5, 22 – 23, UPC
Ján Grešo
11.11.2012>>Tretia nedeľa pred koncom cirk. roka, Lukáš 17, 20 – 21
Ján Grešo
31.10.2012>>Pamiatka reformácie, Lukáš 19, 1 – 10
Ján Grešo
30.10.2012>>Lukáš 18, 9 – 14
Ján Grešo
28.10.2012>>21. ned. po Sv. Trojici, List Jakubov 5, 1 – 6
Ján Grešo
21.10.2012>>20. ned. po Sv. Troj., Marek 8, 15
Ján Grešo
21.10.2012>>20. ned. po Troj., 2Tim 3, 13 – 17
Ján Grešo
14.10.2012>>19. ned. po Sv. Troj., 2Kor 4, 16 – 18
Ján Grešo
09.10.2012>>Iz 29, 18 – 21
Ján Grešo
07.10.2012>>Poďakovanie za úrody, 5. kniha Mojžišova 8, 6 – 20
Ján Grešo
30.09.2012>>17. ned. po Sv. Trojici, Marek 9, 33 – 35
Ján Grešo
23.09.2012>>16. ned. po Sv. Trojici, Ján 6, 22 – 29
Ján Grešo
18.09.2012>>Kazateľ 1, 1 – 11
Ján Grešo
16.09.2012>>15. ned. po Sv. Trojici, 1. list Petrov 5, 5c – 11
Ján Grešo
09.09.2012>>14. ned. po Sv. Trojici, Lukáš 17, 11 – 19
Ján Grešo
02.09.2012>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 10, 25 – 28
Ján Grešo
28.08.2012>>Galaťanom 5, 25 – 6, 10
Ján Grešo
26.08.2012>>12. ned. po Sv. Trojici, Prvý list Korintským 6, 9 – 14. 18 – 20
Ján Grešo
19.08.2012>>11. nedeľa po Svätej Trojici, Lukáš 18, 9 - 14
Anna Polcková
19.08.2012>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 7, 36 – 8, 3
Ján Grešo
12.08.2012>>10. ned. po Sv. Trojici, Jeremiáš 7, 1 – 11
Ján Grešo
05.08.2012>>9. nedeľa. po Sv. Trojici, Marek 4, 26 – 29
Ján Grešo
31.07.2012>>Marek 3, 31 – 35
Ján Grešo
29.07.2012>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 10, 32 – 33
Ján Grešo
26.07.2012>>Žalm 62, 2
Ján Grešo
22.07.2012>>6. nedeľa po Sv. Trojici, Jakub 1, 2 – 12
Ján Grešo
03.07.2012>>Cyrila a Metoda – Majstra Jána Husa, Ján 8, 31 – 36
Ján Grešo
01.07.2012>>4. nedeľa po Svätej Trojici, 1. Mojžišova 50, 15 - 21
Anna Polcková
01.07.2012>>4. nedeľa po Svätej Trojici, Žalm 42+43
Ján Grešo
01.07.2012>>4. nedeľa po Svätej Trojici, Príslovia 16, 9
Ján Grešo
24.06.2012>>3. nedeľa po Svätej Trojici, Lukáš 15, 1 - 7
Martin Šefranko
24.06.2012>>3. ned. po Sv. Trojici, Rímskym 8, 35 – 39
Ján Grešo
24.06.2012>>1Jn 4, 16, Žatva spevokolu
Ján Grešo
24.06.2012>>3. nedeľa po Svätej Trojici, Lukáš 19, 1 - 10, Krst a konfirmácia dospelých
Anna Polcková
17.06.2012>>2. nedeľa po Sv. Troj., Ján 18, 9b, Deň otcov
Ján Grešo
12.06.2012>>1. Samuelova 2, 1 – 10
Ján Grešo
10.06.2012>>1. nedeľa po Svätej Trojici, Lk 16, 19 – 31
František Ábel
10.06.2012>>2. nedeľa po Svätej Trojici, Marek 10, 42 – 45, nedeľa diakonie
Ján Grešo
