V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

31.12.2010>>Starý rok, Matúš 12, 28
Ján Grešo
31.12.2010>>Starý rok, Evanjelium podľa Jána 19, 22
Martin Šefranko
28.12.2010>>Ján 19, 5
Ján Grešo
26.12.2010>>Druhá slávnosť vianočná, Marek 13, 9 – 13
Ján Grešo
25.12.2010>>Prvá slávnosť vianočná, Lukáš 2,15 - 20
Anna Polcková
25.12.2010>>Prvá slávnosť vianočná, Izaiáš 9, 5 – 6
Ján Grešo
24.12.2010>>Štedrý večer, List Títovi 2, 11 – 14
Martin Šefranko
24.12.2010>>Štedrý večer, Filipským 4, 4 – 5
Ján Grešo
19.12.2010>>4. adventná nedeľa, Evanjelium podľa Lukáš 1, 26 – 38
Martin Šefranko
19.12.2010>>4. adventná nedeľa, Izaiáš 40, 1 – 8
Ján Grešo
14.12.2010>>Zjavenie Jána 3, 14 – 20
Martin Šefranko
12.12.2010>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 1 – 9
Martin Šefranko
12.12.2010>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 1 – 14
Ján Grešo
05.12.2010>>2. adventná nedeľa, Matúš 24, 1 – 14
Ján Grešo
05.12.2010>>2. adventná nedeľa, 1. Korintským 6, 12 – 20, Filipským 3, 14, Filipským 2 , 9 – 11
Martin Šefranko
28.11.2010>>1. adventná nedeľa, pamiatka posvätenia VK (234. výr.), Daniel 6, 11
Martin Šefranko
28.11.2010>>1. adventná nedeľa, Jeremiáš 23, 5 – 8
Ján Grešo
21.11.2010>>Posledná nedeľa cirkevného roku, Kazateľ 12, 13 – 14
Martin Šefranko
21.11.2010>>Kázeň z evanjelických služieb Božích (nielen) pre deti v Bratislave (MK), Nebo nie je len obloha (o večnom živote), 1. list Korintským 2, 9 a Evanjelium podľa Jána 11, 25 – 27
Martin Šefranko
21.11.2010>>Pamiatka posvätenia Nového kostola, Ján 14, 27
Ján Grešo
14.11.2010>>2. nedeľa pred koncom cirkevného roku, Matúš 13, 47 – 50
Martin Šefranko
07.11.2010>>3. nedeľa pred koncom cirkevného roku, Matúš 24, 1 – 4 a 15 – 28
Martin Šefranko
07.11.2010>>23. nedeľa po Sv. Trojici, Zjavenie Jána 2, 10
Ján Grešo
02.11.2010>>Lukáš 10, 38 – 42
Ján Grešo
02.11.2010>>Pamiatka zosnulých, Ján 10, 27 – 28
Ján Grešo
31.10.2010>>Pamiatka reformácie, Matúš 10,26 b - 33
Anna Polcková
24.10.2010>>21. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 12, 15 – 21
Ján Grešo
24.10.2010>>21. nedeľa po Svätej Trojici, List Efezským 6, 10 – 19
Martin Šefranko
17.10.2010>>20. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody zeme, Evanjelium podľa Jána 6, 1 – 15
Martin Šefranko
10.10.2010>>19. nedeľa po sv. Trojici, Ján 5,1-16
Anna Polcková
10.10.2010>>19. nedeľa po Sv. Trojici, Pamiatka posvätenia chrámu v Rusovciach, Lk 14, 16 – 24
Ján Grešo
10.10.2010>>19. nedeľa po Trojici, Filipským 1, 29, Židom 13, 7 – 8
Martin Šefranko
03.10.2010>>18. nedeľa po Sv. Trojici, List Židom 1, 1 – 3
Ján Grešo
26.09.2010>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 10, 32 – 33
Ján Grešo
26.09.2010>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 15, 21 - 28
Anna Polcková
26.09.2010>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 34, 8
Martin Šefranko
23.09.2010>>5. Mojžišova 7, 7 – 8; Efezským 1, 3 – 5
Martin Šefranko
19.09.2010>>16. nedeľa po Sv. Trojici, 1Kor 6, 14
Ján Grešo
19.09.2010>>16. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 14, 26
Martin Šefranko
12.09.2010>>15. nedeľa po Sv. Trojici, 1. list Petrov 5, 6 – 7
Ján Grešo
12.09.2010>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Skutky apoštolov 15, 1 – 20
Martin Šefranko
12.09.2010>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 6,25-34
Anna Polcková
05.09.2010>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 7, 37
Ján Grešo
05.09.2010>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 1, 40 - 45
Anna Polcková
31.08.2010>>Ev. podľa Lukáša 13, 1 – 5
Martin Šefranko
26.08.2010>>Skutky apoštolov 2, 17, List Židom 11, 13
Martin Šefranko
22.08.2010>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 7, 31 - 37
Martin Šefranko
22.08.2010>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 7, 31 - 37
Anna Polcková
22.08.2010>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Mt 11, 29
Ján Grešo
17.08.2010>>Sk 17, 16 – 34
Ján Grešo
15.08.2010>>11. nedeľa po Sv. Trojici, 5. Mojžišova 7, 5 – 12
Ján Grešo
15.08.2010>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 18, 9 - 14
Anna Polcková
08.08.2010>>10. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 3, 7 – 14
Ján Grešo
03.08.2010>>Izaiáš 1, 25
Ján Grešo
01.08.2010>>9. nedeľa po Sv. Trojici (téma nedele: Prezieravá múdrosť), Ev. podľa Lukáša 16, 1 – 9
Martin Šefranko
29.07.2010>>2. list Timoteovi 2, 19
Martin Šefranko
25.07.2010>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Sofoniáš 3, 1 – 7
Ján Grešo
20.07.2010>>Príslovia 28, 6
Ján Grešo
18.07.2010>>7. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 14
Ján Grešo
11.07.2010>>6. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 6, 1 – 8
Ján Grešo
06.07.2010>>Majstra Jána Husa, Ján 18, 37
Ján Grešo
04.07.2010>>5. nedeľa po Sv. Trojici, 1. Mojžišova 2, 2 – 3
Martin Šefranko
04.07.2010>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Lukáša 9, 23
Martin Šefranko
04.07.2010>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Efezským 6, 10 – 17
Ján Grešo
30.06.2010>>Kázeň z evanjelických služieb Božích pre Ev. ZŠ a Ev. lýceum na záver škoského roku, Matúš 7, 21 – 23 a Ján 14, 6
Martin Šefranko
27.06.2010>>Pamiatka posvätenia chrámu v Modre, Lukáš 10, 38 – 42
Ján Grešo
22.06.2010>>Ámos 5, 4 – 6a
Martin Šefranko
20.06.2010>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Ezechiel 18, 20 – 24
Martin Šefranko
20.06.2010>>3. nedeľa po Sv. Trojici, 1. Timoteovi 1, 12 – 17
Ján Grešo
15.06.2010>>Jeremiáš 9, 22 – 23
Ján Grešo
13.06.2010>>2. nedeľa po Svätej Trojici, Lukáš 12, 27 – 32, Tatranská Lomnica
Ján Grešo
13.06.2010>>2. nedeľa po Svätej Trojici, Evanjelium podľa Marka 10, 17 – 27
Martin Šefranko
10.06.2010>>List Efezským 2, 19 a Evanjelium podľa Lukáša 14, 15 – 24
Martin Šefranko
06.06.2010>>Nedeľa diakonie, Galatským 6, 2
Ján Grešo
06.06.2010>>1. nedeľa po Svätej Trojici, Ev. Jána 5, 1 – 9
Martin Šefranko
01.06.2010>>1. Mojžišova 6, 5 – 8 a 13 – 14 a17 – 20:
Martin Šefranko
30.05.2010>>Sviatok Sv. Trojice, Ján 3, 1 – 8
Ján Grešo
30.05.2010>>Sviatok Svätej Trojice, Ev. podľa Jána 16, 12 – 15
Martin Šefranko
30.05.2010>>Sviatok Svätej Trojice, 2. list Korintským 13, 13
Ján Grešo
