V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Veľkonočný pondelok, Ján 14, 27

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! (Ján 14, 27)

• Ježiš Kristus, ktorý bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych, a kresťanský svet si to každoročne pripomína. • Robíme to len zo zotrvačnosti, alebo majú veľkonočné sviatky nejaký hlbší význam? • Sú tieto sviatky iba spomienkou na udalosti, ktoré sa v prvom storočí nášho letopočtu odohrali na konci Ježišovho pozemského života? • Alebo nám veľkonočné posolstvo môže aj do našej situácie povedať a priniesť niečo dôležité? • Máme problémy, na ktoré je veľkonočné posolstvo o vzkriesení Ježiša Krista odpoveďou?
• Misionári rozprávajú, že evanjelium a v ňom predovšetkým správa o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, prináša do života domorodcov skutočné svetlo, skutočné oslobodenie. • Ale my, príslušníci západnej kultúry a civilizácie sme na omnoho vyššej úrovni – tak si aspoň myslíme. • Môže byť posolstvo o Ježišovom vzkriesení pre nás svetlom a oslobodením takisto ako pre domorodcov napríklad v africkom pralese? • S tou našou duchovnou úrovňou nie je to ani zďaleka také skvelé, ako si navrávame. • Základné problémy ľudskej existencie sú v podstatných veciach spoločné aj jednoduchým ľuďom z pralesa aj civilizovaným ľuďom. • Takže môžeme, ba musíme povedať, že aj dnešný moderný človek veľmi naliehavo potrebuje posolstvo o vzkriesení a víťazstve Pána Ježiša Krista. • Svojim učeníkom priniesol vzkriesený Pán pokoj. • Tento jeho pokoj bol pre nich svetlom do ich smútku a stiesnenosti. • Pokoj vzkrieseného Krista veľmi naliehavo potrebuje aj dnešný človek. • Všimneme si, čo svojou ponukou pokoja chcel dať svojim učeníkom a čo chce dať aj nám.
• Vzkriesený Pán prišiel k učeníkom, ktorí zo strachu zamykali dvere a pozdravil ich slovami „Pokoj vám“. • To bol vtedy bežný pozdrav, ale v ústach Vzkrieseného má jedinečný obsah. • On sám v prečítaných slovách odlíšil svoj pokoj od pokoja, ktorý dáva svet, od pokoja, ktorý môže človek získať z prostriedkov tohto sveta. • On sám povedal, že pokoj, ktorý on dáva, môže utíšiť rozbúrené, ustrašené, nepokojné, zarmútené srdcia. • Tak sa aj stalo: Učeníci prijali pokoj od svojho vzkrieseného Pána a ich srdcia boli zaplavené radosťou, istotou.
• Emauskí učeníci utekali z nebezpečného Jeruzalema, ale keď im vzkriesený Pán vložil svoj pokoj do sŕdc, zmizol z nich strach a oni sa okamžite, bez strachu, vrátili do toho nebezpečného mesta. • Tomáš mal srdce naplnené pochybnosťou a nechcel veriť priateľom, že sa stretli so vzkrieseným Pánom. • Ale keď sa on stretol so Vzkrieseným a keď Vzkriesený jemu osobne adresoval svoj pozdrav pokoja, Tomáš bol načisto zbavený pochybností a povedal krásne vyznanie: Pán môj a Boh môj. • Keď Petra trápili výčitky svedomia, že zaprel svojho Pána, Vzkriesený sa s dojímavou láskou postaral, aby mu do srdca vrátil pokoj. • V Novej zmluve sú aj ďalšie príklady toho, ako vzkriesený Ježiš Kristus priniesol pokoj, pevnosť, stabilitu do ustrašených, poplašených, nepokojných sŕdc. • Bol to pokoj, ktorý im vydržal nie azda iba dva-tri dni, ale pokoj, ktorý ich potom sprevádzal celý život. • Toto celoživotné trvanie Kristovho pokoja v srdciach jeho priateľov je jasným dokladom toho, že šlo o opravdivý, skutočný dar Vzkrieseného a nie o niečo, čo by sa bolo iba krátkodobo odohralo v mysliach učeníkov.
