V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Konfirmacia

Srdečne pozývame na konfirmačnú prípravu pre dospelých (KPD)

Konať sa bude v termíne po vzájomnom dohovore medzi prihláseným(i) a duchovným. Prihlásiť sa je potrebné na farskom úrade. Zámerom KPD je ponúknuť možnosť, aby sa so základmi kresťanstva oboznámili aj ľudia, ktorým v ére socializmu a ani dosiaľ nebolo umožnené evanjelické náboženské vzdelávanie. V súvise so vzdelávaním sa vo viere viacerí namietajú: „Doba bola taká..., vtedy sa nedalo...“ Možnosťou KPD chceme – i v našom cirkevnom zbore – povedať: „Teraz sa dá, teraz prijmite pozvanie.“ V r. 1997 prijala naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku normu, podľa ktorej sa od žiadateľov o krst (vlastný či svojich detí), o cirkevný sobáš, o úrad krstného rodiča alebo svedka pri sobáši, požaduje konfirmácia – a jej predchádzajúca príprava. Požiadavka dôkladnej prípravy tu nie je preto, aby ľudí od ev. cirkvi odradila. Naopak, aby im pomohla vo viere napredovať. Kto prípravu absolvuje, mal by byť schopný rozumieť základným biblickým pravdám a vysvetliť aj ďalším, Komu a čomu verí. Cieľom spomínanej normy je pomôcť, aby ľudia, ktorí majú deti/krstné deti mohli pri ich krste zodpovedne sľúbiť, že ich budú viesť vo viere. Ak sami nijaké kresťanské vzdelávanie nedostali, požadovať od nich pri krste sľub kresťanskej výchovy, by bol formalizmus. KPD poskytuje možnosť získať základné poznanie o Bohu, o ev. cirkvi, jej učení, dejinách, poslaní. Cieľom KPD nie je iba získanie/prehĺbenie vedomostí, ale najmä upevnenie dôvery, lásky k Ježišovi Kristovi, ochoty žiť podľa Božieho slova.

K účasti na KPD vás úprimne povzbudzujeme!

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.