25.05.2010>>Kolosenským 3, 16 – 17
Ján Grešo
23.05.2010>>1. slávnosť svätodušná, konfirmácia, Žalm 145,18
Martin Šefranko
23.05.2010>>1. slávnosť svätodušná, Ján 14, 26
Martin Šefranko
23.05.2010>>1. slávnosť svätodušná, Ján 14, 26 – 27
Ján Grešo
20.05.2010>>1. list Tesalonickým 4, 3a
Martin Šefranko
16.05.2010>>Nedeľa po Vstúpení, Marek 16, 9 – 18
Martin Šefranko
16.05.2010>>Nedeľa po Vstúpení, Józua 24, 15, Kázeň na ekumenickej bohoslužbe slova – vďakyvzdaní kresťanov za Boží dar rodiny
Martin Šefranko
16.05.2010>>Nedeľa po Vstúpení, Ján 14, 1 – 6
Ján Grešo
16.05.2010>>Nedeľa po Vstúpení, Ev. podľa Jána 9, 4 – 5
Martin Šefranko
13.05.2010>>Vstúpenie Krista Pána, Lukáš 24, 51 – 52 a Zjavenie 1, 4a. 5 – 6
Martin Šefranko
13.05.2010>>Vstúpenie, Filipským 2, 9 – 11
Ján Grešo
11.05.2010>>Prvý list Korintským 7, 29 – 31
Ján Grešo
09.05.2010>>5. nedeľa po Veľkej noci, 2Kor 6, 14 – 7, 1
Ján Grešo
09.05.2010>>5. nedeľa po Veľkej noci, Prvý Tesalonickým 5, 16 – 18
Ján Grešo
02.05.2010>>4. nedeľa po Veľkej noci (Kantate – Spievajte), Sk 16, 22 – 34
Martin Šefranko
02.05.2010>>4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate), Prvá Kronická 16, 8 – 14
Ján Grešo
25.04.2010>>3. nedeľa po Veľkej noci – Nedeľa Biblie, Žalm 8
Ján Grešo
25.04.2010>>3. nedeľa po Veľkej noci, 1. Korintským 1, 4 – 9
Martin Šefranko
25.04.2010>>3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate), Ján 15, 1 - 8
Anna Polcková
20.04.2010>>Zjavenie 1, 9 – 18
Ján Grešo
18.04.2010>>Kázeň zo služieb Božích (nielen) pre deti v Bratislave, Evanjelium podľa Lukáša 15, 1 – 7
Martin Šefranko
18.04.2010>>2. nedeľa po Veľkej noci, Matúš 28, 18 – 20
Ján Grešo
11.04.2010>>1. nedeľa po Veľkej noci, Ján 20, 24 – 29
Ján Grešo
11.04.2010>>1. nedeľa po Veľkej noci, Ž 127:1-2
Martin Balko
05.04.2010>>Veľkonočný pondelok, Lukáš 24, 13 – 35
Ján Grešo
04.04.2010>>1. slávnosť veľkonočná, Matúš 28, 1 – 10 (v kontexte Mt 27, 27 – 50)
Martin Šefranko
04.04.2010>>1. slávnosť veľkonočná, Ján 20, 19 – 23
Ján Grešo
02.04.2010>>Veľký piatok, Žalm 22,2-9.12.14.16.18-20.24.25.27.29
Ján Grešo
02.04.2010>>Veľký piatok, Lukáš 23, 39 – 43
Martin Šefranko
01.04.2010>>Zelený štvrtok, 1. list Korintským 11, 23 – 25a
Martin Šefranko
01.04.2010>>Zelený štvrtok, Lukáš 22, 24 – 27
Ján Grešo
30.03.2010>>Marek 10, 32 – 45
Martin Šefranko
28.03.2010>>Kvetná nedeľa, Ján 19, 38 – 42
Ján Grešo
28.03.2010>>Kvetná nedeľa, Lukáš 23, 6 – 12
Ján Grešo
28.03.2010>>6. pôstna nedeľa (Kvetná), téma kázne: Božie mlyny téma o Bohu ako o pamätajúcej i zabúdajúcej autorite, IZ 47:11
Martin Balko
28.03.2010>>6. pôstna nedeľa (Kvetná), téma kázne: Ježiš ide z ruky do ruky, Lukáš 22, 47 – 48 a 52 – 54 a 63 – 67; 23, 1 – 2 a 4 – 11 a 17 – 21 a 23b – 25
Martin Šefranko
28.03.2010>>Kvetná nedeľa, IZ 47:11
Martin Balko
21.03.2010>>5. pôstna nedeľa (Smrtná), Filipským 2, 5 – 11
Martin Šefranko
20.03.2010>>Kázeň zo služieb Božích na úvod konventu Bratislavského seniorátu ECAV v Čataji v sobotu pred Smrtnou nedeľou, 1 Tes 1, 2 – 3, Marek 16, 14 – 16
Martin Šefranko
16.03.2010>>Skutky 2, 36
Ján Grešo
14.03.2010>>4. pôstna nedeľa, Rímskym 7, 14 – 25
Martin Šefranko
14.03.2010>>4. pôstna nedeľa, Filipským 1, 12 – 21
Ján Grešo
07.03.2010>>3. pôstna nedeľa, 1. Kráľov 19, 1 - 8
Anna Polcková
28.02.2010>>2. pôstna nedeľa, výročný zborový konvent, Izaiáš 38, 1 – 5 a 9 a 16 – 17 a 20
Martin Šefranko
28.02.2010>>2. pôstna nedeľa, MT 24:3-14
Martin Balko
21.02.2010>>1. pôstna nedeľa, Istota v Kristovi, R 5, 28
Martin Šefranko
18.02.2010>>Ezechiel 33, 7 – 11 a Matúš 18, 15 – 20
Martin Šefranko
14.02.2010>>Predpôstna nedeľa, 1. Samuelova 17, (1 – 11) 17 – 29 a 38 – 40
Martin Šefranko
07.02.2010>>Nedeľa po Deviatniku, Ján 8,9
Martin Balko
07.02.2010>>Nedeľa po Deviatniku, 5 M. 9, 1 – 5
Michal Zajden
31.01.2010>>Nedeľa Deviatnik, Matúš 7, 2b
Ján Grešo
31.01.2010>>Nedeľa Deviatnik, Mt 7, 1.12
Erika Hlačoková
26.01.2010>>Žalm 13
Ján Grešo
24.01.2010>>3. nedeľa po Zjavení, Marek 9, 22b – 24
Ján Grešo
24.01.2010>>3. nedeľa po Zjavení, R 13:8, Život na dlh - kto ho zaplatí?
Martin Balko
24.01.2010>>3. nedeľa po Zjavení, Mt. 15, 21 – 28
Michal Zajden
24.01.2010>>Naše masky, 1. Mojžišova 27, 15 – 24, kázeň nielen pre deti
Martin Šefranko
24.01.2010>>3. nedeľa po Zjavení, Matúš 7, 2
Michal Zajden
24.01.2010>>3. nedeľa po Zjavení, Matúš 17, 1 - 9
Anna Polcková
22.01.2010>>Pohrebná reč, pri pohrebe pani Amálie Malíkovej, ktorá zomrela vo veku 101 rokov, Žalm 103, 4 – 5
Michal Zajden
17.01.2010>>2. nedeľa po Zjavení, Ján 2, 1 – 4
Martin Šefranko
17.01.2010>>2. nedeľa po Zjavení, Evanjelium podľa Lukáša 10, 25 – 37, NA ZÁVER ALIANČNÉHO MODLITEBNÉHO TÝŽDŇA
Martin Šefranko
17.01.2010>>2. nedeľa po Zjavení, Zjavenie 15, 2 – 4
Ján Grešo
17.01.2010>>2. nedeľa po Zjavení, I. Kor. 1, 27 – 28, pri spomienke na prvé výročie smrti Milana Rúfusa
Michal Zajden
12.01.2010>>Matúš 15, 21 – 28
Ján Grešo
10.01.2010>>1. nedeľa po Zjavení, Nedeľa misie, Skutky 1, 6 – 11
Ján Grešo
10.01.2010>>Stretnutie žien, texty v texte
Anna Polcková
07.01.2010>>Evanjelium podľa Matúša 6, 13b
Martin Šefranko
06.01.2010>>Zjavenie Krista Pána, Izaiáš 60, 1 – 6
Ján Grešo
06.01.2010>>Zjavenie Krista Pána, Evanjelium podľa Matúša 2, 1 – 12
Martin Šefranko
03.01.2010>>Nedeľa po Novom roku, Lukáš 5, 39
Ján Grešo
03.01.2010>>Nedeľa po Novom roku, Mt 2, 13 - 23
Erika Hlačoková
03.01.2010>>Nedeľa po Novom roku, Jeremiáš 1,4-11
Anna Polcková
03.01.2010>>Nedeľa po Novom roku, Zj. 21, 1
Michal Zajden
01.01.2010>>Nový rok, Žalospevy 3, 25 – 26
Michal Zajden
01.01.2010>>Nový rok, Rímskym 8, 24 – 29
Ján Grešo
01.01.2010>>Nový rok, Ján 14, 1
Martin Šefranko
31.12.2009>>Starý rok, 2. Mojžišova 13, 20 - 22
Anna Polcková
31.12.2009>>Starý rok, Kazateľ 3, 1 – 2a
Ján Grešo
27.12.2009>>Medeľa po Vianociach, Matúš 11, 28 – 30
Ján Grešo
27.12.2009>>Nedeľa po Vianociach, Sk. 17, 10 – 14
Michal Zajden
26.12.2009>>2. slávnosť vianočná, Skutky 7, 56
Martin Šefranko
26.12.2009>>2. slávnosť vianočná, Lukáš 11, 49 – 54
Ján Grešo
26.12.2009>>2. slávnosť vianočná, I. Kor. 9, 25 – 26
Michal Zajden
25.12.2009>>1. slávnosť vianočná, Ján 8, 12
Ján Grešo
25.12.2009>>1. slávnosť vianočná, Ján 3,16
Anna Polcková
25.12.2009>>1. slávnosť vianočná, Ján 15, 16
