V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Predbežná správa o hospodárení za rok 2011 a kontrola Hospodárskeho a revízneho výboru

V prílohe dokumenty pre rokovanie konventu:

Predbežná správa o hospodárení za rok 2011
Kontrola Hospodárskeho a revízneho výboru za rok 2011 vykonaná 29.2.2012

Zoznam priložených súborov:
[ predbezna_sprava_o_hospodareni_za_rok_2011.doc ]
[ kontrola_HaRV_za_2011_komplet.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.