V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

Kandidáti na členov zborového presbyterstva pastorálny obvod Veľký kostol

(v abecednom poradí)

Meno: BAHNA Miloslav, Ing. Mgr.
Dát. nar.: 11.12.1975
Rodinný stav: ženatý, počet detí: 0
Člen CZ od roku: 1975
Zamestnanie: programátor, webdizajnér, sociológ
Doterajšie aktivity v CZ: registrácia domény www.ecavba.sk (2005), vytvorenie webstránky CZ a jej pravidelná aktualizácia
Chcem sa venovať v CZ: rozvoj webovej stránky, informovanie o práci presbyterstva- program rokovaní
Práca vo výboroch: Vonkajšia misia, Hospodárska oblasť

Meno:GASPEROVÁ Mária, Mgr., PhD.
Dát. nar.: 21.6.1970
Rodinný stav: vydatá počet detí: 0
Člen CZ od roku: 1999
Zamestnanie: projektová manažérka
Doterajšie aktivity v CZ: účasť na bohoslužobných aktivitách, dobrovoľná pastorálna starostlivosť o starších a chorých ľudí v nemocniciach, diakonická práca
Chcem sa venovať v CZ: pastorálna starostlivosť o starších členov CZ- návšteva
v domácnostiach, publikačná činnosť- starostlivosť o seniorov, pomoc pri realizácii Domova dôchodcovo v EDS, príprava projektov pre európske štrukt. fondy a verejné dotácie
Práca vo výboroch: Sociálna oblasť, Hospodárska oblasť, Vonkajšia misia

Meno: HOLČÍK Juraj, Mgr.
Dát. nar.: 6.2.1970
Rodinný stav: rozvedený počet detí: 0
Člen CZ od roku: 1970
Zamestnanie: živnostník
Doterajšie aktivity v CZ: žiadne, služobný pobyt v zahraničí
Chcem sa venovať v CZ: Vonkajšia misia- kontakty so zbormi v zahraničí
Práca vo výboroch: Vonkajšia misia, Sociálna oblasť, Vnútorná misia

Meno: HOLOTÍK Štefan, Ing., PhD.
Dát. nar.: 7.11.1937
Rodinný stav: ženatý počet detí: 3
Člen CZ od roku: 1980
Zamestnanie: dôchodca
Doterajšie aktivity v CZ: reštauračné práce na oltári VK pred r. 1989, kooptovaný člen gen. presbyterstva po r.1989, člen zborového presb. (1994-2000), člen kontrolného revízneho výboru (2000-2005), brigády vo VK a EDS
Chcem sa venovať v CZ: organizovanie a spoluúčasť na brigádach v celom pastorálnom obvode
Práca vo výboroch: Hospodárska oblasť- technické záležitosti, Vnútorná misia, Vonkajšia misia

Meno: INSTITORIS Alexander, Ing.
Dát. nar.: 24.11.1939
Rodinný stav: ženatý počet detí: 2
Člen CZ od roku: 1981
Zamestnanie: dôchodca
Doterajšie aktivity v CZ:
Chcem sa venovať v CZ: Maďarské služby Božie, Maďarská biblická hodina
Práca vo výboroch: Bohoslužobný výbor- hlavné/maďarské SB, Vonkajšia misia- kontakty v zahraničí

Meno: KOPCOVÁ Alica, Mgr.
Dát. nar.: 19.8.1977
Rodinný stav: slobodná počet detí: 0
Člen CZ od roku: 2005 (predtým CZ Martin)
Zamestnanie: sekretárka TWR- Stredná Európa
Doterajšie aktivity: príprava eMka, piatková mládež na Legionárskej
Chcem sa venovať v CZ: misia- vnútorná, vonkajšia, organizácia misijných aktivít
Práca vo výboroch: Vnútromisijný výbor, Vonkajšia misia, Sociálna oblasť

Meno: KRIŽANOVÁ Ľubica, Mgr.
Dát. nar.: 23.4.1948
Rodinný stav: vydatá počet detí: 2
Člen CZ od roku: 1994
Zamestnanie: lektorka AJ pri UK Bratislava
Doterajšie aktivity v CZ: preklady rôznych textov pre CZ, vianočné evanjelizačné rozprávky, preklady pre SMP a EMS
Chcem sa venovať v CZ: zodpovednosť za dodržiavanie cirkevnej ústavy a štatútu CZ, organizácia výročných konventov
Práca vo výboroch: podľa potreby zboru a po dohode

