V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Evanjelium podľa Jána 15, 13 – 16

Milí bratia a milé sestry, milá sestra Zina!
Záľubou mnohých ľudí je lúštenie krížoviek. Keď myseľ človeka zaplaví pocit bezmocnosti a neschopnosti, lúštenie krížoviek pôsobí ozdravujúco. Dozvieme sa pritom niečo nového, doplníme si vedomosti a keď sa nám podarí vylúštiť tajničku, vyčistíme si myseľ od myšlienok, ktoré nás sužujú. Rozlúštenie tajničky pôsobí radosť, dokonca občas nám môže priniesť aj výhru.

Náš život je takpovediac krížovkou s nerozlúštenou tajničkou. Krížovkou s mnohými tajomstvami, ktoré sa navzájom pretínajú, spolu krížia a súvisia – často len jediným slovíčkom. To jediné slovko – napríklad: milujem, odpusť, ďakujem, pomôž, áno, nie, prosím, poď, neodchádzaj..., môže byť záchranou nášho života a životných vzťahov.Milá sestra Zina, na príprave ku krstu sme, obrazne povedané, spolu lúštili tajničku. Tajničku, ktorá nemá cenu knihy, šálky na kávu, alebo víkendového rekreačného pobytu (to sú časté odmeny za vylúštenie krížovky), ale cenu nájdenia či obnovenia vzťahu k Pôvodcovi pravého života. Nájsť či obnoviť vzťah k Bohu, k Ježišovi Kristovi – to je spoľahlivý základ, na ktorom môžeme budovať svoj život. Vy, sestra Zinka, aj my všetci. Nie je to výhra, ktorá nám môže, ale pravdepodobne nemusí byť udelená. Nájsť či obnoviť vzťah k Ježišovi Kristovi je výhra, s ktorou smieme naisto rátať. Ježiš to vyjadril, keď povedal: Vy ste moji priatelia (J 15, 14a). A najmä, keď obeťou svojho nevinného života za nás, potvrdil svoje slová: Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov (J 15, 13).

Prvá časť tajničky v maxikrížovke zvanej život obsahuje posolstvo, že Ježiš Kristus neprišiel, na tento svet, aby zlých ľudí premenil na dobrých, ale aby nám, hriešnym, pre Boha mŕtvym ľuďom, daroval pravý život, aby nám umožnil obstáť pred Bohom. Cena tejto výhry, cena toho, že smieme byť Božími priateľmi, je Ježišova nevinne preliata krv.

Ak chceme žiť pravý život, nevyhnutne potrebujeme prestať odvodzovať svoju vlastnú ľudskú hodnotu od našich výkonov. Je oslobodzujúce vedieť, že v zdravom duchovom živote neodvodzujeme svoju hodnotu od toho, čo dokážeme v práci, v spoločnosti, v cirkvi, od množstva peňazí, ktoré vieme zarobiť, či majetku, ktorý vlastníme, ale odvodzujeme ju od hodnoty Ježišovej lásky – Kristovej krvi preliatej za nás.

Sme Ježišovi priatelia, tí za ktorých Kristus z lásky obetoval život. – To je prvá časť tajničky vo veľkej krížovke zvanej život.Tajnička má však aj pokračovanie. Znie: Ježiš od nás – svojich priateľov čaká, že budeme konať, čo nám prikazuje. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem (J 15, 14). Božie priateľstvo je dar, ktorý sme si ničím nezaslúžili. K tomuto priateľstvu, k dôverovaniu Kristovi, sme pozvaní. Smieme ho slobodne buď prijať alebo odmietnuť.

Odmietnuť priateľstvo s Bohom je najhoršou vecou. Prečo? Pretože mŕtvemu človeku môže Pán Boh vrátiť život; človek v zármutku môže v Bohu nájsť útechu; človek, ktorý okúsil nespravodlivosť môže zažiť, ako mu Pán Boh všetky krivdy vynahradí a ako ho posilňuje, človek, ktorý klesá môže zažiť, ako mu Boh daruje víťazstvo nad zlom, ktoré každého z nás ohrozuje. Ak prijmeme priateľstvo s Bohom, smieme zažiť, že i z najkomplikovanejších problémov a tragédií existuje východisko.

Aké východisko má však človek, ktorý Boha nepotrebuje, ktorý Jeho priateľstvo odmietne? – Žiadne. Zostáva duchovne mŕtvy. Je na ceste do záhuby. Veď čo iné je peklo, ako absencia Boha? Život, v ktorom niet miesto pre Boha, pohŕdanie Božím priateľstvom, znamená byť na ceste do zatratenia.

Ježiš nám ponúka priateľstvo ako nezaslúžený dar. Smieme byť Božími priateľmi. Avšak priateľstvo s Bohom je aj úlohou: Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem.Na príprave ku krstu aj v živote pokrstených nejde len o to, oboznámiť sa s Božími pravdami, ale získať či upevniť vzťah úcty a priateľstva k Bohu, k Ježišovi Kristovi. – Vzťah dôvery, lásky, vernosti a poslušnosti. Veď čo z toho, keby sme vedeli naspamäť mnohé z biblických textov, ale nič by to nespravilo s našimi životmi?

Keď príde reč na dobré skutky, nám evanjelikom, to neraz znie podozrivo. Je pravdou, že priateľstvo s Bohom si nemôžeme zaslúžiť nijakými výkonmi – ani náboženskými, ani aktivitou v cirkvi, ani tým, že v cirkvi zastávame niektorú z  funkcií. Priateľstvo s Bohom, ktoré nám získal Ježiš svojou smrťou, je nezaslúženým darom; predsa je aj úlohou: aby sme ako Ježišovi priatelia konali to, k čomu nás On volá.

O čo ide? K čomu Vás, setra Zina, aj nás ďalších, Pán Ježiš povoláva? K tomu, aby sme pokračovali v Jeho poslaní, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí budú robiť to, čo by na ich mieste robil Ježiš. Pán nás volá, aby sme prinášali ovocie Ducha Svätého; aby v našom žití iní zreteľne rozpoznávali lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (G 5, 22n). Kristus nás povoláva k tomu, aby sme sa pred ľuďmi nehanbili dávať najavo, že s Ním – s Ježišom zažívame mnoho krásneho; nehanbili sa za to, že žiť vo viere je obohatením.

Nech je toto aj pri Vás, milá sestra Zina, zjavné. Nech dobré skutky majú vo Vašom žití miesto ako svedectvo, že ste prijali Božie odpustenie – nimi dosvedčujte, že vám Božie odpustenie a Ježišovo priateľstvo nie je samozrejmosťou, na ktorú máte nárok.

V Biblii (Mt 5, 16) o tom čítame: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Pán Ježiš nech vás požehnáva v osobnom živote, v práci aj uprostred nášho cirkevného zboru. Od dnes ste jeho riadnou členkou. Tešíme sa z toho. Nech Pán Ježiš Kristus je a zostáva blízkych osobným priateľom Vaším aj všetkých nás. Amen.

Pramene:
Lee Strobel: Kauza viera (vyd. Porta libri, Bratislava 2002); Křížovky (in: týžd. Český zápas č. 29/2003);
Max Kašparů (v rozhovoru s Janem Paulasem): Do výšky volím pád (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2003);
Silvester Bajan: Hovor, Pane, Tvoj sluha počúva – 2. časť (vyd. Spolok svätého Vojtecha,Trnava 1996).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.