Michal Zajden
25.12.2009>>1. slávnosť vianočná, Evanjelium podľa Jána 1, 1 – 18
Martin Šefranko
24.12.2009>>Štedrý večer, Izaiáš 9, 1
Anna Polcková
24.12.2009>>Štedrý večer, Evanjelium podľa Jána 3, 16 – 18, List Židom 1, 1 – 2a
Martin Šefranko
24.12.2009>>Štedrý večer, Matúš 12, 20
Ján Grešo
20.12.2009>>4. adventná nedeľa, Ján 3, 16
Ján Grešo
20.12.2009>>4. adventná nedeľa, Ez. 10, 18 – 19
Michal Zajden
13.12.2009>>3. adventná nedeľa, Matúš 3, 1 – 12
Ján Grešo
13.12.2009>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 8 a 10 – 18
Martin Šefranko
06.12.2009>>2. adventná nedeľa, Židom 13, 5 – 6
Michal Zajden
06.12.2009>>2. adventná nedeľa, Rímskym 14, 7 – 9
Ján Grešo
29.11.2009>>1. adventná nedeľa, Zjavenie Jána 5, 1 – 5
Martin Šefranko
29.11.2009>>1. adventná nedeľa, Zachariáš 9, 9 - 10
Ján Grešo
29.11.2009>>1. adventná nedeľa, L 1:65-79
Martin Balko
22.11.2009>>Posledná nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 7, 24 - 27
Ján Grešo
22.11.2009>>Posledná nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Matúša 25, 1 – 13
Martin Šefranko
15.11.2009>>23. nedeľa po Sv. Trojici, Jeremiáš 8, 4 – 7
Ján Grešo
08.11.2009>>22. nedeľa po Sv. Trojici, Židom 10, 21 – 25, Pamiatka posv. Nového kostola
Martin Šefranko
08.11.2009>>22. nedeľa po Sv. Trojici, List Židom 10, 25, Pamiatka posv. Nového kostola
Ján Grešo
01.11.2009>>Pamiatka zosnulých, Žalm 103, 1 – 4
Ján Grešo
25.10.2009>>20. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 10, 17 – 22
Martin Šefranko
25.10.2009>>20. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 13, 33
Ján Grešo
21.10.2009>>Filipským 3, 12 – 16
Ján Grešo
18.10.2009>>19. nedeľa po Trojici (Poďakovanie za úrody), Ján 15, 13 a 16
Martin Šefranko
18.10.2009>>Poďakovanie za úrody zeme, Žalm 104,23-25.27-31.33.34
Anna Polcková
11.10.2009>>18. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 7, 14 - 18
Ján Grešo
04.10.2009>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 146, 1 – 6; Jeremiáš 17, 5 – 8, 1. Petra 2, 4 a 6
Martin Šefranko
04.10.2009>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Efezským 4, 1 – 6
Ján Grešo
04.10.2009>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 9, 14 - 29
Anna Polcková
27.09.2009>>16. nedeľa po Sv. Trojici, 2. Samuel 12,1-10.13-15
Anna Polcková
22.09.2009>>Matúš 12, 43 – 45
Ján Grešo
20.09.2009>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 12, 21
Ján Grešo
20.09.2009>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Matúša 9, 9 – 13
Martin Šefranko
13.09.2009>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 12, 33 – 37
Ján Grešo
13.09.2009>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 17, 11 – 19
Martin Šefranko
13.09.2009>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Filipským 2, 14 – 15
Ján Grešo
06.09.2009>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Rím 13, 10 a 1.Kor 13, 7
Anna Polcková
06.09.2009>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 1
Ján Grešo
01.09.2009>>Príslovia 12, 1. 15
Ján Grešo
30.08.2009>>12. nedeľa po Sv. Trojici, 1. MOJŽIŠOVA 3, 1 – 13
Martin Šefranko
30.08.2009>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 15, 25 – 32
Anna Polcková
30.08.2009>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Skutky 14, 8 – 18
Ján Grešo
27.08.2009>>Matúš 14, 22 – 33
Martin Šefranko
25.08.2009>>List Efezským 3, 14 - 21
Martin Šefranko
23.08.2009>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 21, 28 - 32
Anna Polcková
23.08.2009>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Lukáša 18, 9 – 14
Martin Šefranko
23.08.2009>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 11, 2 – 6
Ján Grešo
18.08.2009>>Rímskym 6, 12 – 14
Ján Grešo
16.08.2009>>10. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 13, 1 – 9
Ján Grešo
09.08.2009>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 24, 45 – 51
Ján Grešo
09.08.2009>>9. nedeľa po Sv. Trojici, 1 Petra 4, 7-11
Anna Polcková
02.08.2009>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 5, 14 – 16
Ján Grešo
02.08.2009>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Jána 5, 41 a 44
Martin Šefranko
30.07.2009>>Evanjelium podľa Matúša 6, 22 – 23
Martin Šefranko
28.07.2009>>Exodus 20, 1 – 6
Ján Grešo
26.07.2009>>7. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 107, 1 – 9
Ján Grešo
26.07.2009>>7. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 8, 1 – 9
Martin Šefranko
23.07.2009>>1. Mojžišova 17, 15 – 21; 18, 1 – 15
Martin Šefranko
19.07.2009>>6. nedeľa po sv.Trojici, Izaiáš 43, 1 - 7
Anna Polcková
19.07.2009>>6. nedeľa po Sv. Trojici, 2. list Korintským 3, 12
Ján Grešo
14.07.2009>>Ján 6, 1 – 15
Ján Grešo
05.07.2009>>4. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 6, 36
Ján Grešo
29.06.2009>>Petra a Pavla, Lukáš 5, 1 – 11
Ján Grešo
28.06.2009>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 15, 1 – 7
Ján Grešo
28.06.2009>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Kolosenským 2, 11 – 15
Ján Grešo
21.06.2009>>2. nedeľa po Sv. Trojici, Deň otcov, Izaiáš 64, 7a
Martin Šefranko
21.06.2009>>2. nedeľa po Sv. trojici, Žatva spevokolov, Žalm 135, 3
Anna Polcková
14.06.2009>> 1. nedeľa po Svätej Trojici, Kazateľ 12, 1 – 8
Ján Grešo
14.06.2009>>1. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 16, 19 - 31
Anna Polcková
07.06.2009>>Svätá Trojica, 2. Korintským 13,11.13
Anna Polcková
07.06.2009>>Sviatok Svätej Trojice, Izaiáš 6, 1 - 3
Ján Grešo
31.05.2009>>Svätodušná nedeľa, Ján 3, 8
Ján Grešo
31.05.2009>>Svätodušná nedeľa, Rímskym 5, 1 – 7
Ján Grešo
31.05.2009>>1. sl. svätodušná, Rímskym 8, 14, 2. Timoteovi 3, 16 – 17
Martin Šefranko
28.05.2009>>1. list Jánov 4, 7 – 11
Ján Grešo
24.05.2009>>Nedeľa po Vstúpení, Marek 16, 14 – 20
Martin Šefranko
24.05.2009>>Nedeľa po Vstúpení, Konfirmácia, Ján 15, 1 - 9
Anna Polcková
21.05.2009>>Vstúpenie, Marek 16, 14 - 20
Ján Grešo
21.05.2009>>Vstúpenie, Skutky apoštolov 1, 4 – 14
Martin Šefranko
19.05.2009>>Marek 12, 1 – 12
Ján Grešo
17.05.2009>>5. nedeľa po Veľkej noci, Žalm 104, 27 – 35
Ján Grešo
17.05.2009>>5. nedeľa po Veľkej noci, Lukáš 11, 14 - 26
Ján Grešo
10.05.2009>>4. nedeľa po Veľkej noci, Skutky 16, 23 – 25
Ján Grešo
10.05.2009>>4. nedeľa po Veľkej noci, 2. List Korintským 5,17
