V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. nedeľa po Zjavení, Detské Služby Božie, 1. Jánov 5, 3; Ján 14, 15

Téma: Desatoro – dobré Božie značky na cestu novom roku.

„To je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania.“ (1. Jánov 5, 3)
„Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ (Ján 14, 15)

Milé deti, milí bratia a milé sestry!
V relácii Slovensko má talent recitoval István Hobodász báseň Sama Chalúpku. Viete ako sa báseň Valibuk začína? ( – Išiel som raz cez horu...)
A veru, aj ja som raz šiel cez horu, no nenatrafil som na potvoru, ale na to, z čoho v básni oná potvora vyšla. (Idem, idem; — iba ti počnú skaly pukati, a priepasť sa otvára...) Bolo to v Moravskom krase a priepasť, na ktorú tam môžete natrafiť sa volá Macocha. Ak si ju chcete vybaviť, predstavte si obrovskú jamu – hlbokú vyše 138 m, ktorej horná časť je 174 m dlhá a 76 m široká. (Futbalové ihrisko: 105 x 68 m). Na najvyššom bode priepasti je vybudovaný vyhliadkový mostík so zábradlím. Ak sa nám zábradlia a zákazové značky zdajú neraz nepríjemné, tak na tom mostíku nad priepasťou urobíte to, čo recitoval István: Ak si dobrô, chváľ Boha! Asi málokde inde ako na tom mostíku nad priepasťou si s radosťou poviete: Chvála Pánu Bohu, že tam namontovali zábradlie, že je tam zákaz nakláňania sa. Zákaz rešpektujete najneskôr potom, ako sa prvý raz pozriete do 138 metrovej hlbiny.
Aj Božie prikázania sú takým dobrým ochranným zábradlím, ktoré nám Pán Boh dal, aby sme nespadli do hriechu, nesťažili a neničili život iným, ani sebe.
Sú ako závory na železničnom priecestí, ktoré sú zárukou, že ak ich nebudeme podliezať, neohrozíme život sebe ani druhým.
Božie prikázania sú dobré, napr. ako šnúrky do korčúľ: čím lepšie ich pritiahneme, čím väčšmi sú nimi naše nohy zošnurované, tým máme väčšiu slobodu pohybu.

Ako sa volá izba, v ktorej sú zavretí väzni? – Cela.
A ako sa volá ohrada, v ktorej nocujú ovečky? – Košiar.
Božie prikázania nie sú celou, do ktorej by nás Pán Boh chcel zavrieť, aby nás nimi obmedzoval, prinútil poslúchať či strašil trestom za ich prestupovanie. Božie prikázania sú dobré ako košiar – chránený priestor, v ktorom sme v bezpečí pred útokmi diabla, ktorý na nás číha ako vlk na ovečky .
Už som počul deti aj dospelých ľudí hovoriť: Boh, cirkev, kresťanstvo – to je nuda... Samé nesmieš, musíš...
No tí istí dospelí sa zároveň pohoršujú, keď v tme vletia autom do neoznačenej jamy na vozovke.
Ostatne, máte na balkóne zábradlie? Máte? Fakt? – Tak ste normálni. Dobré dopravné značenie, ani zábradlie na balkóne nepovažujeme za príťaž, ale za niečo, čo nám je veľkou pomocou, čo nás chráni.

Nie je to tak dávno, čo sme vstúpili do nového roku. Jeho dni pred nami ležia ako neznáma cesta – plná ostrých zákrut a nečakaných jám.
Nevieme, čo nás čaká, ale keď sa budeme usilovať zachovávať dobré značky Božích prikázaní, veríme, že budeme putovať bezpečne. Nielen v novom roku, ale v celom živote. Značky sú totiž dobrí pomocníci, rád ktorých sa hodno pridŕžať.
Alebo: Zachovávaj Boží poriadok a poriadok zachová teba. Ako na tom mostíku pred priepasťou potrebujeme rešpektovať zábrany. Inak konáme proti sebe.
Normálny dom má steny. Keby sme nemali na domoch steny, nemali by sme nijaký dom, nanajvýš nejaký prístrešok, ktorý však neochráni pred búrkou, mrazom vetrom a snehom.
Desať Božích prikázaní – to sú dobré Božie značky na cestu novom roku i životom vôbec.
Poznáte značku: Prikázaný smer (jazdy). Keď ju vodiči zbadajú nepovažujú ju za príťaž. Idú prikázaným smerom, nevydajú sa iným smerom, lebo vedia, tam by na nich číhalo nebezpečenstvo. Mohli by ublížiť sebe aj iným. Tak je to aj s Božími prikázaniami. Kto sa vzpiera dodržiavať ich, kto schádza z Božieho prikázaného smeru jazdy, ten koná škodí sebe a väčšinou aj iným. Na oboch rukách máme spolu 10 prstov.
Na nich môžeme počítať Desatoro. Stačia na to aj dva prsty. Pán Ježiš totiž vie, že nie každý je dobrý v matematike.

Preto Desatoro zjednodušil. Desať Božích prikázaní je obsiahnuté v týchto dvoch:
(1) "Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca, z celej sily, z celej mysle – teda ako najviac môžeš
(2) a svojho blížneho ako seba samého.“
To je to najdôležitejšie, o čo v živote ide. To nech je aj naša cesta v tomto roku i v celom našom žití. Amen.

S použitím viacerých prameňov

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.