V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nedeľa po Vstúpení, Konfirmácia, Ján 15, 1 - 9

Milí mladí priatelia,
život bez mobilu, internetu, MP3 si väčšina z vás nevie ani predstaviť. Nosíte ich so sebou úplne všade – presvedčení o tom, že bez nich by bola nuda.
Predpokladám, že s nepochopením dospelých máte dosť starostí – lebo čím sú starší, tým trpezlivejšie im musíte vysvetľovať, načo by sa vám zišiel Ipod, že ICQ (aj sí kjú) nemá s IQ veľa spoločného, chodíte sa cezeň porozprávť - že im nemôžete referovať, čo bolo v škole, keď si práve pozeráte facebook alebo novinky na you tube – a nemôžete sa sústrediť ani na jedno, ani druhé.
To, čo viete, poznáte, ovládate, čo všetko viete nájsť, ak ste on line, je naozaj obdivuhodné. Prichádza čas, že sa od Vás mnohí starší majú čo učiť.
Vaše obzory sa vždy rozširujú, vždy viac sa rozvíjate, rastiete, tvoríte.
Preto, aby ste však mohli prosperovať, rásť, ísť stále ďalej, musíte mať podmienky. Musíte mať rodičov. Musíte mať miesto, kam sa vrátite, ak sa Vám stane, že vás niekto ohrozí - alebo zraní.
Viete, že v rodičoch je záruka. Bez nich si ani sami sebou neviete byť celkom istí. Rodičia sú ľudia, ktorí Vám dávajú najavo, že by pre vás urobili úplne všetko na svete. A je super, že s tým môžete počítať.
Pán Ježiš Kristus hovorí jedno podobenstvo, kde nám na základe obrazu prírody – viniča objasňuje, aké je dôležité mať dobré zdroje.
Je zapísané v evanjeliu Jánovom 15, kapitole, 1-9 verši takto:
„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť, a uschne. Potom ich pozbierajú hodia do ohňa a tak zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske.“
Milí mladí,
Vaši rodičia robia úplné maximum, aby vám zabezpečili kompletné zdroje. Tak ako vinohradník dopraje viniču miesto na výslní, aby z neho niečo bolo, aj oni Vám doprajú to najlepšie, aby ste mohli načerpať dosť energie pre všetko, čo riešite. Ak svoje talenty objavujete a rozvíjate, fandia vám.
Ak ste s nimi v spojení, ak zostávate pri nich a oni pri vás, máte pocit bezpečia aj vtedy, keď sa Vám nedarí, keď sa vám zdá, že z vašej námahy nič nebude, a ..snáď každému sa darí lepšie ako vám.
Spústu Vašich problémov môžu – a ešte aj nejaký čas budú môcť / vyriešiť za Vás. No aj oni majú svoje hranice. Aj oni poznajú obmedzenia. Nemôžu všetko. Myslím, že ich slabé miesta už celkom poznáte a máte pocit, že Vy by ste vedeli, čo s tým.
Fakt je ten, že aj Vaši rodičia, a dokonca aj starí rodičia nemôžu iba dávať. Aj oni potrebujú mať zdroje, aby mohli kvalitne žiť.
Veľa ľudí je dnes presvedčených o tom, že človeku pre život stačia zdroje materiálne. Ak ich majú, ostatné si kúpia. A to je ťažký omyl – no ak je o tom presvedčená väčšina, je ťažké uveriť, že by to mohlo byť aj inak.
My, kresťania veríme, že zdrojom pre to, aby sa náš život mohol rozvíjať, aby mal šťavu, aby sme v ňom cítili tvorivú hybnú silu, je živý Pán Ježiš Kristus.
Prichádza k nám vo svojom slove, ktoré hovoril a ktoré aj uskutočňoval. Toto slovo má moc premieňať nás, tvoriť z nás ľudí na Jeho obraz.
Ježiš Kristus prichádza s ponukou milosti a nových začiatkov pred Bohom i pred človekom.
Môže sa stať zdrojom našej energie, / silou, ktorá zabráni, aby sa náš život nevyprázdnil zlými skúsenosťami a strachom.
Tvorí pre nás podmienky, v ktorých môžeme čerpať to, čo potrebujeme. Aby sa náš život mohol rozvíjať správnym smerom, je potrebné, aby sme sa k Nemu pripojili, aby sme k Ním zostali – ONLINE.
Ježiš svoje zázraky netvorí nadprirodzeným spôsobom. Potrebuje nás – aby sme to vzácne a dôležité od Neho sprostredkovávali na zemi.
To je naša úloha. To je naše poslanie.
Bože náš, ďakujeme Ti, že máš s nami toľko trpezlivosti! Stvoril si nám podmienky, aby sme mohli žiť a rásť. Veríme, že nič v našom živote nie je náhoda. Vybral si nám domov, rodičov, ktorí sa o nás starajú najlepšie ako vedia. Vieš, niekedy to s nimi máme ťažké a aj oni s nami, ale vždy vieme, že sa máme radi.
Prosíme, daruj nám vytrvalosť, aby sme si vedeli vždy lepšie rozumieť. Amen.
Toto je haluz. Aj ona sa kedysi rozvíjala kvitla – ale prišiel čas, kedy o pripojenie ku kmeňu, zdroju stratila záujem. Preto vyschla. Možno chcela byť priskoro sebestačná. Možno si povedala – nebudem ako všetci ostatní – ja si vystačím sama.