Martin Šefranko
05.05.2009>>Rímskym 14, 7 – 12
Ján Grešo
03.05.2009>>3. nedeľa po Veľkej noci, Ján 15, 1 – 8
Ján Grešo
26.04.2009>>2. nedeľa po Veľkej noci, Evanjelium podľa Jána 10, 1 – 16
Martin Šefranko
26.04.2009>>2. nedeľa po Veľkej noci, Miserikordias Domini, Ezechiel 34, 1.2 3-9, 10-16.31
Anna Polcková
26.04.2009>>2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 1 – 5 . 11 – 15 . 27 – 30
Ján Grešo
19.04.2009>>1. nedeľa po Veľkej noci, Evanjelium podľa Jána 21, 1 – 19
Martin Šefranko
19.04.2009>>1. nedeľa po Veľkej noci, Skutky 10, 34 – 43
Ján Grešo
14.04.2009>>1. list Korintským 15, 58
Ján Grešo
13.04.2009>>Veľkonočný pondelok, Ján 20, 24 - 29
Anna Polcková
13.04.2009>>Veľkonočný pondelok, Ján 20, 11 – 18
Ján Grešo
12.04.2009>>Veľkonočná nedeľa, Evanjelium podľa Marka 11, 22 c (Podľa: Bible kralické)
Martin Šefranko
12.04.2009>>Veľkonočná nedeľa, Lukáš 24, 1 – 11
Ján Grešo
10.04.2009>>Veľký piatok, 2. Timoteovi 1, 9 a 12
Martin Šefranko
10.04.2009>>Veľký piatok, Prvý list Petrov 2, 21 – 25
Ján Grešo
05.04.2009>>6. pôstna nedeľa (Kvetná), Evanjelium podľa Marka 14, 3 – 9
Martin Šefranko
05.04.2009>>Kvetná nedeľa, Izaiáš 53, 1 – 7
Ján Grešo
29.03.2009>>5. pôstna nedeľa , Mt 7,13 – 14
Ján Grešo
22.03.2009>>4. pôstna nedeľa, 2Kor 1, 3 – 11
Ján Grešo
22.03.2009>>4. pôstna nedeľa, Ján 6, 35 – 37 a 48 – 58
Martin Šefranko
15.03.2009>>3. pôstna nedeľa, Marek 1, 21 – 28
Martin Šefranko
08.03.2009>>2. pôstna nedeľa, 1. Mojžišova 15, 1 – 12 a 17 – 18
Martin Šefranko
08.03.2009>>2. pôstna nedeľa, Matúš 12, 38 - 42
Anna Polcková
08.03.2009>>2. pôstna nedeľa, Lukáš 22, 52 – 53
Ján Grešo
01.03.2009>>1. pôstna nedeľa, Matúš 4, 1 – 11
Ján Grešo
01.03.2009>>1. pôstna nedeľa, Lukáš 22, 28 - 30
Martin Šefranko
22.02.2009>>Predpôstna nedeľa, 1. Korintským 13, 1 – 13
Martin Šefranko
22.02.2009>>Predpôstna nedeľa, Lukáš 10, 38 - 42
Anna Polcková
22.02.2009>>Predpôstna nedeľa, Daniel 3, 13 – 18
Ján Grešo
15.02.2009>>Nedeľa po Deviatniku, 2. Korintským 12, 1 – 10 (v kontexte 11, 19 – 33)
Martin Šefranko
15.02.2009>>Nedeľa po Deviatniku, Izaiáš 40, 8
Ján Grešo
10.02.2009>>Žalm 62, 2a
Ján Grešo
08.02.2009>>Nedeľa Deviatnik, 3. Mojžišova (3 M) 19, 1 – 4
Martin Šefranko
05.02.2009>>Evanjelium podľa Lukáša 2, 25 - 30
Martin Šefranko
03.02.2009>>Amos 8, 11 - 12
Ján Grešo
01.02.2009>>4. nedeľa po Zjavení, Rímskym 13, 8 – 10
Ján Grešo
25.01.2009>>3. nedeľa po Zjavení Krista Pána, 2. Kráľov 5, 1 - 17
Martin Šefranko
20.01.2009>>Filipským 3, 16
Ján Grešo
18.01.2009>>2. nedeľa po Zjavení, 1Tim 6, 11 – 16
Ján Grešo
18.01.2009>>2. nedeľa po Zjavení, Evanjelium podľa Jána 2, 1 – 11
Martin Šefranko
18.01.2009>>2. nedeľa po Zjavení, Detské Služby Božie, 1. Jánov 5, 3; Ján 14, 15
Martin Šefranko
17.01.2009>>Kázeň z rozlúčky s Milanom Rúfusom vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave
doc. ThDr. Ján Grešo
15.01.2009>>Žalm 139, 1 – 10.13 – 18.23 – 24
Martin Šefranko
11.01.2009>> 1. nedeľa po Zjavení, Prvý list Tesalonickým 1, 6 – 10
Ján Grešo
11.01.2009>>Nedeľa misie, Matúš 9, 36 – 10, 1.5 – 14a
Martin Šefranko
06.01.2009>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Izaiáš 2, 1 - 5
Ján Grešo
04.01.2009>>Nedeľa po Novom roku, Lukáš 18,27
Martin Šefranko
01.01.2009>>Nový rok, Lukáš 2, 21
Martin Šefranko
01.01.2009>>Nový rok, Žalm 91
Ján Grešo
01.01.2009>>Nový rok, Lukáš 4, 16 - 21
Anna Polcková
01.01.2009>>Nový rok, Józua 1, 1 – 9
Ján Grešo
31.12.2008>>Silvester, Lukáš 12, 35 - 40
Ján Grešo
31.12.2008>>Starý rok, 2. Korintským 6, 1 – 2; Efezským 5, 16a
Martin Šefranko
30.12.2008>>Matúš 21, 28 – 32
Ján Grešo
28.12.2008>>Nedeľa po Vianociach, Zjavenie 3, 7 – 13
Ján Grešo
28.12.2008>>Nedeľa po Vianociach, Evanjelium podľa Matúša 2, 13 – 23
Martin Šefranko
26.12.2008>>2. slávnosť vianočná, Skutky apoštolov 7, 59 - 60
Martin Šefranko
26.12.2008>>2. slávnosť vianočná, Ján 13, 34 – 35
Ján Grešo
25.12.2008>>1. slávnosť vianočná, Matúš 4, 12 - 16
Ján Grešo
25.12.2008>>1. slávnosť vianočná, Ján 1, 1 – 14
Martin Šefranko
25.12.2008>>1. slávnosť vianočná, Gal. 4.4 - 7
Anna Polcková
24.12.2008>>Štedrý večer, Druhý list Korintským 5, 17
Ján Grešo
24.12.2008>>Štedrý večer, Evanjelium podľa Matúša 20, 1 – 16
Martin Šefranko
21.12.2008>>4. adventná nedeľa, Filipským 4, 4 – 7
Martin Šefranko
21.12.2008>>4. adventná nedeľa, Filipským 4, 4 – 7
Ján Grešo
14.12.2008>>3. adventná nedeľa, Evanjelium podľa Matúša 3, 1 - 12
Martin Šefranko
07.12.2008>>2. adventná nedeľa, Lukáš 21, 25 - 33
Ján Grešo
30.11.2008>>1. adventná nedeľa, Matúš 21, 1 - 9
Ján Grešo
30.11.2008>>1. adventná nedeľa – pamiatka posvätenia VK (1776) 232. výročie, Ján 1, 4, Ezechiel 37, 26b - 28
Martin Šefranko
23.11.2008>>Nedeľa večnosti (posledná nedeľa v cirkevnom roku), Zjavenie Jána 4, 1 – 11
Martin Šefranko
16.11.2008>>26. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 16, 1 - 8
Ján Grešo
09.11.2008>> 3. nedeľa pred koncom cirkevného roku, 2. Timoteovi 3, 1 - 7
Martin Šefranko
02.11.2008>>24. nedeľa po Sv. trojici, Pamiatka zosnulých, Zjavenie Jána 21, 1-6a
Martin Šefranko
30.10.2008>>Kolosenským 2, 2b - 3
Martin Šefranko
26.10.2008>>23. nedeľa po Sv. Trojici, 2. Korintským 5, 14
Martin Šefranko
26.10.2008>>23. nedeľa po Sv. Trojici, Filipským 3, 17 - 21
Ján Grešo
19.10.2008>>22. nedeľa po Sv. Trojici, 1. Korintským 10, 6
Martin Šefranko
12.10.2008>>21. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 8, 12 – 17
Ján Grešo
12.10.2008>>21. nedeľa po Sv. Trojici, List Rímskym 12, 15
Ján Grešo
05.10.2008>>Detské Služby Božie: Žalm 103, 2, Chlebík nie je z Billy (zo supermarketu) – vďačnosť za to, čím sa Pán Boh o nás – svoje malé i vyššie deti – stará (nezabúdať na vďaku)
Martin Šefranko
05.10.2008>>Poďakovanie za úrody, Marek 4, 26 – 29
Ján Grešo
28.09.2008>>19. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Marka 2, 1 - 12
Martin Šefranko
22.09.2008>>Matúš 15, 1 – 11 . 15 – 20
Ján Grešo
21.09.2008>>18. nedeľa po Sv. Trojici, 5. Mojžišova 10,12-15
Martin Šefranko
21.09.2008>>18. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 10, 22 – 30
Ján Grešo
21.09.2008>>18. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 18, 21 – 35
Ján Grešo
18.09.2008>> 1. Samuelova 3, 10
