V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

Kandidáti na presbyterov pastorálny obvod Nový kostol

Presbyterstvo pastorálneho obvodu Nový kostol - PO NK
(mená uvádzame bez titulov)

Farári: Ján Grešo, Boris Mišina

Poddozorca: Peter Synak

Vnútornomisijný výbor: Milan Jakš (vedúci), Tomáš Trcka, voľné miesto

Bohoslužobný výbor: Ján Huba (vedúci), Jozef Farkaš

Sociálny výbor: Viera Macháčková, voľné miesto

Výbor pre vonkajšiu misiu: Jozef Kováč (vedúci)

Hospodársky výbor: Ján Bruncko (vedúci), Vladimír Šolc, Peter Kovaľ


Kandidáti na presbyterov PO NK (abecedný zoznam)

Ján Bobocký, 29 rokov, ženatý, bezdetný. V posledných šiestich rokoch pracoval ako jeden z vedúcich mládeže, ktorá sa stretáva v stredu. V tejto oblasti by chcel pôsobiť i naďalej, okrem toho sa chce zapojiť i do práce s dospelými a rodinami, pomáhať na Službách Božích. Má záujem pracovať vo vnútornomisijnom, prípadne bohoslužobnom výbore.

Marta Činovská, 59 rokov, vydatá, jedno dieťa. V zbore pracuje v spevokole a zapája sa do aktivít Evanjelického mediálneho programu. Naďalej sa chce venovať osvetovej činnosti, vzdelávaniu, práci s ľuďmi. Má záujem pracovať vo vnútornomisijnom, prípadne sociálnom výbore.

Anna Predmerská, 52 rokov, vydatá, jedno dieťa. V zbore príležitostne zastupuje našich kantorov a zapája sa do koncertných vystúpení. V budúcnosti chce organizovať koncerty a kultúrne podujatia. Má záujem pracovať v bohoslužobnom výbore, prípadne vnútornomisijnom so zameraním na spoluprácu so spevokolom.

Ondrej Valentko, 69 rokov, ženatý, tri deti. V zbore pôsobil 12 rokov ako presbyter, delegát zboru na seniorálny konvent, spieva v zborovom spevokole i zbore SALUS, pomáha pri starostlivosti o Nový kostol a v tejto práci chce i pokračovať. Má záujem zapojiť sa do práce vnútornomisijného, prípadne bohoslužobného, alebo hospodárskeho výboru.

Jelena Zaťková, 61 rokov, slobodná. V zbore pôsobila na spevokole, viedla dorast, zapája sa do práce na Biblických hodinách, v poslednom čase sa venuje a chce sa i naďalej venovať, zborovej diakonii. Má záujem zapojiť sa do sociálneho, prípadne vnútornomisijného, alebo bohoslužobného výboru.

Do presbyterstva PO NK budú volení dvaja kandidáti. Kandidačný konvent sa uskutoční v nedeľu, 15. apríla o 9.30 hodine, v rámci hlavných Služieb Božích, celozborový volebný konvent pravdepodobne v nedeľu, 29. apríla.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.