V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Zjavenie Krista Pána mudrcom, Evanjelium podľa Matúša 2, 1 - 12

„Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. ... Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov.“ ( Evanjelium podľa Matúša 2, 1 - 12)

Milí bratia a milé sestry!
Gašpar, Melichar, Baltazár – kto by ich nepoznal. Tri figúrky – jedna z nich tmavej pleti, ktoré majú dnes sviatok. Traja králi – tak sa im ľudovo vraví.
Ibaže..., ľudová viera – ľudová tradícia má v sebe neraz čosi nadbytočného, čo prekrýva, udúša to, čo je podstatné. Podľa tradície evanjelickej – evanjeliovej, biblickej, je všetko inak. Evanjelium podľa Matúša – ako základný text, z ktorého sa vyvinulo slávenie sviatku troch kráľov, nepozná ani ich mená, ani ich počet, podrobne sa nezmieňuje ani o ich rasovom pôvode. Celé evanjeliové rozprávanie je postavené na tom, že tí pútnici od východu neboli králi, ale mágovia – špecializovaní na astrológiu. K označeniu „králi“ došlo v priebehu dejín asi preto, lebo priniesli priam kráľovské dary a keďže tri dary (Mt 2,11), z toho: traja králi.
Podľa Evanjelia však neboli kráľmi a ani sa nevie, či boli traja; text Písma svätého je o tom ticho. Zato však výslovne hovorí o mágoch, odborníkoch na astrológiu – výklad udalostí života na základe pozorovania hviezd. Lenže ako boli títo špecialisti odborne zdatní, tak boli na druhej strane i prostoduchí. Dorazili do Jeruzalema a tam hneď vyzvonili, že sa vo hviezdach dočítali o narodení židovského kráľa a prišli mu vzdať hold. Samozrejme, že tichou, zato však rýchlou poštou, sa táto informácia doniesla ku kráľovi Herodesovi Veľkému. Tomu tiahlo na 70-tku, ale kto má v raz v ruke moc, nechce ju pustiť, a čím je starší, tým na nej viac lipne; s tým máme skúsenosti i v našich končinách. Paranoidný Herodes, majúci v obave o svoju moc strach aj z nejestvujúcich skutočností, sa rozhodol vyriešiť problém narodeného kandidáta na trón jediným čistým rezom – jeho likvidáciou. Znalci svätých Písem vypracovali na Herodesovu objednávku expertízu, z ktorej vyplynulo, že miestom narodenia zasľúbeného kráľa je Betlehem. Potom Herodes pozval na audienciu delegáciu astrológov. Zotrval s nimi v priateľskom rozhovore, pričom z nich vytiahol približný vek dieťatka. Srdečne ich pozval, aby sa pri spiatočnej ceste z Betlehema u neho zase zastavili a povedali mu, v ktorom dome betlehemské dieťa býva, aby i on, starý kráľ, mohol to roztomilé nemluvniatko náležite poctiť.
Mágovia našli Máriu s dieťaťom v Betleheme ľahko, tentokrát ich hviezda navigovala presne. Nádhera, idyla, sláva, mágovia sa úprimne zaradovali, obetovali dieťatku cenné dary, zlato, kadidlo a myrhu. No pri spiatočnej ceste zmenili trasu, Jeruzalemu sa vyhli, lebo mali varovný sen – vo sne sa im dostalo napomenutia, nevracať sa k Herodesovi (Mt 2,12).
Herodes sa teda presné údaje o bydlisku domnelého kandidáta na trón nedozvedel a plán počítajúci zrejme s diskrétnou nočnou vraždou musel zmeniť. Namiesto variantu jeden: čistý rez, nasadil variant dva: plošné čistenie. Malý Ježiš z toho vyviazol. Aj Jozefovi sa totiž dostalo vo sne napomenutia, a tak ušiel s dieťaťom a Máriou do Egypta práve včas.
Avšak iní neušli, nemali žiadny sen, nič netušili. Herodesova soldateska mohla vtedy v Betleheme a jeho okolí zamordovať okolo dvadsať Ježišových vrstovníkov. Bol to masaker. Vinu zaň jednoznačne nesie Herodes, žiarlivo zamilovaný do vlastnej moci.
A tu sme pri tom, prečo si celý tento, dobre známy príbeh opakujeme. Oní astrológovia tiež neboli celkom bez viny za spomínaný masaker. Veď oni to vlastne všetko dali do pohybu. Oni to všetko rozbehli. Vyčítali vo hviezdach niečo, čomu poriadne nerozumeli. Nejasné posolstvo hviezd spojili s hypotézou, že kráľ sa predsa vždycky rodí v paláci, teda v hlavnom meste. Zámery politika Herodesa títo jasnovidci ani trochu neprehliadli. Politiku – s tým tiež máme skúsenosti i v našich končinách – zrejme riadia iné sily, o ktorých ani vykladači hviezd, veštci a mágovia nič nevedia. Astrológia nám teda toho veľa neobjasní. Skôr zamotá a zatemní. Preto pozor na to, čo je vo hviezdach, pozor na astrológov: kto sa začne riadiť posolstvom hviezd, s veľkou pravdepodobnosťou vyprodukuje riadny problém.
Istý spevák – považovaný za hviezdu našej pop-muzic, spieva: „Je to vo hviezdach“. Biblia nám však vraví: Vo hviezdach to nie je! Výklad hviezd, horoskopy, dbanie na to, či som narodený v znamení kozorožca, leva alebo strelca, veľa neobjasnia, skôr zatemnia. Veď človek si ľahko povie: Som narodený v tom - ktorom znamení, ľudí v ňom narodených sprevádzajú isté charakteristické znaky, a tak vlastne ani nemôžem za to, aký som. Chýba vôľa meniť sa na Boží charakter. Kto dá na to, čo je vo hviezdach, kto sa ich posolstvom začne riadiť, vyrobí pravdepodobne poriadny problém. Stačí sa pozrieť do dejín. Šli sme už za červenou päťcípou hviezdou, a nebola to spása. Dnes nejeden náš súčasník vidí spásu v hviezdičkách na modrej zástave Európskej únie alebo v hviezdičkách na vlajke USA. Súdny človek vie, že je to oveľa lepšie ako spomínaná päťcípa hviezda, avšak ani to nie je spása. Vo hviezdach to nie je. Ak im veriť, tak len tej jednej, o ktorej Biblia hovorí: “Vyjde hviezda z Jákoba“ (4M 24,17b). Táto hviezda má meno, Ježiš Kristus a v Skutkoch apoštolov čítame (4,12): „Nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia“ – ako v Pánovi Ježišovi Kristovi. On je vo svojej láske a milosti „ten istý, včera i dnes i naveky“ (Žid 13,8). Nedajme „sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám“ (Žid 13,9). Nie za posolstvom hviezd, ale za Ježišom Kristom poďme, v Jeho blízkosti zostávajme, aj počas všedných dní – aj potom, ako sa dneškom „najhviezdnejšie“ sviatky roka skončia. Nie v žiare hviezd, ale vo svetle Písma svätého sa učme čítať pravdu a súvislosti o svete aj o našom živote.

Amen.

Literatúra: Miloš Rejchrt: Strachy se mění (vyd. Kalich, Praha 2001).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.