Martin Šefranko
14.09.2008>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Efezským 5, 15 - 21
Ján Grešo
14.09.2008>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 14, 1 - 6
Martin Šefranko
09.09.2008>>Lukáš 12, 32
Ján Grešo
07.09.2008>>16. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 6, 3 – 5
Ján Grešo
07.09.2008>>16. nedeľa po Sv. Trojici, 1. Mojžišova 13, 1 - 18
Martin Šefranko
31.08.2008>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Marka 7, 14 - 23
Martin Šefranko
31.08.2008>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 18, 9
Ján Grešo
31.08.2008>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Marka 12, 41 - 44
Martin Šefranko
26.08.2008>>Galatským 3, 28
Ján Grešo
24.08.2008>>14. nedeľa po Sv. Trojici, List Timoteovi 1, 5
Martin Šefranko
24.08.2008>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 50, 7 - 23
Ján Grešo
17.08.2008>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 10,25-37
Martin Šefranko
17.08.2008>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 5, 6
Ján Grešo
10.08.2008>>12. nedeľa po Sv.Trojici, Skutky apoštolov 9, 1 - 10
Anna Polcková
10.08.2008>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 8
Ján Grešo
10.08.2008>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Marka 8,36
Martin Šefranko
10.08.2008>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Jeremiáš 1, 4-10
Miriam Prášilová
05.08.2008>>Ján 11, 17 - 27
Ján Grešo
03.08.2008>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 18, 9 - 14
Ján Grešo
03.08.2008>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Marka 10,13-16
Martin Šefranko
27.07.2008>>10. nedeľa po Sv. Trojici, Izaiáš 29,13
Martin Šefranko
24.07.2008>>Matúš 15,21-28
Martin Šefranko
22.07.2008>>Prvý list Tesalonickým 1, 1
Ján Grešo
20.07.2008>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 18, 14b
Ján Grešo
13.07.2008>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 5, 14 - 16
Ján Grešo
13.07.2008>>8. nedeľa po Sv. Trojici, Kazateľ 3, 1
Ján Grešo
08.07.2008>>Matúš 9, 9 – 13
Ján Grešo
06.07.2008>>7. nedeľa po Sv. Trojici, 1. list Korintským 1, 4 – 9
Ján Grešo
03.07.2008>>Žalm 16,11a, Ján 14,6, DENNÝ LETNÝ DETSKÝ TÁBOR
Martin Šefranko
29.06.2008>>6. nedeľa po Sv. Trojici, List Galatským 6, 7 - 8
Ján Grešo
29.06.2008>>Petra a Pavla, Židom 13, 5 - 8
Martin Šefranko
19.06.2008>>Jonáš 3, 10 - 4, 11
Martin Šefranko
17.06.2008>>Žalm 32, 1 - 5
Ján Grešo
15.06.2008>>Služby Božie s konfirmáciou dospelých, Rímskym 12, 17 - 21
Anna Polcková
15.06.2008>>4. nedeľa po Svätej Trojici, 1. List Timoteovi 3, 1 - 7
Martin Šefranko
15.06.2008>>4. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 7, 1 - 5
Ján Grešo
08.06.2008>>3. Nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 19, 1 - 10
Anna Polcková
08.06.2008>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Izaiáš 43, 1 - 3a . 5 - 7
Ján Grešo
08.06.2008>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 7, 10 - 18
Ján Grešo
01.06.2008>>2. nedeľa po Sv. Trojici, Skutky apoštolov
Ján Grešo
29.05.2008>>Jonáš 1, 1 - 3
Martin Šefranko
25.05.2008>>1. nedeľa po Sv. Trojici, Skutky apoštolov 11, 19 - 30
Ján Grešo
18.05.2008>>Nedeľa Sv. Trojice, Rímskym 11, 33, 1. Jánov 4, 7 - 8
Martin Šefranko
18.05.2008>>Nedeľa Sv. Trojice, Žalm 136, 1 - 9.16.23 - 26
Ján Grešo
12.05.2008>>2. slávnosť svätodušná, 1. List Tesalonickým 5, 19, List Efezským 4, 30
Martin Šefranko
11.05.2008>>1. slávnosť svätodušná, 1. List Korintským 12, 1 - 4.7
Martin Šefranko
11.05.2008>>1. slávnosť svätodušná, Prvý list Korintským 2, 12 - 16
Ján Grešo
06.05.2008>>Zjavenie 1, 9 - 18
Ján Grešo
04.05.2008>>Nedeľa po Vstúpení (Exaudi), Ján 15, 26 – 16, 4
Anna Polcková
04.05.2008>>Nedeľa po Vstúpení, Mt 12, 25b; 1Pt 4, 10 - 11
Martin Šefranko
04.05.2008>>Nedeľa po Vstúpení, Ján 7, 37 - 39a
Ján Grešo
01.05.2008>>Vstúpenie Krista Pána, Evanjelium podľa Matúša 6,10a.13b
Martin Šefranko
01.05.2008>>Vstúpenie Krista Pána, Skutky apoštolov 1, 6 - 14
Ján Grešo
27.04.2008>>5. nedeľa po Veľkej noci, Lukáš 11, 9 - 13
Ján Grešo
27.04.2008>>5. nedeľa po Veľkej Noci, Kazateľ 3, 1.7b
Anna Polcková
20.04.2008>>4. nedeľa po Veľkej noci, Žalm 96
Ján Grešo
20.04.2008>>4. nedeľa po Veľkej noci (Kantate), Izaiáš 12
Anna Polcková
13.04.2008>>3. nedeľa po Veľkej noci – Jubilate (Plesajte), Žalm 126, 1 - 3
Martin Šefranko
13.04.2008>>3. nedeľa po Veľkej noci, Galatským 6, 15
Ján Grešo
06.04.2008>>2. nedeľa po Veľkej noci, Evanjelium podľa Jána 10,1-10
Martin Šefranko
06.04.2008>>2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10,11-16
Anna Polcková
06.04.2008>>2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 27 - 28
Ján Grešo
30.03.2008>>1. nedeľa po Veľkej noci, 1. List Jánov 5, 1 - 5
Martin Šefranko
30.03.2008>>1. nedeľa po Veľkej noci, Ján 21, 1 - 14
Anna Polcková
24.03.2008>>Veľkonočný pondelok, Ján 14, 27
Ján Grešo
23.03.2008>>1. slávnosť veľkonočná, Rímskym 6, 3 - 4
Martin Šefranko
23.03.2008>>Veľkonočná nedeľa, Matúš 28, 1 - 10
Anna Polcková
23.03.2008>>Veľkonočná nedeľa, Prvý list Korintským 15, 3 - 4
Ján Grešo
21.03.2008>>Veľký piatok, Marek 15, 34
Ján Grešo
21.03.2008>>Veľký piatok, Lukáš 23, 33 - 49
Anna Polcková
21.03.2008>>Veľký piatok, 1. Mojžišova 3, 6 - 13. 21
Martin Šefranko
20.03.2008>>Zelený štvrtok, Ján 13, 21 - 26; Matúš 26, 47 - 50
Martin Šefranko
16.03.2008>>Kvetná nedeľa, Ján 18, 7 - 10 a Lukáš 22, 51
Martin Šefranko
16.03.2008>>Kvetná nedeľa, List Filipským 2, 1 - 8
Ján Grešo
09.03.2008>>5. pôstna nedeľa, Ján 13, 12 - 17. 34 - 35
Ján Grešo
02.03.2008>>4. pôstna nedeľa, Ján 6, 1- 15
Martin Šefranko
02.03.2008>>4. pôstna nedeľa, Filipským 1, 12 - 21
Ján Grešo
24.02.2008>>3. pôstna nedeľa, 1. Mojžišova 19,15-26
Martin Šefranko
24.02.2008>>3. pôstna nedeľa, Druhý list Korintským 1, 3 - 11
Ján Grešo
24.02.2008>>3. pôstna nedeľa (Okuli), Efezským 5, 6 - 11
Anna Polcková
17.02.2008>>2. pôstna nedeľa, Lukáš 9, 51 - 56
Ján Grešo
17.02.2008>>2. pôstna nedeľa, List Rímskym 5, 1
Martin Šefranko
12.02.2008>>Jób 21, 1 - 18
Ján Grešo
10.02.2008>>1. pôstna nedeľa, Matúš 4, 1 - 11
Martin Šefranko
10.02.2008>>1. pôstna nedeľa, Rímskym 12, 21
Ján Grešo
10.02.2008>>1. pôstna nedeľa, 1. List Korintským 4, 1 - 2
Martin Šefranko