05.06.2012>>Večerné utorkové služby Božie; téma: Božie mlčanie, Žalm 28, 1 - 2 a Židom 1, 1 - 2
Martin Šefranko
03.06.2012>>Sviatok Svätej Trojice, Efezským 1, 3 – 14
Ján Grešo
03.06.2012>>Sviatok Svätej Trojice, Evanjelium podľa Jána 3, 1 - 15
Martin Šefranko
30.05.2012>>Záver letného semestra - kázeň v kaplnke EDS zo sl. Božích pre študentov, 1M 11, 1-9
Martin Šefranko
27.05.2012>>Svätodušná nedeľa, Sk. ap 2, 22–23, 32–33, 36–39
Anna Polcková
27.05.2012>>Večer v Novom kostole - spomienka na ev. farára-martýra Jozefa Bučku, J 15, 4 - 5 a 13
Martin Šefranko
27.05.2012>>Svätodušná nedeľa, Ján 14, 26
Ján Grešo
20.05.2012>>Nedeľa po Vstúpení, Ján 7, 31 – 32. 45 – 48
Ján Grešo
20.05.2012>>Kázeň v UPC, Nedeľa po Vstúpení, Židom 12, 1 - 2 (po prebojovaní sa do finále MS v hokeji)
Martin Šefranko
20.05.2012>>Krst a konfirmácia dospelých v NK, L 1, 36 - 38; 1M 27, 15 - 24; J 20, 28 (v kontexte v. 24 - 32)
Martin Šefranko
20.05.2012>>Nedeľa po Vstúpení, Ján 14, 26 – 28
Ján Grešo
15.05.2012>>Večerné služby Božie, utorok po nedeli Rogate, NK, 1. Tesalonickým 5, 17
Martin Šefranko
13.05.2012>>5. nedeľa po Veľkej noci, Ján 17, 15
Ján Grešo
13.05.2012>>Rogate, 2 Mojžišova 20, 7 a Evanjelium podľa Matúša 6, 33
Martin Šefranko
06.05.2012>>4. nedeľa po Veľkej noci - Cantate (Spievajte), Efezským 5, 19 - 20
Martin Šefranko
06.05.2012>>4. nedeľa po Veľkej noci, Kolosenským 3, 16
Ján Grešo
01.05.2012>>1. Mojžišova 2, 15, 1. Mojžišova 3, 23
Ján Grešo
25.04.2012>>Ján 10, 27 – 28
Ján Grešo
22.04.2012>>2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 14 - 15
Martin Šefranko
22.04.2012>>2. nedeľa po Veľkej noci, Žalm 23
Ján Grešo
15.04.2012>>1. nedeľa po Veľkej noci, 1. Korintským 15, 50 – 58; Vzkriesenie - zdroj našej sily a nádeje už v tomto živote
Martin Šefranko
15.04.2012>>1. nedeľa po Veľkej noci, Ján 21, 15 – 19
Ján Grešo
09.04.2012>>Veľkonočný pondelok, Lukáš 24, 28 – 33
Ján Grešo
08.04.2012>>1. slávnosť veľkonočná, Zjavenie Jána 1, 17b - 18; Božie P. S.
Martin Šefranko
08.04.2012>>Veľkonočná nedeľa, Lukáš 24, 1 – 12
Ján Grešo
06.04.2012>>Veľký piatok, Marek 15, 31 – 32a
Ján Grešo
06.04.2012>>Veľký piatok, Matúš 27, 45-54
Anna Polcková
06.04.2012>>Veľký piatok, Izaiáš 11, 6 - 7 a Evanjelium podľa Marka 15, 27 - 28
Martin Šefranko
01.04.2012>>Kvetná nedeľa, Ján 12, 12 – 16
Ján Grešo
25.03.2012>>Zvestovanie narodenia Krista Pána panne Márii; Ev. podľa Lukáša 1, 26 - 38
Martin Šefranko
25.03.2012>>5. pôstna nedeľa; Ev. podľa Jána 12, 20 - 26; téma kázne: Ako zhodnotiť svoj život?
