V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Lukáš 12, 1b

Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva. (Lukáš 12, 1b)

Medzi veci, ktoré kazia život v spoločenstve a brzdia človeka v jeho duchovnom vývoji, patrí pokrytectvo. Pán Ježiš dobre vedel o tomto nebezpečenstve a varoval pred ním.
Grécke slovo na označenie pokrytca, „hypokrités“, znamená vlastne „herec“. Pokrytec je teda človek, ktorý berie na seba určitú rolu, ktorá nezodpovedá jeho skutočnému stavu. Herecké umenie si vysoko vážime. V kultúrnej spoločnosti má neodmysliteľné miesto. Okrem pobavenia podáva divákom sugestívnym spôsobom rozličné hlboké myšlienky a múdrosť pre život. Pri hereckom umení je však každému jasné, že ide o herecké umenie. Herec, ktorý vystupuje na javisku, nikomu netvrdí, že rola, ktorú hrá, je jeho osobným, súkromným životom.
Inak je to s pokrytcom. Pokrytec sa snaží presvedčiť ľudí o tom, že rola, ktorú im predvádza, patrí k jeho najskutočnejšej podstate. Pokrytec chce, aby druhí ľudia mali o ňom len tie najlepšie predstavy, aby požíval v spoločnosti dobrú povesť. Pretože cíti, že v skutočnosti nie je taký, aby ľudia mohli o ňom len dobre hovoriť, aspoň sa tak tvári.
Pán Ježiš poukazoval na pokrytectvo najmä u jednej skupiny ľudí, u farizejov. V evanjeliách je na túto tému viac jeho výrokov. Najviac v Evanjeliu podľa Matúša v 23. a v 6. kapitole. Bolo by užitočné, keby sme si v evanjeliách prečítali tieto a ostatné state, ktoré hovoria o pokrytectve. Oboznámili by sme sa tak s jeho rozličnými prejavmi. Uvedomili by sme si, ako ostro Pán Ježiš pokrytectvo odsudzuje.
Jeden motív pokrytectva sme si už všimli: Človek sa chce javiť lepším, než aký je v skutočnosti. Zaujímajú nás však aj hlbšie motívy. Medzi najhlbšie motívy pokrytectva patrí vnútorná neistota, či už uvedomená alebo neuvedomená. Kto je vo svojom vnútri pokojný, vyrovnaný, kto je presvedčený, že jeho život je v Božích rukách, ten nemá príčinu byť pokrytcom a ani ním nebude. Ale kto vedome alebo podvedome cíti, že jeho existencia sama osebe a jeho existencia uprostred ľudí je neistá, siaha k pokrytectvu. Keď sa stretneme s pokryteckým človekom, môžeme si pomyslieť, že s jeho duchovným životom niečo nie je v poriadku, že mu chýba niečo podstatné.
Toto poznanie nám umožňuje triezvo posudzovať pokrytectvo iných ľudí, a predovšetkým z odstupu sa pozrieť na svoje vlastné pokrytectvo. Lebo určité prvky pokrytectva pri poctivom pohľade objaví na sebe každý.
Ďalšou zaujímavou otázkou je otázka divákov. Komu človek svoje pokrytectvo predvádza? Prvá odpoveď je, že ho predvádza druhým ľuďom. Ich mienku, ich názory o sebe chce pokrytectvom spracovať vo voj prospech. Lebo veľmi mu záleží, čo si ľudia o ňom myslia. Prvoradou vecou pre neho nie je, aby ich mienka o ňom bola pravdivá, ale veľmi mu záleží na tom, aby bola pre neho priaznivá, dobrá.
Človek ráta aj s inými divákmi. Pokrytec je taký naivný, že divákom svojho pokrytectva chce urobiť aj Pána Boha. O tejto naivite hovoril Pán Ježiš v podobenstve o farizejovi a publikánovi. Farizej tam v modlitbe vypočítava svoje dobré skutky. Chce aj Pánu Bohu nahovoriť, aj jeho chce presvedčiť, že je dobrým človekom. V spomenutom podobenstve Ježiš tieto snahy príkro odsúdil a vysmial.
Ba divákom svojho pokrytectva robí človek aj seba samého. Svojou vonkajšou peknou maskou chce človek aj sebe samému nahovoriť, že je lepší, ako je v skutočnosti. Peknou maskou znemožňuje sebe samému pravdivý pohľad na seba. Takýto idealizujúci obraz o sebe samom dokáže pokrytec brániť s tvrdohlavým fanatizmom.
Takýto sebaklam má veľmi zlé následky. Kto nepozná o sebe plnú, čistú, neprikrášlenú pravdu, ten sa v duchovnom ohľade nedostane ani o krok dopredu. Pretože je pokrytectvo také nebezpečné, varuje pred ním Pán Ježiš slovami: „Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva.“
Pokrytectvo sa dá pestovať rozličnými spôsobmi. Jeden z nich je obzvlášť odporný, a to je svätuškárstvo. Svätuškárstvo je taký druh pokrytectva, pri ktorom sa človek tvári ako pobožný, bezúhonný, cnostný, ale v skutočnosti môže byť na míle vzdialený od skutočnej Ježišovej mravnosti a detinskej viery, akú On zvestoval. U farizejov sa Ježiš stretal so svätuškárstvom, náboženským pokrytectvom. Jeho slová kritiky nútia aj nás zamyslieť sa nad našou vlastnou zbožnosťou.