05.02.2008>>Evanjelium Marka 1, 15b
Martin Šefranko
03.02.2008>>Predpôstna nedeľa, Marek 8, 31 - 38
Martin Šefranko
03.02.2008>>Nedeľa Predpôstna, 1. Korintským 13
Martin Šefranko
03.02.2008>>Predpôstna nedeľa, Prvý list Jánov 4,18a
Ján Grešo
29.01.2008>>Galatským 2, 20
Ján Grešo
27.01.2008>>Nedeľa po Deviatniku, Matúš 13, 3 - 9 . 18 - 23
Ján Grešo
27.01.2008>>Nedeľa po Deviatniku, Ján 7, 40 - 52
Ján Grešo
27.01.2008>>Nedeľa po Deviatniku, 2. List Korintským 12, 7b - 10
Martin Šefranko
27.01.2008>>Nedeľa po deviatniku, Marek 4, 26 - 29
Anna Polcková
24.01.2008>>Evanjelium podľa Lukáša 8, 4 - 18
Martin Šefranko
22.01.2008>>Efezským 3, 14 - 21
Ján Grešo
20.01.2008>>Nedeľa Deviatnik, Žalm 27
Ján Grešo
20.01.2008>>Nedeľa Deviatnik, Evanjelium podľa Matúša 5, 13
Martin Šefranko
13.01.2008>>1. nedeľa po Zjavení, Lukáš 23, 34
Ján Grešo
13.01.2008>>1. nedeľa po Zjavení – Nedeľa misie, Ján 20, 21
Ján Grešo
06.01.2008>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Evanjelium podľa Matúša 2, 1 - 12
Ján Grešo
06.01.2008>>Zjavenie Krista Pána mudrcom, Evanjelium podľa Matúša 2, 1 - 12
Martin Šefranko
01.01.2008>>Nový rok, Efezským 5, 16
Ján Grešo
01.01.2008>>Nový rok, Ján 14, 1 - 6
Martin Šefranko
01.01.2008>>Nový rok, Príslovia 16, 1 - 9
Anna Polcková
01.01.2008>>Nový rok, Matúš 7, 24 - 27
Ján Grešo
31.12.2007>>Starý rok, Lukáš 17, 10, Matúš 25, 21
Martin Šefranko
30.12.2007>>Nedeľa po Vianociach, Lukáš 2, 25 - 35
Ján Grešo
30.12.2007>>Nedeľa po Vianociach, Lukáš 2, 41 - 52
Martin Šefranko
26.12.2007>>2. slávnosť vianočná, Zjavenie 3, 20
Ján Grešo
26.12.2007>>2. slávnosť vianočná, 1. List Jánov 4, 13
Martin Šefranko
26.12.2007>>2. slávnosť vianočná, Matúš 10, 32 - 33
Ján Grešo
25.12.2007>>1. slávnosť vianočná, Galatským 4, 4 - 7
Anna Polcková
25.12.2007>>1. slávnosť vianočná, Evanjelium podľa Lukáša 2, 1 - 7
Martin Šefranko
25.12.2007>>1. slávnosť vianočná, Lukáš 2, 8 - 11
Ján Grešo
24.12.2007>>Štedrý večer, Matúš 3, 13 - 15
Ján Grešo
24.12.2007>>Štedrý večer, 2. Korintským 1, 19 - 20
Martin Šefranko
23.12.2007>>4. adventná nedeľa, Lukáš 1, 35
Martin Šefranko
20.12.2007>>Služby Božie s programom detí zo štátnych ZŠ, List Titovi 2, 11 - 14
Martin Šefranko
16.12.2007>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 1 - 9
Ján Grešo
16.12.2007>>3. adventná nedeľa, Izaiáš 35, 3 - 10
Martin Šefranko
16.12.2007>>eMko, Žalm 145, 18 - 19
Martin Šefranko
09.12.2007>>2. adventná nedeľa (SB s programom detí z Ev. ZŠ), Lukáš 17, 21
Martin Šefranko
09.12.2007>>2. adventná nedeľa, Izaiáš 63, 15 - 19
Ján Grešo
02.12.2007>>1. adventná nedeľa - pamiatka posvätenia Malého kostola - 230. výročie, 1. List Korintským 3,16; 6,19-20
Martin Šefranko
02.12.2007>>1. adventná nedeľa, Rímskym 13, 8 - 14
Ján Grešo
18.11.2007>>24. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 16, 1 - 8
Anna Polcková
18.11.2007>>Detské Služby Božie, 1. Kor 6, 12
Anna Polcková
18.11.2007>>24. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 16, 19 - 31
Ján Grešo
11.11.2007>>Mládežnícke Služby Božie, Ján 15, 12 - 17
Anna Polcková
11.11.2007>>Pamiatka posvätenia Nového kostola, Zjavenie 21, 22
Ján Grešo
11.11.2007>>23. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 22, 31 - 33
Martin Šefranko
11.11.2007>>23. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 126
Ján Grešo
04.11.2007>>Pamiatka zosnulých, Ján 3, 16
Ján Grešo
04.11.2007>>22. nedeľa po Sv. Trojici, 2. list Korintským 5, 1 - 10
Ján Grešo
04.11.2007>>22. nedeľa po Sv. Trojici, 1. Kor. 15, 54 - 56
Michal Zajden
31.10.2007>>Pamiatka reformácie, List Filipským 2, 12 - 13
Martin Šefranko
31.10.2007>>Pamiatka reformácie, 1. list Korintským 1, 18
Ján Grešo
30.10.2007>>Ján 11, 20 - 27
Ján Grešo
28.10.2007>>21. nedeľa po Sv. Trojici, Filipským 3, 7 - 9
Ján Grešo
28.10.2007>>21. Nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 5, 48
Martin Šefranko
21.10.2007>>20. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 90
Ján Grešo
21.10.2007>>20. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 13, 6 - 9
Martin Šefranko
07.10.2007>>18. nedeľa po Sv. Trojici, Izaiáš 44, 6
Ján Grešo
30.09.2007>>17. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 3, 31 - 35
Ján Grešo
25.09.2007>>List Filipským 3, 12 - 16
Ján Grešo
23.09.2007>>16. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 33, 8 - 22
Ján Grešo
23.09.2007>>16. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 8, 38 - 39
Ján Grešo
11.09.2007>>Ezechiel 34, 1 - 16.31
Ján Grešo
09.09.2007>>14. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 17, 11 - 19
Anna Polcková
03.09.2007>>Začiatok školského roka 2007/2008 pre Evanjelické lýceum, Jeremiáš 23, 29
Anna Polcková
02.09.2007>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Filipským 1, 21
Ján Grešo
02.09.2007>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 1
Ján Grešo
19.08.2007>>11. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 13, 44 - 46
Ján Grešo
14.08.2007>>Rímskym 6, 12 - 23
Ján Grešo
12.08.2007>>10. nedeľa po sv.Trojici, Žalospevy 3,22-33
Anna Polcková
12.08.2007>>Nedeľa pokánia, Lukáš 13, 1 - 9
Ján Grešo
05.08.2007>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 5, 43 - 48
Ján Grešo
05.08.2007>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Prvý list Korintským 3, 1 - 11
Ján Grešo
05.08.2007>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 13, 44 - 46
Anna Polcková
31.07.2007>>Lukáš 15, 11 - 32
Ján Grešo
22.07.2007>>7. nedeľa po Sv. Trojici, Jakub 3, 1 - 12
Ján Grešo
17.07.2007>>Lukáš 10, 38 - 42
Ján Grešo
15.07.2007>>6. nedeľa po Sv. Trojici, List Efezským 5, 1 - 11
Ján Grešo
10.07.2007>>5. Mojžišova 6, 4 - 9
Ján Grešo
08.07.2007>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 5, 1 - 11
Boris Mišina
05.07.2007>>Cyrila a Metoda - Majstra Jána Husa, Ján 8, 31 - 32
Ján Grešo
01.07.2007>>4. Nedeľa po Sv. Trojici, Ezechiel 18, 1 - 4 . 21 - 24 . 30 - 32
Ján Grešo
26.06.2007>>1. list Jánov 2, 7 - 11
Ján Grešo
24.06.2007>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Rímskym 2, 1 - 11
Ján Grešo
24.06.2007>>3. nedeľa po Sv.Trojici, Lukáš 15, 1 - 7
Anna Polcková
17.06.2007>>2. nedeľa po Sv. Trojici, Zjavenie Jána 19, 5 - 9
Ján Grešo
12.06.2007>>Daniel 5, 1 - 30
Ján Grešo