Meno: LÁSKA Samuel, Ing.
Dát. nar.: 6.3.1958
Rodinný stav: rozvedený počet detí: 2
Člen CZ od roku: 2006 (predtým CZ Zvolen)
Zamestnanie: živnostník- oblasť IT
Doterajšie aktivity v CZ: žiadne- v CZ Zvolen presbyter, člen zb. spevokolu, starostlivosť o účtovný program CZ Zvolen, brigády
Chcem sa venovať v CZ: Hospodárska oblasť- finančná oblasť
Práca vo výboroch: Hospodárska oblasť, Vnútorná misia, Sociálna oblasť

Meno: MICHALKO Ján Vladimír, Prof.
Dát. nar.: 6.5.1951
Rodinný stav: ženatý počet detí: 2
Člen CZ od roku: 1964
Zamestnanie: univerzitný profesor
Doterajšie aktivity v CZ: kantor vo VK, generálna oprava organa (1992-3), odborný garant org. koncertov a kultúrno- hudobných podujatí
Chcem sa venovať v CZ: bohoslužobný život CZ- príprava a realizácia hudobnej stránky Sl. Božích a ostatných zborových príležitostí, starostlivosť o organ, rozvoj cirkevno-hudobných aktivít
Práca vo výboroch: Bohoslužobný výbor, Vnútorná misia, Vonkajšia misia

Meno: ÖLVECKÁ Viera, Ing.
Dát. nar.: 3.10.1961
Rodinný stav: vydatá počet detí: 2
Člen CZ od roku: 2005 (predtým CZ Bratislava- Petržalka)
Zamestnanie: stredoškolská učiteľka odborných ekonomických predmetov
Doterajšie aktivity v CZ: spevokol, sčítacia komisia na konventoch, účastníčka stretnutí žien, príprava občerstvenia na eMko a iné príležitosti
Chcem sa venovať v CZ: Detský spevokol, hospodárska oblasť (finančná)
Práca vo výboroch: Vnútorná misia, Hospodárska oblasť- finančná, Sociálna oblasť

Meno: PINDROCH Ondrej, Bc.
Dát. nar.: 7.12.1982
Rodinný stav: slobodný počet detí: 0
Člen CZ od roku: 1992
Zamestnanie: študent
Doterajšie aktivity v CZ: besiedka, mládež, mládežnícke služby Božie, eMko- technické zabezpečenie, starostlivosť o zborovú aparatúru
Chcem sa venovať v CZ: pokračovať vo svojej práci- besiedka, starostlivosť o aparatúru a pomoc, kde je potrebné
Práca vo výboroch: Vnútorná misia, Hospodárska oblasť (aparatúra), Bohoslužobný život, Vonkajšia misia

Meno: RYBÁR Peter, Ing.
Dát. nar.: 21.6.1945
Rodinný stav: ženatý počet detí: 2
Člen CZ od roku: 1998
Zamestnanie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Doterajšie aktivity v CZ: príprava hesiel Evanjelickej encyklopédie (cca 40%)
Chcem sa venovať v CZ: stavebná oblasť, technické záležitosti, právna oblasť
Práca vo výboroch: Hospodárska oblasť, ostatné podľa potreby

Meno: SCHVARC Samuel
Dát. nar.: 4.9.1947
Rodinný stav: ženatý počet detí: 2
Člen CZ od roku: 1999
Zamestnanie: robotník
Doterajšie aktivity v CZ: vyučovanie v Nedeľnej besiedke, spevokol, programy na Biblických hodinách, brigády, ranné modlitby
Chcem sa venovať v CZ: spevokol, pastorálna starostlivosť o členov zboru, technické záležitosti
Práca vo výboroch: Vnútorná misia, Sociálna oblasť, Hospodárska oblasť

Meno: ŠAJBEN Zoltán, PaedDr.
Dát. nar.: 30.4.1936
Rodinný stav: ženatý počet detí: 2
Člen CZ od roku: 1990
Zamestnanie: dôchodca, podnikateľ
Doterajšie aktivity v CZ: fin. dary pre ev. diakoniu, materiálna pomoc pri obnove cirk. budov, organizácia vianočných koncertov v ev. kostoloch
Chcem sa venovať v CZ: pomoc pri obnove cirk. majetku, vybudovanie spoločenského centra mládeže
Práca vo výboroch: Hospodárska oblasť- stavebná, finančná, Vonkajšia misia, Vnútorná misia

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.