V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

Výsledky volebného konventu CZ ECAV na Slovensku Bratislava, konaného dňa 18. marca 2007 pri voľbách na funkciu zborových farárov

Celkový počet oprávnených členov volebných konventov s právom hlasovať:

PO Legionárska: 138
PO Konventná: 288
PO Dúbravka: 86

SPOLU: 512 (z toho 3 / 5: 307)

Výsledky hlasovania pre kandidáta v jednotlivých PO:

A/ Počet platných hlasov pre kandidátku Mgr. Annu Polckovú

PO Legionárska: 118
PO Konventná: 222
PO Dúbravka: 51

SPOLU: 391 (t.j. viac ako 3 / 5)

B/ Počet neplatných hlasov pre kandidátku Mgr. Annu Polckovú

PO Legionárska: 14
PO Konventná: 30
PO Dúbravka: 2

SPOLU: 46

C/ Počet neodovzdaných hlasov (hlasovacích lístkov, t.j. tí čo sa zdržali hlasovania) pre kandidátku Mgr. Annu Polckovú

PO Legionárska: 6
PO Konventná: 36
PO Dúbravka: 33

SPOLU: 75

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.