10.06.2007>>1. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 25, 14 - 30
Ján Grešo
03.06.2007>>Sviatok Svätej Trojice, Druhý list Korintským 13, 13
Ján Grešo
03.06.2007>>Svätá Trojica, 1 Moj 1, 1; Marek 15, 39; Skutky 2, 2 - 4
Michal Zajden
29.05.2007>>Príslovia 1, 7 - 19
Ján Grešo
27.05.2007>>1. slávnosť svätodušná, List Filipským 2, 19 - 30
Michal Zajden
27.05.2007>>Svätodušná nedeľa, Galatským 5, 22 - 23
Ján Grešo
20.05.2007>>1. Nedeľa po Vstúpení, Židom 6, 11 - 20
Jarmila Petrulová
17.05.2007>>Vstúpenie, Skutky 1, 9 - 11
Ján Grešo
13.05.2007>>Rogate, Deň matiek, 1 Samuelova 1, 9 - 18
Michal Zajden
13.05.2007>>5. nedeľa po Veľkej noci, Konfirmácia, Kolosenským 4,2-6
Anna Polcková
06.05.2007>>4. nedeľa po Veľkej noci, Prisl 3, 1 - 12
Michal Zajden
06.05.2007>>4. nedeľa po Veľkej noci, Rímskym 1, 16
Ján Grešo
06.05.2007>>4. nedeľa po Veľkej noci - Kantate, Izaiáš 12, 2
Anna Polcková
01.05.2007>>Matúš 7, 1 - 5
Ján Grešo
29.04.2007>>3. nedeľa po Veľkej noci, Izaiáš 40, 25 - 31
Ján Grešo
22.04.2007>>2. nedeľa po Veľkej noci, Lukáš 15,1-9
Jarmila Petrulová
22.04.2007>>2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 11 - 16. 27 - 28
Ján Grešo
22.04.2007>>2. nedeľa po Veľkej noci, Mt 18, 21 - 22
Michal Zajden
15.04.2007>>1. nedeľa po Veľkej noci, Zjavenie 1, 4 - 8
Ján Grešo
15.04.2007>>1. nedeľa po Veľkej noci, Evanjelium podľa Jána 3, 3 - 12
Michal Zajden
09.04.2007>>Veľkonočný pondelok, Prvý list Petrov 1, 3 - 9
Ján Grešo
08.04.2007>>Veľkonočná nedeľa, Matúš 28, 1 - 10
Anna Polcková
08.04.2007>>Veľkonočná nedeľa, 2. Mojžišova 14, 15 - 25
Michal Zajden
08.04.2007>>Veľkonočná nedeľa, 1Kor 15, 1 - 12. 20
Ján Grešo
06.04.2007>>Veľký piatok, Lukáš 23, 33 - 37
Ján Grešo
06.04.2007>>Veľký Piatok, 1 Korintským 1, 18 - 19
Michal Zajden
06.04.2007>>Veľký piatok, 1.Pt, 1. 18 - 19
Anna Polcková
06.04.2007>>Veľký piatok, Marek 15, 20b - 22
Jarmila Petrulová
05.04.2007>>Zelený štvrtok, Matúš 26, 47 - 56
Anna Polcková
01.04.2007>>Kvetná nedeľa, 2. Kor 12, 1 - 10
Anna Polcková
01.04.2007>>Kvetná nedeľa, Filipským 2, 5 - 11
Ján Grešo
01.04.2007>>Kvetná nedeľa, Matúš 21, 1 - 11
Michal Zajden
25.03.2007>>Smrtná nedeľa, 1. Moj. 22, 1 - 15
Anna Polcková
25.03.2007>>5. pôstna nedeľa, Jeremiáš 31, 31 - 34
Ján Grešo
18.03.2007>>4. pôstna nedeľa, Príslovia 30,1-5
Anna Polcková
11.03.2007>>3. pôstna nedeľa, Ján 10, 11
Michal Zajden
11.03.2007>>3. pôstna nedeľa, Lukáš 9, 51 - 56
Ján Grešo
04.03.2007>>2. pôstna nedeľa, Matúš 12, 38 - 42
Ján Grešo
04.03.2007>>2. pôstna nedeľa, Ozeáš 1, 2-3 a 6-9
Michal Zajden
25.02.2007>>1. pôstna nedeľa, Lukáš 9, 28 - 36
Ján Grešo
18.02.2007>>Predpôstna nedeľa, Mt 9, 23-26
Michal Zajden
18.02.2007>>Predpôstna nedeľa, 1. list Korintským, 13
Ján Grešo
06.02.2007>>Lukáš 15, 1 - 7
Ján Grešo
04.02.2007>>Deviatnik, Lukáš 17, 7 - 10
Ján Grešo
04.02.2007>>Mládežnícke Služby Božie, Matúš 20, 1 - 16
Anna Polcková
04.02.2007>>Deviatnik, Ján 14, 27
Ján Grešo
28.01.2007>>4. Nedeľa po Zjavení, 1 Moj 11, 1-9
Michal Zajden
28.01.2007>>4. nedeľa po Zjavení, 2. Kor. 4, 6 - 10
Anna Polcková
28.01.2007>>4. nedeľa po Zjavení, Ján 5, 39 - 47
Ján Grešo
23.01.2007>>Žalm 81, 9 - 14
Ján Grešo
21.01.2007>>3. nedeľa po Zjavení, Rímskym 12, 17-18
Jarmila Petrulová
21.01.2007>>3. nedeľa po Zjavení, Rímskym 12, 15 - 21
Ján Grešo
21.01.2007>>3. nedeľa po Zjavení, 1 Moj 4, 1 - 9, Modlitebňa BJB Palisády
Michal Zajden
14.01.2007>>2. nedeľa po Zjavení, Žalm 105, 1 - 5
Ján Grešo
09.01.2007>>Marek 2, 18 - 19
Ján Grešo
07.01.2007>>1. nedeľa po Zjavení, Matúš 11, 25 - 30
Ján Grešo
02.01.2007>>Ján 1, 43 - 51
Ján Grešo
01.01.2007>>Nový rok, Rímskym 8, 23 - 28
Ján Grešo
31.12.2006>>Silvester, Rímskym 8, 31 - 38
Anna Polcková
31.12.2006>>Silvester, Izaiáš 40, 7 - 8
Ján Grešo
31.12.2006>>Nedeľa po Vianociach, Žalm 71, 14 - 20
Ján Grešo
26.12.2006>>2.sviatok Vianočný, Ján 1, 11 - 14
Anna Polcková
26.12.2006>>2. slávnosť vianočná, Rímskym 6, 19 - 23
Ján Grešo
25.12.2006>>1. slávnosť vianočná, Ján 18, 36 - 38
Ján Grešo
24.12.2006>>Štedrý večer, Matúš 4, 4
Ján Grešo
24.12.2006>>Štedrý večer, Ján 3, 16 - 21
Anna Polcková
19.12.2006>>Jakub 5, 7- 8
Ján Grešo
17.12.2006>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 1 - 9
Ján Grešo
10.12.2006>>2. adventná nedeľa, Kolosenským 3, 1 - 10
Ján Grešo
26.11.2006>>24. nedeľa po Sv. Trojici, 1. list Petrov 4, 7 - 8
Ján Grešo
26.11.2006>>Pamiatka posvätenia Nového kostola, Evanjelium podľa Jána 10, 22 - 29
Ján Grešo
19.11.2006>>23. nedeľa po svätej Trojici, Matúš 25, 31 - 46
Anna Polcková
12.11.2006>>22. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 9, 43 - 48
Ján Grešo
05.11.2006>>Pamiatka zosnulých, Žalm 27, 7 - 10
Anna Polcková
29.10.2006>>20. nedeľa po Sv. Trojici, Židom 13, 8
Ján Grešo
22.10.2006>>19. nedeľa po sv.Trojici, Matúš 5, 4
Anna Polcková
22.10.2006>>19. nedeľa po Sv. Trojici, List Židom 4, 7
Ján Grešo
15.10.2006>>18. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 4, 2 - 9
Ján Grešo
08.10.2006>>Poďakovanie za úrody zeme, Žalm 95, 1 - 7
Ján Grešo
08.10.2006>>Poďakovanie za úrody zeme, Žalm 104, 23 - 25.27 - 31.33.34
Anna Polcková
01.10.2006>>16. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 7, 14 - 18
Ján Grešo
01.10.2006>>16. nedeľa po Svätej Trojici, Židom 10, 35 - 39
Anna Polcková
01.10.2006>>16. nedeľa po Svätej Trojici, Matúš 6, 5 - 6
Ján Grešo
24.09.2006>>15. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 11, 34 - 36
Ján Grešo
12.09.2006>>Skutky apoštolov 16, 23 - 34
Ján Grešo
10.09.2006>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Prvý list Jánov 5, 1 - 4
Ján Grešo
10.09.2006>>13. nedeľa po svätej Trojici, Žalm 147, 3 - 6, 11 - 14a
Anna Polcková
10.09.2006>>13. nedeľa po Sv. Trojici, Efezským 3, 14 - 21
Ján Grešo
03.09.2006>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Prvý list Korintským 6, 19 - 20
Ján Grešo
03.09.2006>>12. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 28, 20
Ján Grešo
03.09.2006>>12. nedeľa po Sv. Trojici, 2. Timot. 1, 7 - 10
Anna Polcková
29.08.2006>>Príslovia 1, 7
Ján Grešo
24.08.2006>>Prvá Mojžišova 12, 1 - 5a
Ján Grešo
20.08.2006>>10. nedeľa po Sv. Trojici, Nedeľa pokánia, Izaiáš 1, 10 - 17
Ján Grešo
20.08.2006>>10. nedeľa po Sv. Trojici, Nedeľa pokánia, Žalm 32, 1 - 5