Martin Šefranko
25.03.2012>>5. pôstna nedeľa, Marek 10, 32 – 45
Ján Grešo
18.03.2012>>4. pôstna nedeľa, Izaiáš 54, 7 – 10
Martin Šefranko
18.03.2012>>4. pôstna nedeľa, Ámos 8, 11 – 12
Ján Grešo
11.03.2012>>3. pôstna nedeľa, Prvý list Jánov 3, 8b
Ján Grešo
11.03.2012>>3. pôstna nedeľa, Evanjelium podľa Jána 4, 5 - 42
Martin Šefranko
04.03.2012>>2. pôstna nedeľa, Marek 12, 1 – 12
Ján Grešo
04.03.2012>>2. pôstna nedeľa, Skutky apoštolov 9, 1nn (po zverejnení výsledkov sčítania obyvateľov)
Martin Šefranko
28.02.2012>>Ekumenický večer modlitieb za našu krajinu pred parlamentnými voľbami, Nový ev. kostol
Martin Šefranko
26.02.2012>>1. pôstna nedeľa, Matúš 4, 1 – 11
Ján Grešo
26.02.2012>>1. pôstna nedeľa, Evanjelium podľa Marka 1, 12 - 15
Martin Šefranko
19.02.2012>>Predpôstna nedeľa, 4. Mojžišova 13, 1 – 2 . 21a . 25 – 28; 14, 6 – 8
Martin Šefranko
19.02.2012>>Predpôstna nedeľa – Národný týždeň manželstva, Matúš 7, 24 – 27
Ján Grešo
14.02.2012>>Evanjelium podľa Jána 8, 1 - 11
Martin Šefranko
12.02.2012>>Nedeľa po Deviatniku, Evanjelium podľa Lukáša 9, 57 - 62
Martin Šefranko
05.02.2012>>Nedeľa Deviatnik, Evanjelium podľa Matúša 20, 1 - 16
Martin Šefranko
05.02.2012>>Nedeľa Deviatnik, Žalm 146
Anna Polcková
31.01.2012>>Jeremiáš 8, 4 – 9
Ján Grešo
29.01.2012>>Posledná nedeľa po Zjavení, Matúš 17, 1 – 9
Ján Grešo
29.01.2012>>Posledná nedeľa po Zjavení, Evanjelium podľa Matúša 17, 1 - 9
Martin Šefranko
22.01.2012>>3. nedeľa po Zjavení; Žalm 62, 6 – 13
Martin Šefranko
22.01.2012>>3. nedeľa po Zjavení, Ján 4, 31 – 35
Ján Grešo
17.01.2012>>Skutky apoštolov 5, 1 - 11
Martin Šefranko
15.01.2012>>2. nedeľa po Zjavení, Marek 12, 28 - 31
Ján Grešo
10.01.2012>>Lukáš 12, 1b
Ján Grešo
08.01.2012>>1. nedeľa po Zjavení Krista Pána, Evanjelium podľa Matúša 3, 13 – 17
Martin Šefranko
06.01.2012>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Rímskym 1, 14 – 15
Ján Grešo
03.01.2012>>Jeremiáš 1, 4 – 10
Ján Grešo
01.01.2012>>Nový rok, Žalm 23
Ján Grešo
01.01.2012>>Nový rok, 2. list Korintským 12, 9
Martin Šefranko
27.12.2011>>Povianočné večerné služby Božie, Evanjelium podľa Matúša 2, 13
Martin Šefranko
26.12.2011>>2. slávnosť vianočná, Skutky 16, 23 – 34
Ján Grešo
25.12.2011>>1. slávnosť vianočná, Tít 2, 11 - 13
Anna Polcková
25.12.2011>>1. slávnosť vianočná; 1. Mojžišova 28, 10 - 22
Martin Šefranko
25.12.2011>>1. slávnosť vianočná, 2Kor 8, 9
Ján Grešo
24.12.2011>>Štedrý večer, Ján 1, 9 - 12
Anna Polcková
24.12.2011>>Štedrý večer, Evanjelium podľa Jána 1, 4 a 11 ; 12, 35 - 36
Martin Šefranko
18.12.2011>>4. adventná nedeľa, Skutky apoštolov 9, 26 - 27
Martin Šefranko
18.12.2011>>4. adventná nedeľa, Lukáš 1, 26-38
Anna Polcková
18.12.2011>>4. adventná nedeľa, Filipským 4, 4 - 5
Ján Grešo
11.12.2011>>3. adventná nedeľa, Matúš 3, 1 - 12
Martin Šefranko
11.12.2011>>3. adventná nedeľa, Žalm 86 4.5v
Anna Polcková
11.12.2011>>3. adventná nedeľa, Matúš 11, 2 – 10
Ján Grešo
04.12.2011>>2. adventná nedeľa, Zjavenie Jána 3, 20
Martin Šefranko
04.12.2011>>2. adventná nedeľa, 1Tes 5, 1 – 11
