V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Psychologické poradenstvo

Univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY) cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave (CZ ECAV) poskytuje psychologické poradenstvo pre mladých ľudí. V roku 2000 sme začali projekt e-mailového psychologického a duchovného poradenstva v rámci celoslovenských programov Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) a v roku 2003 sme otvorili psychologickú poradňu na vysokoškolských internátoch v Mlynskej doline v Bratislave.

Psychologické poradenstvo UPC MOSTY sa špecializuje na šírenie informácií o duševnom zdraví. Mladým ľuďom, ktorí trpia duševnou chorobou, ako aj ich rodinným príslušníkom, poskytujeme základné informácie o psychickej poruche a jej liečbe. Osobné poradenstvo sa vyprofilovalo na poradenskú krízovú intervenciu a psychologickú pomoc klientom trpiacim klinickými symptómami. Mailové poradenstvo sa venuje širokému spektru tém, ktoré sa týkajú duševného života a spirituality.

Garantom poradenstva je Mgr. Martin Balko. V rokoch 1993-1998 vyštudoval psychológiu na FiF UK a v rokoch 1998-2003 evanjelickú teológiu na EBF UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako psychológ na Psychiatrickej klinike SZU a FNsP Ružinov a ako kaplán v UPC MOSTY cirkevného zboru ECAV Bratislava.

Svoje otázky na e-mailové psychologické poradenstvo môžete písať na adresu . V prípade záujmu o osobné poradenstvo je možné dohodnúť si na tejto adrese termín stretnutia. Poradenstvo je bezplatné. Poradňa je súčasťou priestorov UPC MOSTY, ktoré sa nachádzajú v Bratislave vo vysokoškolskom meste v Mlynskej doline (konečná autobusov 39 a 31) na internátoch Ľ.Štúra: Átriové domky blok G, na prízemí je KLUB-31 a na 1.poschodí kancelária a poradňa.

Kedy treba vyhľadať odbornú pomoc?

- životné krízy
- traumy
- fóbie
- úzkostné poruchy
- depresie
- reakcie na stres
- adaptačné poruchy
- partnerské krízy
- poruchy spánku
- poruchy príjmu potravy
- sexuálne dysfunkcie
- zneužívanie návykových látok
- problémy s pamäťou a učením
- samovražedné tendencie

Súvisiace informácie:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.