Ján Grešo
15.08.2006>>Druhý list Timoteovi 1, 7 - 10
Ján Grešo
13.08.2006>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 4, 12 - 17
Ján Grešo
13.08.2006>>9. nedeľa po Sv. Trojici, Jeremiáš 1, 4 - 10
Ján Grešo
01.08.2006>>Prvý list Korintským 1, 1 - 3
Ján Grešo
30.07.2006>>7. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 7, 12
Ján Grešo
30.07.2006>>7. nedeľa po Svätej Trojici, 1 Tim. 6, 6 - 12
Anna Polcková
23.07.2006>>6. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Marka 6, 17 - 29
Ján Grešo
20.07.2006>>Evanjelium podľa Jána 7, 14 - 18
Ján Grešo
18.07.2006>>Žalospevy 3, 22 - 33.39 - 41
Ján Grešo
16.07.2006>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Prvá kniha kráľov 17, 7 - 16
Ján Grešo
16.07.2006>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 5, 1 - 11
Anna Polcková
16.07.2006>>5. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 25, 14 - 30
Ján Grešo
09.07.2006>>4. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 5, 1 - 12
Ján Grešo
05.07.2006>>Cyrila a Metoda – Majstra Jána Husa, Prvý list Korintským 15, 3 - 4
Ján Grešo
04.07.2006>>List Jakuba 4, 13 - 17
Ján Grešo
02.07.2006>>3. nedeľa po Sv. Trojici, Skutky 14, 8 - 20
Ján Grešo
25.06.2006>>2. nedeľa po Svätej Trojici, Ev. podľa Matúša 10, 34 - 39
Ján Grešo
25.06.2006>>2. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa rodiny, 2 Tim 1, 3 - 5
Ján Grešo
25.06.2006>>2.nedeľa po Svätej Trojici, 1. Korintským 9, 16 - 23
Anna Polcková
20.06.2006>>Žalm 66, 1 - 9
Ján Grešo
18.06.2006>>1. nedeľa po Svätej po Trojici, Marek 9, 42
Ján Grešo
11.06.2006>>Svätá Trojica, Izaiáš 6, 1 - 8
Ján Grešo
11.06.2006>>Svätá Trojica, Zj. Jána 1, 18
Anna Polcková
06.06.2006>>Jer 23, 16 - 29
Ján Grešo
05.06.2006>>Svätodušný pondelok, List Rímskym 8, 1 - 11
Ján Grešo
04.06.2006>>Svätodušná nedeľa, Ján 14, 18 - 20.23 - 27
Anna Polcková
04.06.2006>>Svätodušná nedeľa, Prvý list Korintským 2, 12 - 16
Ján Grešo
28.05.2006>>Nedeľa po Vstúpení, Ev. podľa Marka 3, 20 - 21.31 - 35
Ján Grešo
28.05.2006>>Nedeľa po Vstúpení – nedeľa diakonie, Lukáš 22, 24 - 27
Ján Grešo
25.05.2006>>Vstúpenie, Filipským 2, 5 - 11
Ján Grešo
23.05.2006>>Ján 4, 46 - 54
Ján Grešo
21.05.2006>>5. nedeľa po Veľkej noci, Ján 8, 21 - 30
Ján Grešo
14.05.2006>>4. nedeľa po Veľkej noci, Ev. podľa Jána 15, 1 - 5
Ján Grešo
07.05.2006>>3. nedeľa po Veľkej noci, Prvý list Tesalonickým 1, 1 - 10
Ján Grešo
07.05.2006>>3. nedeľa po Veľkej noci, List Židom 13, 8
Ján Grešo
07.05.2006>>3. nedeľa po Veľkej noci, Kazateľ 12, 1 - 8.13 - 14
Ján Grešo
30.04.2006>>2. nedeľa po Veľkej noci, Ev. podľa Jána 10, 11 - 18, 27 - 29
Ján Grešo
30.04.2006>>Misericordias domini, Ezech 34, 1 - 4, 10 - 16.31
Anna Polcková
30.04.2006>>2. nedeľa po Veľkej noci, Zjavenie 5, 11 - 14
Ján Grešo
23.04.2006>>1. nedeľa po Veľkej noci, Ev. podľa Jána 21, 15 - 19
Ján Grešo
17.04.2006>>Veľkonočný pondelok, Prvý list Korintským 15, 8 - 10
Ján Grešo
17.04.2006>>Veľkonočný pondelok, Prvý list Korintským 15, 32
Ján Grešo
16.04.2006>>Veľkonočná nedeľa, Lukáš 23, 55 - 24, 12
Ján Grešo
16.04.2006>>Veľkonočná nedeľa, Ján 20, 19 - 20
Ján Grešo
14.04.2006>>Veľký piatok, Evanjelium podľa Jána 14, 30 - 31
Ján Grešo
14.04.2006>>Veľký piatok, Lukáš 23, 33, kázeň z rozhlasových služieb Božích z Nového kostola
Boris Mišina
09.04.2006>>Kvetná nedeľa, Mt 27, 22
Ján Grešo
02.04.2006>>Smrtná nedeľa, Ján 16, 7 – 11
Michal Zajden
02.04.2006>>5. pôstna nedeľa, Žalm 42 + 43
Ján Grešo
02.04.2006>>5. pôstna nedeľa, Prvý list Petrov 2, 21 - 25
Ján Grešo
26.03.2006>>4. pôstna nedeľa, Ján 12,20-26
Ján Grešo
26.03.2006>>4. pôstna nedeľa, Židom 11, 8 - 10
Ján Grešo
12.03.2006>>2. pôstna nedeľa, Žalm 1
Ján Grešo
05.03.2006>>1. pôstna nedeľa, Lukáš 22, 31 - 34
Anna Polcková
05.03.2006>>1. pôstna nedeľa, Lukáš 22, 31 - 34
Ján Grešo
05.03.2006>>1. pôstna nedeľa, Mt 10, 32 - 33
Ján Grešo
26.02.2006>>Predpôstna nedeľa, Galatským 6, 15
Ján Grešo
26.02.2006>>Predpôstna nedeľa, Žalm 121
Ján Grešo
19.02.2006>>Nedeľa po Deviatniku, Prvý list Petrov 2, 11 - 12
Ján Grešo
12.02.2006>>Deviatnik, Skutky 8, 26 - 35
Anna Polcková
12.02.2006>>Deviatnik, 1Kor 9, 24 - 27
Ján Grešo
07.02.2006>>Prvá kniha Samuelova 2, 1 - 10
Ján Grešo
05.02.2006>>5. nedeľa po Zjavení, Matúš 7, 24 - 27
Ján Grešo
22.01.2006>>3. nedeľa po Zjavení, Mt 9, 14 - 17
Ján Grešo
22.01.2006>>3. nedeľa po Zjavení, Jób 2, 11 - 13; Žalm 62, 2, 6 - 9
Ján Grešo
18.01.2006>>1Sam 2, 27 - 30
Ján Grešo
15.01.2006>>2. nedeľa po Zjavení, Matúš 19, 3 - 6
Ján Grešo
06.01.2006>>Zjavenie, Skutky apoštolov 10, 34 - 35
Ján Grešo
01.01.2006>>Nový rok, Lk 4, 16 - 21
Ján Grešo
01.01.2006>>Nový rok, Józua 1, 1 - 9
Anna Polcková
25.12.2005>>1. slávnosť vianočná, Títovi 2, 11 - 14
Anna Polcková
25.12.2005>>1. slávnosť vianočná, Matúš 5, 14 - 16
Ján Grešo
24.12.2005>>Štedrý večer, Ján 3, 16
Ján Grešo
18.12.2005>>4. adventná nedeľa, Filipským 4, 4 - 7
Ján Grešo
11.12.2005>>3. adventná nedeľa, Lukáš 3, 7 - 20
Ján Grešo
04.12.2005>>2. adventná nedeľa, Lukáš 17, 20 - 21
Ján Grešo
27.11.2005>>1. adventná nedeľa, Lukáš 24, 25 - 27
Ján Grešo
20.11.2005>>Posledná nedeľa Cirkevného roku
Anna Polcková
13.11.2005>>25. nedeľa po svätej Trojici
Anna Polcková
06.11.2005>>24.nedeľa po svätej Trojici, Jób 14, 1-6
Anna Polcková
31.10.2005>>Pamiatka reformácie, Matúš 10,26-33
Ján Grešo
30.10.2005>>23.nedeľa po Sv.Trojici, Príslovia 15, 1-3
Anna Polcková
09.10.2005>>20. nedeľa po sv. Trojici, Mat. 20, 1-14
Michal Zajden
02.10.2005>>19. nedeľa po Sv. Trojici, Marek 2,1-12
Anna Polcková
25.09.2005>>Mládežnícke Služby Božie - Vyvolení, 1.Kor.1,26-31
Anna Polcková
05.09.2005>>Služby Božie pre Evanjelické lýceum, 1.Kor.15,58
Anna Polcková
04.09.2005>>15. nedeľa po sv.Trojici, Lukáš 17,5-10
Anna Polcková
30.08.2005>>Filipským 3,12-14
Ján Grešo
19.06.2005>>Mládežnícke Služby Božie, Matúš 18,20
Anna Polcková
19.06.2005>>3. Nedeľa po sv. Trojici, Izaiáš 40, 27-31
Michal Zajden
29.05.2005>>1. nedeľa po Sv. Trojici, Galatským 6,2
Ján Grešo
24.05.2005>>2Kor 4,7-18
Ján Grešo
22.05.2005>>Trojičná nedeľa, Mt. 6, 9-10
Michal Zajden
15.05.2005>>Svätodušná nedeľa, Ján 16,5-15
Ján Grešo

[ Aktuálne kázne nájdete tu. ]
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.