Ján Grešo
27.11.2011>>Večer v kostole; téma: Solus Christus (Jedine Kristus)
Martin Šefranko
27.11.2011>>Prvá adventná nedeľa, Matúš 21, 1 – 9
Ján Grešo
20.11.2011>>Posledná nedeľa v cirkevnom roku, 2Kor 1, 12
Ján Grešo
20.11.2011>>Nedeľa večnosti - posledná nedeľa v cirkevnom roku, 1. Korintským 2, 9
Martin Šefranko
20.11.2011>>Nedeľa večnosti - posledná nedeľa v cirkevnom roku, Filipským 3, 20 – 21
Ján Grešo
13.11.2011>>Predposledná nedeľa v cirkevnom roku, Lukáš 19, 10
Ján Grešo
13.11.2011>>Pamiatka posvätenia Nového ev. kostola, 78. výročie; Efezským 2, 22
Martin Šefranko
06.11.2011>>3. ned. pred koncom cirk. roku, Matúš 24, 45 – 51
Ján Grešo
06.11.2011>>3. nedeľa pred koncom cirkevného roku, Lukáš 12, 1 – 9 a 32
Martin Šefranko
01.11.2011>>Pamiatka zosnulých, Lukáš 24, 1 – 8
Ján Grešo
31.10.2011>>Pamiatka reformácie, Jakub 2, 14 – 26
Ján Grešo
30.10.2011>>V predvečer Pamiatky reformácie, 1. Samuelova 22, 22 - 26
Martin Šefranko
30.10.2011>>Pamiatka Reformácie, Gal 5, 1
Ján Grešo
23.10.2011>>Večer v kostole, Žalm 119, 89 – 97
Ján Grešo
23.10.2011>>18. nedeľa po Svätej Trojici, Príslovia 17, 9 a 27, 5 – 6
Martin Šefranko
23.10.2011>>18. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 19, 1 – 10
Ján Grešo
20.10.2011>>Ranná pobožnosť na Teologickej konferencii v Piešťanoch, Marek 9, 38 – 39
Martin Šefranko
16.10.2011>>17. nedeľa po Svätej Trojici; Efezským 4, 1 - 6
Martin Šefranko
16.10.2011>>17. ned. po Sv. Trojici, 1Jn 3, 1 – 3
Ján Grešo
09.10.2011>>16. ned. po Sv. Trojici, 1Kor 1, 4 – 9
Ján Grešo
02.10.2011>>15. ned. po Sv. Trojici, Príslovia 27, 17
Ján Grešo
25.09.2011>>14. ned. po Sv. Trojici, Lukáš 14, 7 – 11
Ján Grešo
25.09.2011>>Znaky zdravého misijného cirkevného zboru
Miroslav Hvožďara
20.09.2011>>Sudcovia 2, 10 – 14
Ján Grešo
18.09.2011>> 13. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 10, 25 – 30. 36n
Martin Šefranko
18.09.2011>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Zjavenie 3, 1 – 6
Ján Grešo
13.09.2011>>Józua 6, 7b
Martin Šefranko
11.09.2011>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 73, 1 – 4a . 5b . 12 – 14 . 16. 23 – 28
Martin Šefranko
11.09.2011>>12. ned. po Sv. Trojici, Matúš 12, 33 – 37
Ján Grešo
04.09.2011>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 90
Ján Grešo
04.09.2011>>Začiatok školského roku, 11. nedeľa po trojici, List Efezským 3, 14 – 19
Martin Šefranko
30.08.2011>>List Židom 12, 2 – 11
Ján Grešo
28.08.2011>>10. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Marka 1, 15b
Martin Šefranko
28.08.2011>>10. nedeľa po sv. Trojici, Lukáš 19, 41-48
Anna Polcková
23.08.2011>>Evanjelium podľa Jána 15, 13 – 16
Martin Šefranko
21.08.2011>>9. ned. po Sv. Trojici, 2. Mojžišova 3, 1 – 14
Ján Grešo
16.08.2011>>Žalm 95
Ján Grešo
14.08.2011>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Prvý list Korintským 13, 13
Ján Grešo
07.08.2011>>7. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 24, 28 – 33
Ján Grešo
07.08.2011>>7. nedeľa po sv.Trojici, Ján 6,1-15
