V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

Vyhlásenie predsedníctva Cirkevného zboru ECAV Bratislava k činnosti o. z. Kolosseum

17.11.1989 priniesol slobodu prejavu a možnosť vyjadriť aj kresťanom slobodne svoj názor na všetky oblasti života našej vlasti. Tešíme sa, že aj členovia nášho Cirkevného zboru ECAV Bratislava (ďalej CZ) aktívne využívajú slobodu, ktorú nám november 89 priniesol.

CZ však chce byť duchovným domovom pre všetkých, ktorí hľadajú zmysel a cieľ svojho života v Ježišovi Kristovi bez ohľadu na svoje politické presvedčenie a spoločenské postoje. Preto sa náš CZ nehlási k žiadnej politickej strane a hnutiu.
To platí aj o občianskom združení Kolosseum, ktoré náš CZ nezaložil a jeho činnosť sa s cirkevným zborom nemôže spájať. Názory CZ môžu prezentovať len volené orgány, teda zborový konvent, presbyterstvo a predsedníctvo CZ.

v Bratislave 20.11.2008

Mgr. Michal Zajden predsedajúci zborový farár
Ing. Karol Pavlů zborový dozorca
Mgr. Boris Mišina zborový farár - senior Ba-sen. ECAV

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.