V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

4. adventná nedeľa, Lukáš 1, 35

"Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží." (Lukáš 1, 35)

Milí bratia a milé sestry!
(I) Verím, že nejeden z nás má skúsenosť s tým, čo znamená žiť v tieni. - Čo znamená prežívať tienisté stránky života (chorobu, neúspech, finančnú núdzu stroskotanie manželstva svojho či ľudí nám veľmi blízkych, problémy v rodinných či iných vzťahoch). Človek sa môže nachádzať v tieni úspešnejšej osoby, žiť v tieni slávnejších rodičov, či v tieni súrodencov, ktorí sa dokázali lepšie presadiť.
Ak by sa nás to aj netýkalo, sotva kto z nás by nepoznal situáciu, keď ho dobehol tieň jeho vlastnej minulosti - keď platíme za dôsledky svojich previnení. Naša cirkev, nejeden jej zbor, by o tom vedeli rozprávať...
(II) Aj pre mladú dievčinu z Nazareta - Máriu, bol život v tieni tvrdou realitou. Pochádzala pravdepodobne z chudobných pomerov, žila v spoločnosti, kde dominovali muži, a ženy boli zaznávané. Keď uvažovala nad svojou perspektívou - nad úlohou, ktorú raz bude musieť v spoločnosti zaujať - nebolo to očakávanie nijakého výslnia; znovu len tieň. Totiž: skrz naskrz namáhavá práca, mnohá služba vo veľkej, početnej rodine, aké boli vtedy bežné (por. Mt 13,55-56). To bola jej perspektíva. Okrem toho bola zasnúbená so starším mužom. - Ak zoberieme do úvahy neskoršie udalosti - s mužom, ktorý nebol otcom jej prvorodeného dieťaťa a ktorý ju teda mohol za údajné cudzoložstvo zažalovať, čím jej hrozila smrť ukameňovaním. Vieme, že sa tak síce nestalo, no existencia Márie bola i napriek tomu tienistá. Žila v krajine, ktorú okupovali vojská pohanských Rimanov; pri sčítaní ľudu, ktoré nariadil cisár s cieľom vyrúbiť vyššie dane, bola nútená podniknúť vo vysokom štádiu tehotenstva namáhavú cestu z Nazareta do Betleheme (vyše 150 km). K tienistým stránkam jej údelu patril útek do Egypta s malým synčekom. Život Márie bola "krajina tieňov" a tak to malo zostať.
(III) A predsa nie je tieň ako tieň. Máriina tienistá existencia bola poznačená iným tieňom - jej krajinu tieňov premohla moc Najvyššieho. "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží" (L 1,35). Onen celkom iný tieň, o ktorom počuje od Božieho posla - anjela, je moc Božieho Ducha - to, že do jej života zasiahne - zasahuje Boh. Pán Boh prichádza do nášho sveta v podmienkach ľudskej biedy Neprichádza sem na akúsi dovolenku do exotickej krajiny, ale prichádza pre našu spásu - zasahuje do sveta - do ľudských životov. Prichádza aj vďaka tomu, že Mária sa otvára Božiemu Duchu, že bez podmienok prijíma Božie slovo a zachováva ho vo svojom srdci. Mária sa stáva miestom prijatia Krista i vzorom pre nás, ako sa - bez podmienok a s poslušnou dôverou - máme Kristovi otvárať.
Nazaretský Ježiš, ktorý sa narodil z Márie, po svojim zmŕtvychvstaní prichádza prostredníctvom svojho Ducha a našej kladnej odpovede, nášho súhlasu, do tohto sveta. Často má však "pôrodné problémy". Niežeby Boh nedával svojho Ducha v hojnosti, ale problém je s ľudským súhlasom, s našou otvorenosťou - vierou, s naším "Áno" Božiemu Duchu. Duch Svätý, ktorý zatienil Máriu, je ten istý Duch Svätý, ktorý od prvých Letníc zatieňuje všetkých veriacich. Chce náš súhlas, našu otvorenosť, naše "Áno" . Kristus sa chce i v nás narodiť. Veď "keby sa Kristus hoci aj tisíckrát narodil v Betleheme, ale nie v našom srdci, budeme stratení" (Friedrich von Bodelschwingh).
(IV) Kresťanský život je život, do ktorého prišiel, v ktorom sa narodil a žije Ježiš. Je to život v tieni Ducha Svätého - prebývanie v tôni Všemohúceho (por. Ž 91,1). Vtedy žijeme našu kresťanskú vieru správne, keď my sme v tieni a Kristus žiari. To vonkoncom neznamená pasivitu, ale, ako čítame v Mt 5,16, tak má svietiť naše svetlo pred ľuďmi, aby oni videli naše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Alebo slovami Jána Krstiteľa: Kristus musí rásť a ja (my) sa umenšovať (J 3,30).
Jedna povesť hovorí o mužovi, ktorého rozladil pohľad na svoj vlastný tieň natoľko, že sa rozhodol, že svojmu tieňu utečie. No vždy, keď urobil krok, tieň ho neúnavne (pre)nasledoval. A tak muž bežal rýchlejšie a rýchlejšie. Zrazu spozoroval, že tieň ho už neprenasleduje. Zarazený zostal stáť, rozhliadal sa okolo seba a uvidel nad sebou oblak. Z oblaku bolo počuť hlas. "Neutekaj pred sebou - pred svojím vlastným tieňom - ani pred mnohými tieňmi, v ktorých žiješ a ktoré ťa prenasledujú! Vstúp do môjho tieňa. Ja som Ten, ktorý všetko tvorím nové (por. Zjav 21,5). Som oživujúca moc Božia. V mojom tieni strácajú tiene sveta svoju ohrozujúcu moc. Zblednú v nič. V mojom tieni nájdeš pokoj a osvieženie."
Pán Boh nás príchodom svojho Syna pozýva žiť v Božom tieni. Nájsť odpočinutie v tôni Všemohúceho (Ž 91,1). Preto nech nás vrcholiaci advent nepohltí hektikou prípravy na prežívanie romantických Vianoc. - Vianoc, ktoré budú krátkodobým a klamným útekom pred naším tieňom; ale nech sa nám advent stane nástojčivým časom, v ktorom si uvedomíme, že Boží Duch nás vyvádza z našich tieňov a premieňa nás na ľudí, ktorí môžu žiť svoj život zatienení mocou Najvyššieho. - Život, ktorý nám Boží Syn zasľúbil, ukázal na príklade vlastného života a ktorý otvára aj pre nás.
Mária tomuto životu povedala áno. Odvážme sa tak robiť aj my.

Amen.

Pramene:
Predigtmeditation von Sigrid Brandt in: ab (Fuer Arbeit und Bessinnung: Zeitschrift fuer die Evangelische Landeskirche in Wuerttemberg, Nr. 22/2004 );
Juraj a Magdaléna Ševčíkovci: Prípravka č. 1 /Iz 2,1-5/ k Adventnému modlitebnému týždňu 2002 (vyd. VMV ECAV na Slovensku ako materiál pre cirk. zbory ECAV).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.