Anna Polcková
07.08.2011>>7. nedeľa po Svätej Trojici, Skutky apoštolov 9, 6
Martin Šefranko
31.07.2011>>6. nedeľa po Trojici, Matúš 5, 17 a 20 – 26
Martin Šefranko
26.07.2011>> 1. Samuelova 1. kapitola
Martin Šefranko
24.07.2011>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 12, 21
Ján Grešo
19.07.2011>>Matúš 7, 13 – 14
Ján Grešo
17.07.2011>>4. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 13, 7
Ján Grešo
10.07.2011>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 23, 10
Ján Grešo
10.07.2011>>3. ned. po Sv. Trojici, Marek 2, 23 – 28
Ján Grešo
07.07.2011>>Služby Božie (nielen) pre deti (v rámci detského tábora), s krstom; Ján 8, 12
Martin Šefranko
05.07.2011>>Cyrila a Metoda; Majstra Jána Husa, Ján 1, 1 – 8
Ján Grešo
03.07.2011>>2. nedeľa po Sv. Trojici, téma nedele: Vážne pozvanie, Lukáš 14, 16 – 24
Martin Šefranko
26.06.2011>>1. nedeľa po Sv. Trojici, 2Kor 4,16
Ján Grešo
26.06.2011>>1. ned. po Sv. Trojici, Izaiáš 40, 6 – 8
Ján Grešo
21.06.2011>>Ku Dňu otcov, Matúš 6, 9a a Marek 14, 36
Martin Šefranko
19.06.2011>>Sviatok Svätej Trojice, Izaiáš 6, 1 – 8
Ján Grešo
14.06.2011>>Rímskym 8, 1. 2. 10. 11
Ján Grešo
13.06.2011>>2. slávnosť svätodušná, Skutky apošt. 2, 37; Galatským 5, 25
Martin Šefranko
12.06.2011>>1. slávnosť svätodušná, Skutky apošt. 8, 9 – 24
Martin Šefranko
12.06.2011>>Svätodušná nedeľa, 1Kor 12, 4 – 11
Ján Grešo
12.06.2011>>Príhovor na Duchovnej žatve spevokolov v Novom ev. kostole, Žalm 146, 1 - 2; 1. sl. svätodušná
Martin Šefranko
05.06.2011>>Nedeľa po Vstúpení, Ján 15, 26 – 16, 4
Ján Grešo
05.06.2011>>Nedeľa po Vstúpení, Žalm 91, 11
Martin Šefranko
04.06.2011>>Matúš 13, 44 – 46, Zborový deň – Biblická hodina
Ján Grešo
02.06.2011>>Vstúpenie Krista Pána, Židom 4, 14 – 16
Martin Šefranko
29.05.2011>>5. nedeľa po Veľkej noci, Matúš 7, 7 – 11
Ján Grešo
29.05.2011>>5. nedeľa po Veľkej noci, Matúš 28, 20
Martin Šefranko
24.05.2011>>1Pt 4, 7
Ján Grešo
22.05.2011>>4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate, Matúš 14, 23; 6, 6
Ján Grešo
22.05.2011>>Nedeľa Kantate, Skutky apoštolov 16, 25 - 34
Anna Polcková
22.05.2011>>4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate, Kolosenským 3, 15 – 17
Ján Grešo
15.05.2011>>3. nedeľa po Veľkej noci, Ján 15, 16
Ján Grešo
15.05.2011>>3. po Veľkej noci - Nedeľa diakonie, 1. Samuelova 7, 12
Martin Šefranko
08.05.2011>>2. Nedeľa po Veľkej noci, Marek 14, 8 a 1. Korintským 3, 6 – 8
Martin Šefranko
08.05.2011>>Druhá nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 11 – 16
Ján Grešo
08.05.2011>>Vystúpenie spevokolov, Rímskym 8, 14 – 16
Ján Grešo
01.05.2011>>2. Nedeľa po Veľkej noci, Ev. Jána 20, 24 – 31
Martin Šefranko
01.05.2011>>1. nedeľa po Veľkej noci, Skutky 4, 9 – 11
Ján Grešo
26.04.2011>>Rímskym 6, 4
Ján Grešo
25.04.2011>>2. slávnosť veľkonočná, Žalm 133
Martin Šefranko
25.04.2011>>Veľkonočný pondelok, Skutky 10, 34 – 41
Ján Grešo
22.04.2011>>Veľký piatok, Lukáš 23, 48
Martin Šefranko
22.04.2011>>Veľký piatok, Matúš 27, 45 - 46
Anna Polcková