• Vzkriesený Pán chce dnes darovať ten istý pokoj všetkým ustrašeným, nepokojným, zarmúteným, stiesneným srdciam. • On nás všetkých i dnes pozdravuje slovami „Pokoj vám“, • ktoré on sám vysvetľuje tou krásnou ponukou: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.“
• Svoj pokoj, účinný, oslobodzujúci, ponúka všetkým, ktorí žijú vo vedomom či podvedomom strachu zo slepého, temného, nepriateľského osudu. • Takých ľudí je viac, ako si myslíme. • Ako vzniká tá hrozná viera v slepý osud? • Ako sa človek stáva fatalistom? • Treba za tým azda vidieť nedostatok rozumového, racionálneho myslenia? • Nie, pôvod fatalizmu je v niečom inom: • V tom, že človek nenosí vo svojom srdci pevnú, radostnú dôveru v dobrého, mocného, láskavého nebeského Otca. • Ak je v srdci človeka toto dôležité miesto prázdne, bez obsahu, okamžite sa tam tlačia temné sily, a tie robia z človeka trvalého otroka strachu. • Žiť v takomto stálom strachu a úzkosti -- to je ťažký a nepríjemný život. • Všetkým takýmto fatalistom, ktorí sú zotročení strachom z temného osudu, chce vzkriesený Pán Ježiš Kristus pomôcť, chce ich oslobodiť od strachu, a preto sa im prihovára slovami Pokoj vám. • Mali by sme sa na chvíľu sústrediť a uvedomiť si a prežiť, precítiť tú úžasnú vec: Mne osobne, do môjho strachu, prináša Vzkriesený svoj pokoj. • Veľkonočné sviatky nie sú tu kvôli sviatočnej nálade, ale kvôli tomu, aby všetci strachom zotročení mali príležitosť získať pokoj od vzkrieseného Krista.
• Keď sa po svojom vzkriesení lúčil s učeníkmi, povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.“ • Ak tieto slová budeme brať vážne, • ak si uvedomíme a prežijeme, že on je suverénny, nad všetko nadradený Pán, • staneme sa slobodní od všetkých rečí o slepom osude, lebo sa budeme cítiť chránení v rukách Vzkrieseného.
• Bývajú obdobia, keď určitý typ ľudí začína poplašným spôsobom hovoriť o blízkom konci sveta. • Do okruhu veľkonočných úvah môžeme zaradiť aj túto tému. • Už preto, že práve pri jednom stretnutí so vzkrieseným Pánom mu učeníci položili otázku, či v tomto čase obnoví kráľovstvo pre Izrael. • Pán Ježiš im odpovedal, že nie je ich vecou, aby poznali tento termín, lebo to je v kompetencii nebeského Otca. • Poznáme aj jeho slová z evanjelia, v ktorých hovorí, že o tom dni a hodine nevie nik, ani anjeli, ani Syn človeka, ale jedine nebeský Otec. • Ak berieme vážne tieto Ježišove slová, vyplýva z nich, že dátum konca sveta nikto z ľudí nepozná, • a že nie je vecou človeka, ani veriaceho človeka, aby sa pokúšal robiť podobné výpočty.
• Koniec sveta môže nastať dnes, zajtra, o sto, o milión rokov. • Ale osobný koniec sveta pre každého človeka je jeho smrť, ktorá môže prísť dnes, zajtra, o rok, nanajvýš o niekoľko desaťročí. • Nepoznáme ani termín konca sveta, ani termín nášho osobného konca. • Nebeský Otec vo svojej múdrosti to tak zariadil. • Keď začneme rozmýšľať či už o konci sveta alebo o našom osobnom konci sveta, môže sa stať, že sa nás zmocní nepokoj, • lebo ide o niečo, čo nám je celkom neznáme, čo si nemôžeme vopred vyskúšať. • Aj do nepokoja, ktorý sa nás môže z týchto dôvodov zmocniť, nám vzkriesený Pán Ježiš ponúka svoj pokoj. • On nám svojimi viacerými podobenstvami naznačuje, že rozhodujúce nie je poznať termín, • ale rozhodujúce je byť v každej chvíli pripravený.