Pokrytectvo kazí život ľudí v spoločnosti. Okrem iného aj preto, že s pokrytectvom sa obyčajne spája snaha odsudzovať, ponižovať druhých. Človek odsudzuje a ohovára preto, aby sa on sám ukázal v očiach druhých lepším. Vytvára si tak tmavé pozadie, na ktorom on sám má vyniknúť.
Psychológia zistila, že človek najradšej ohovára, odsudzuje tie neresti, ktoré sú jeho vlastnými skrytými, tajnými, možno neuvedomenými neresťami. Kto odsudzuje druhých, ten neraz odhaľuje v určitom zmysle sám seba. To nie je až taký nový poznatok. Dávno ho vyjadril Ježiš známymi slovami: „Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom hľaď bratovi vybrať smietku z oka.“
V našom texte: „Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva“ treba venovať pozornosť aj slovu „kvas“. Slovom „kvas“ sa v Novej zmluve označuje niečo, čo sa rýchlo šíri, čo je chytľavé. Pokrytectvo sa ľahko prenáša z človeka na človeka. Mnohí ľudia, keď zbadajú, že pokrytectvo môže prinášať určité výhody, veľmi rýchlo si osvoja tento zvrátený postoj. Slovami o pokrytectve ako o kvase nás Pán Ježiš varuje v dvojitom ohľade. Upozorňuje nás, aby sme sa nedali stiahnuť príkladom pokryteckých ľudí. Súčasne nás varuje, aby sme my neposkytovali druhým príklad pokrytectva. V oboch ohľadoch platia Ježišove slová: „Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva.“
Pokrytectvo je nebezpečnou brzdou osobného vývoja. Kto si zvykne na pokrytectvo, stará sa len o svoj vonkajšok, o vonkajšie prejavy a vonkajšie dojmy, ktoré vidia a počujú ľudia. To zároveň znamená, že zabúda na hlbšie oblasti svojej bytosti. Treba nám vedieť, že o kvalite života rozhodujú nie vonkajšie oblasti našich bytostí, ktoré vidia ľudia, ale skryté oblasti, ktoré vidí len Pán Boh. A pokrytecký človek sa stará iba o to, čo je úplne vedľajšie a celkom zanedbáva to, čo má pre život kľúčový význam. Preto je pre nás také naliehavé Ježišovo upozornenie: „Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva.“
Na Pánu Ježišovi je krásne toto: Neprišiel na svet ako krutý sudca, ktorý by k ľuďom pristupoval s bezohľadnosťou, ale prišiel ako Záchranca, ako Spasiteľ, ktorý ľudí hlboko chápe. Ako Spasiteľ vystupuje aj vtedy, keď hovorí o pokrytectve a varuje pred ním. Jeho slová v dnešnom texte znamenajú vlastne toto: Ľudia, priniesol som vám dobrú novinu. Vy nemusíte žiť v pokrytectve. Jadrom vášho pokrytectva je hlboký pocit neistoty. Ale ja som vám priniesol istotu. V tomto svete nie ste opustení, lebo váš život drží vo svojich rukách nebeský Otec. Za týchto okolností pokrytectvo nepotrebujete. Môžete sa zbaviť tohto zaťažujúceho, škodlivého bremena; môžete žiť v pokojnej istote, a to zároveň znamená: v úplnej pravde voči sebe i voči druhým ľuďom.
Dnešný text pochopíme správne len vtedy, ak ho pochopíme ako radostnú zvesť, ako evanjelium. Kto toto evanjelium prijme pre seba, kto v hĺbke duše pocíti istotu, pretože je v Božích rukách, ten sa bude môcť zbaviť pokrytectva a preorientuje sa na život v pravde. Prejsť od pokrytectva k pravde – to je tak ako prejsť z otráveného ovzdušia do čistého vzduchu. Šťastný človek, u ktorého sa tento prechod stane skutočnosťou. Amen.
Modlitba – Nebeský Otče. Len pravda nás môže k tebe priblížiť. A predsa si tak často berieme masku pokrytectva. Pre krátke výhody strácame večné hodnoty. Ďakujeme ti za slovo, ktorým odhaľuješ tento strašný omyl. Ty nenávidíš každé pokrytectvo. Lebo môžeš porovnať našu masku s naším vnútrom. Pri každom našom pokuse o pokrytectvo vzbuď v nás myšlienku, že vidíš do nášho srdca. Ďakujeme ti za evanjelium o tom, že nás máš rád, že nás mocne držíš vo svojich rukách. Keď máme túto istotu, nemusíme v panike a strachu siahať k pokrytectvu. Daj nám skúsiť, aké krásne je žiť v pravde, aby sa všetky nízke formy života stali pre nás minulosťou. Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.