Niektorí ľudia myslia podobne a končia podobne – ako táto haluz. Snažia sa, pracujú, vždy zrýchľujú tempo, ale ich vnútro sa vyprázdňuje. Vysychá. Chcú stihnúť všetko – ale nakoniec zistia, že nestihli nič. Chcú byť všade, a keď sa im to telesne aj podarí, duchom sú už zase ďalej - úplne inde. Nevedia sa sústrediť. Nevedia si oddýchnuť, nedoprajú si pokoj. Pripojenie na Boha a potom už aj na človeka odmietajú – no netušia, že sa tým sami, dobrovoľne vzdávajú zdroja, ktorý ich chcel iba živiť.
My všetci máme takéto pohnútky – myšlienky. Chceme žiť sami pre seba – a sami zo seba. Najradšej by sme sa oddelili od Boha – a aj od človeka - nech sa každý stará o to svoje.
Pán Ježiš nám na príklade z prírody hovorí – to je problém. Takto to nejde. Výhonok, ratolesť si nemôže povedať: ach, milý kmeň, ja chcem žiť zo svojej vnútornej sily, Ty si mi nanič.
Ak sa človek odpojí od Boha – a od človeka, prestáva rozumieť už aj sám sebe. Je prázdny, nešťastný, cíti sa neužitočný a hlavne nedokáže veriť, že by sa ešte mohlo predsa len niečo na dobré obrátiť.
Od tých, ktorým sa darí, ktorí sa vedia smiať, sa radšej oddelí – odizoluje – no čím ďalej tým viac sa vo svojej biede zakuklí...(prípadne sa svoju vnútornú prázdnotu snaží vyplniť vypeckovanou hudbou)
Problémom je aj to, že zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Apoštol Pavel kresťanom do Ríma píše: „ani nerozumiem, čo robím. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem.“ Rím 7,15.18.19
My nemusíme skončiť ako suché haluze. Poznáme zdroj sily, inšpirácie, zdroj milosti. Stačí sa len pripojiť – alebo presnejšie povedané - pripájať.
Aj tá najlepšia baterka v mobile, v MP3, Ipode – nech je akákoľvek kvalitná, nevydrží, kým ju nebudeme pravidelne dobíjať.
Pán Boh nám dáva neuveriteľne veľa šancí.
Ale musíme sa naučiť správne rozhodnúť, čo sledovať, koho nasledovať a ku komu sa pripájať, aby sme neschli, nekrachovali.
Keď nám Boh daroval život, myslel ho ako pozvanie: Poď, a urob v tomto svete niečo originálne, niečo dôležité. Potrebujem Ťa.
Milí konfirmandi, hoci toho veľa viete, a ešte viac sa učíte, stále sa pred vami okrem odpovedí budú vynárať aj nové a nové otázniky: Ako mám žiť? Komu sa oplatí dôverovať? Kto do môjho života má čo dať?
Ježiš hovorí: Kto zostáva vo mne, ten tvorí dobré veci – ten prináša veľa ovocia. Kto ma rešpektuje, ten prináša úžitok, požehnanie. Pre seba aj pre iných.
Ak zostaneme napojení na zdroj energie, bude z nás úžitok. Byť napojený na Boha, na Ježiša Krista znamená dovoliť Mu pracovať na nás. Na našich myšlienkach, na našich postojoch, na našom svedomí. Ak si od toho, komu na nás pripustíme aj kritiku, (ktorá sa nepočúva ľahko) zistíme, kde ešte boli naše rezervy. Božia práca s nami nie je márna. Je na človeku vidieť, je cítiť.
Pane Ježiši Kriste,
Prosíme, nenechaj nás vyschnúť -ani keď sa tvárime, že život zvládneme / kľudne aj bez Teba.
Zachráň nás od ľudí, ktorí by nám mohli ublížiť.
Ty si Pane Ježiši Ten, kto dal za nás svoj život, aby sme mohli žiť s Tebou, v Tvojom vedení a v Tvojom prikázaní lásky.
Prosíme, aby sme sa naučili nachádzať v Tvojej veľkorysosti a milosti to, čo nám chýba.
Prosíme, očisti nás od všetkej falošnej zbožnosti, od pýchy a sebestačnosti. Nauč nás hľadať Ťa dovtedy, kým Ťa nenájdeme ako Toho, ktorému na nás nikdy neprestane záležať. Amen.
Pán Ježiš nie je teoretik. Je úplný pragmatik. Nechce, aby sme sa povznášali, odpútali od reality, ale dáva nám silu, energiu, aby sme sa s ňou dokázali vyrovnať.
Je možné, že sme už raz spojenie s Bohom mali, ale niekedy strácame signál. Spojenie smerom od Boha k nám stále existuje.
Je však na nás, čo ho chceme prijímať a či máme záujem naň reagovať. Nie pri slávnostných príležitostiach. Každý deň.
Kvôli nám samým – kvôli tomu, aby naša viera nebola hraná, ale skutočná a presvedčivá. Len taká má totiž zmysel. Len taká môže priniesť úžitok. Amen.
Bože, Duchu svätý, chceme prinášať ovocie. Chceme byť Tvojím svetlom, aby pri nás ľudia videli, že nám na nich záleží, že chceme tento svet pretvoriť na lepší, spravodlivejší.
Prosíme, pomôž nám objaviť Tvoju lásku a dávať jej potom v našom živote aj podobu.
Veľa ľudí sa Ťa iba bojí, lebo Ti vôbec nerozumie. Priblíž sa im. Daruj dobrú vôľu a múdrosť aj nám, aby sme Ti v Tvojich plánoch vedeli pomáhať.

Amen.

Anna Polcková
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.