V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
imgLetné tábory

Cirkevný zbor ECAV Bratislava pripravuje každoročne pre deti a dorast niekoľko zaujímavých táborov a víkendoviek. Prostredníctvom nich chce ponúknuť rodičom - členom cirkevného zboru (ale aj tým, ktorí nie sú členmi) pre ich deti a dorastencov vhodné a bezpečné trávenie voľného času, výchovu ku kresťanským hodnotám, atmosféru lásky a prijatia, hlbšie spoznávanie trojjediného Pána Boha, nasmerovanie na cestu zodpovedného života, v ktorom popredné miesto patrí Spasiteľovi - Pánovi Ježišovi.

Všetky tábory a víkendovky sú organizované skúsenými mladými ľuďmi. Väčšinou sú to dobrovoľníci, ktorí majú k deťom a dorastu vzťah a našli si čas takto nezištne slúžiť mladým ľuďom a Pánu Bohu. Koordinátorov týchto aktivít je zborový katechét Mgr. Martin Kováč (t.č. 0904 159 536, e-mail: miti.kovac@gmail.com).

Snažíme sa uplatňovať pestré spektrum výchovno-vzdelávacích metód, ako sú prednáška, diskusia, osobný rozhovor, zážitkové metódy, používanie vizuálnych pomôcok, workshopy (ručné práce), návšteva múzeí a galérií. Naším záujmom je poskytnúť vyvážený program, ktorý zohľadní vek i danosti dieťaťa. Jednotlivé aktivity kladú dôraz nie len na duchovné hodnoty, ale aj na všeobecný rozhľad dieťaťa, kreativitu, ako aj pohyb a zdravý životný štýl. Súčasťou každého tábora sú športové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu.

Fotografie z našich táborov nájdete vo fotogalérii.

Aktuálnu ponuku táborov a iných programov (Denné detské tábory, tábory a víkendovky pre mladší dorast a sústredenia pre konfirmandov) v roku 2012 nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ letne_tabory_prihlaska_2012.rtf ]
[ letne_tabory_informacia_2012.rtf ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.