V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Prihlásenie do cirkevného zboru

Ani ťažné kone, ani lacné pracovné sily

„Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo si v ňom odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.“ (1. Kniha Mojžišova 2,2-3)

Na pohreboch – zvlášť pri príhovoroch predstaviteľov spoločenských organizácií – možno neraz počuť podobné slová: „Celý život zosnulého bol len a len práca“. Ktosi k tomu výstižne poznamenal, že takéto hodnotenie by sa hodilo skôr na ťažného koňa, než na človeka. Možno to znie tvrdo – najmä v súčasnej dobe poznačenej nezamestnanosťou. Je fakt, že hodnotu mnohého si uvedomíme, až keď to zrazu nemáme, až keď nám to chýba, keď o to prídeme. Nejeden, pre ktorého bola práca donedávna samozrejmosťou, či občas iba nutným zlom, sa dnes učí objavovať jej cenu. Objavuje, že práca je svätou úlohou, ktorá mala svoje miesto už v raji (1. Mojžišova 2,15). Biblia teda nehľadí na prácu ako na čosi podradné, vonkoncom ju nepodceňuje. Ale zase nepreceňuje! Stačí si spomenúť na betánsku Martu (Ev. Lukáša 10,38-42), ktorej bola dôležitejšia jej práca ako Ježiš sám. I keď v tomto prípade šlo o prácu pre Ježiša, On ju rozhodne nechváli za to, že si pomýlila poradie, ktoré má zostať: 1. Ježiš, 2. moja práca (pre Ježiša). Pán Boh nás takto, podľa našich výkonov, nehodnotí. Dokonca ani podľa výkonov cirkevných, či náboženských. Stvoril nás nie ako svojich zamestnancov, ako svoje lacné pracovné sily, hoci pre každého človeka má aj poverenie, má konkrétnu prácu. Pán Boh nás stvoril najmä pre to, aby sme s Ním mali spoločenstvo. Nie je bez zaujímavosti, že na otázku: Čo robil človek v prvý deň svojho života?, Písmo sväté odpovedá: Odpočíval v spoločenstve so svojím Stvoriteľom v siedmy deň. (1. Mojžišova 1,26-2,4). V siedmy deň Pán Boh dokončil svoje dielo. Zavŕšil ho, doviedol k cieľu, k dobrému koncu. Požehnal tento deň, aby v odpočinku s Bohom človek čerpal radosť, pokoj – skutočný zmysel svojho života. Kto obchádza Pána Boha, míňa Bohom určený cieľ (hriech v biblickej reči je minutím cieľa), stráca zmysel, pravý život, odpočinutie. Kto stratí Božie odpočinutie, ten nakoniec odpočinutie, zmysel, naplnenie nenájde nikde. Ani v práci, hoci by makal od rána do večera, ani v tom, že v určité dni nebude pracovať. K skutočnému odpočinutiu nestačí víkendové voľno, viacdňová dovolenka, či prázdniny. Lebo odpočinutie je možné iba v blízkosti Boha, ktorý sám odpočíva – t.j. dáva všetkému zmysel. Odpočinutie je možné, ak konáme, čo má skutočný zmysel, čo zodpovedá Božej vôli. Preto je odpočinutie vecou nie len víkendu, dovolenky, či prázdnin, ale vecou každého dňa, celého života. Pán Boh odpočinutie neviaže na jeden deň v týždni, akoby iba tento deň bol svätý – pre Boha oddelený a mali sme len raz týždenne žiť poctivejšie, pravdivejšie a v iné dni už nie (List Rímskym 14,5-6). Nenechajme si Božie odpočinutie ukradnúť – ani precenením práce (veď nežijeme len z práce vlastných rúk, či umu, ale predovšetkým z Božej milosti a požehnania), ani spoliehaním sa na to, že odpočinutie si zaistíme aj bez Boha. Napríklad relaxom. Kto zanedbá lásku, úctu, dôveru a poslušnosť k Pánu Bohu, ten skoro stratí svoje životné sily. Zostane „vyhorený“, vyprahnutý sťa suchý prameň. Na to neradno zabudnúť. Ani počas víkendov, prázdnin, dovoleniek, obdobia voľna, ani počas dní, keď pracujeme. Veď nie sme stvorení na to, aby celý náš život bol len a len práca (to je určenie ťažných koní), ani ako Božie lacné pracovné sily, ale pre to, aby sme mali spoločenstvo s Tým, ktorý nám dal časný život a v Ježišovi Kristovi nás povoláva i do večného života.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.