• K stálej pripravenosti patrí okrem iného nosiť v srdci pokoj, pokoj, ktorý nám daruje vzkriesený Pán. • Tento pokoj má svoj konkrétny obsah: • Stále dôverovať Pánu Bohu, žiť v neprestajnej istote: Boh ma miluje nekonečnou láskou. • Ďalej to znamená vedieť: I keď príde môj osobný koniec sveta, i keby prišiel kozmický koniec sveta, som pod Božou ochranou a On, môj nebeský Otec sa ma za žiadnych okolností nevzdá. • Obsahom Kristovho pokoja je istota, že ani smrť, ani nijaké udalosti, akokoľvek nepríjemné, nás nemôžu vytrhnúť z láskavých rúk nebeského Otca, z láskavých rúk Spasiteľa Ježiša Krista. • Obsahom Kristovho pokoja je istota večného života, prijatie jeho sľubu: „Ja žijem, aj vy budete žiť.“ • Kto má túto istotu, teší sa na stretnutie s Pánom Ježišom Kristom vo večnosti a na trvalé spoločenstvo s ním. • K stálej pripravenosti na stretnutie s Pánom patrí nasledovať ho v jeho veľkej láske k druhým ľuďom. • Toto všetko je základňa pokoja, ktorý nám nemôže dať svet, ktorý nemôžeme získať z prostriedkov tohto sveta, • ale ktorý nám môže a chce dať vzkriesený Pán.
• Rozhodujúcou otázkou je, či tento Kristov pokoj s celým jeho bohatým obsahom v nás žije, • či sme ním v celom svojom myšlienkovom a citovom svete preniknutí, • či týmto pokojom každý deň žijeme a dýchame, • či si ho dávame upevňovať pravidelným pestovaním spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom: čítaním jeho slova, modlitbou, prijímaním sviatosti Večere Pánovej.
• Ak tento pokoj má v nás žiť a pôsobiť a byť účinnou a rozhodujúcou silou, musí stále rásť. • V prírode žije len to, čo rastie, a to isté platí aj o duchovom živote a všetkých jeho zložkách. • Keď vzkriesený Kristus aj nám hovorí svoje jedinečné slová „Pokoj vám“, chce nám tento pokoj znova a znova v čím plnšom a trvalejšom zmysle vkladať do srdca. • Mali by sme mu dať k tomu príležitosť • a cez tieto sviatky sa zahĺbiť do veľkonočných príbehov v evanjeliách a do ostatných odsekov Biblie, ktoré hovoria o pokoji, o dôvere, o životnej istote, ktorá sa zakladá na viere v Pána Boha.
• Keď cirkev každoročne prináša posolstvo o vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi, robí to nie z mechanickej zotrvačnosti, • ale aby všetkým, ktorí to naliehavo potrebujú, odovzdala jeho, Spasiteľovu ponuku pokoja, účinného pokoja, trvalého pokoja, tvorivého pokoja, • pokoja, ktorý zaručuje človeku duchovnú vyrovnanosť, duchovné zdravie. • Kto sú tí ľudia, čo túto ponuku naliehavo potrebujú? • My všetci, a osobitne naliehavo tí, ktorých trápi a zožiera strach z temného osudu, • ale aj strach a úzkosť z osobného konca. • Ak máme takých príbuzných a priateľov, mali by sme zájsť za nimi a povedať im, že táto veľká šanca je aj pre nich k dispozícii. • Bolo by kruté vedieť o možnosti získania trvalého, pevného pokoja a nechať si to iba pre seba a nepovedať o tom tým, ktorí ho veľmi potrebujú. • Keď Pán Ježiš povedal slová Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať“, myslel aj, a možno predovšetkým, na šírenie tohto Božieho pokoja.
• Keď Boží pokoj, ktorý nám ponúka vzkriesený Ježiš Kristus, získa v našich srdciach pevnú pôdu a prenikne celý náš život, budeme s úprimnou radosťou spievať: • Haleluja. Chvály znejte. / Vzkrieseného oslavujte. / Velebte Pána mocného / za víťazstvo slávne jeho.

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.