22.04.2011>>Veľký piatok, Ján 19, 19 – 22
Ján Grešo
22.04.2011>>Veľkonočná nedeľa, Prvý list Korintským 15, 20
Ján Grešo
21.04.2011>>Zelený štvrtok, Lukáš 22, 31 – 34
Ján Grešo
17.04.2011>>Kvetná nedeľa, Ján 18, 33 – 38
Ján Grešo
10.04.2011>>5. pôstna nedeľa – Smrtná, Kniha Józuova 6. a 7. kapitola (predovšetkým verše: 6, 1 – 2 a 17 – 19 a 21; 7, 1 a 11 a 15 – 16 a 18 – 21 a 24 – 28)
Martin Šefranko
03.04.2011>>4. pôstna nedeľa, Ján 6, 66 – 69
Ján Grešo
03.04.2011>>4. pôstna nedeľa, L 18, 8
Martin Šefranko
03.04.2011>>4. pôstna nedeľa, 1. Jánov 4, 9 – 10 a 19
Martin Šefranko
27.03.2011>>Rímskym 14, 7 – 9; „Odovzdaný Bohu – Buď vôľa Tvoja“, Večer v kostole
Ján Grešo
27.03.2011>>3. pôstna nedeľa, Jeremiáš 20, 7 - 13
Anna Polcková
27.03.2011>>3. pôstna nedeľa, Žalm 25, 15
Martin Šefranko
13.03.2011>>1. pôstna nedeľa, Jakub 4, 7 – 8
Martin Šefranko
13.03.2011>>1. pôstna nedeľa, Lukáš 4, 1 – 13
Martin Šefranko
06.03.2011>>Predpôstna nedeľa, Marek 8, 27 – 38
Ján Grešo
06.03.2011>>Predpôstna nedeľa, Rímskym 15, 7 a 14 , výročný zborový konvent
Martin Šefranko
27.02.2011>>Nedeľa po Deviatniku, Marek 4, 26 – 29
Ján Grešo
20.02.2011>>Nedeľa Deviatnik, Evanjelium podľa Lukáša 17, 7 – 10
Martin Šefranko
20.02.2011>>Nedeľa Deviatnik, 1. list Korintským 9, 24 – 27; Filipským 3, 12 – 14
Ján Grešo
17.02.2011>>Evanjelium podľa Matúša 20, 1 – 16
Martin Šefranko
13.02.2011>>Žalm 139, 14, Kázeň z evanjelických služieb Božích (nielen) pre deti, Téma: O čiernej ovečke (som jedinečný)
Martin Šefranko
13.02.2011>> 6. nedeľa po Zjavení – Národný týždeň manželstva, Matúš 19, 1 – 6
Ján Grešo
08.02.2011>>2. list Korintským 12, 1 – 7
Ján Grešo
06.02.2011>>5. nedeľa po Zjavení Krista Pána, Evanjelium podľa Matúša 13, 24 – 30 a 34 – 43
Martin Šefranko
06.02.2011>>5. nedeľa po Zjavení Krista Pána, 2. Mojžišova 20, 4; 1. Korintským 7, 2; 1. Tesalnickým 4, 3 – 5
Martin Šefranko
03.02.2011>>Lukáš 2, 22 – 35
Martin Šefranko
30.01.2011>>4. nedeľa po Zjavení, Ef 4, 22 – 32
Ján Grešo
30.01.2011>>4. nedeľa po Zjavení Krista Pána, 1. Mojžišova 22, 1 – 14
Martin Šefranko
23.01.2011>>3. nedeľa po Zjavení, Matúš 8, 5 – 13
Ján Grešo
23.01.2011>>3. nedeľa po Zjavení Krista Pána, Rímskym 8, 12 – 18
Martin Šefranko
16.01.2011>>2. nedeľa po Zjavení, Matúš 7, 12
Ján Grešo
16.01.2011>>2. nedeľa po Zjavení, Evanjelium podľa Jána 2, 1 – 11
Martin Šefranko
13.01.2011>>Marek 1, 14 – 20
Martin Šefranko
11.01.2011>>Žalm 119, 105
Ján Grešo
09.01.2011>>1. nedeľa po Zjavení, Rímskym 12, 1 – 2
Ján Grešo
06.01.2011>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Matúš 2, 1 – 12
Ján Grešo
06.01.2011>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Efezským 2, 11 – 18
Martin Šefranko
06.01.2011>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Evanjelium podľa Matúša 2, 1 – 12
Martin Šefranko
02.01.2011>>Nedeľa po Novom roku, Ján 1, 43 - 51
Ján Grešo
01.01.2011>>Nový rok, Židom 13, 8
Ján Grešo

[ Staršie kázne z rokov 2005 až 2010 nájdete tu. ]
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.