V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. adventná nedeľa, Židom 13, 5 – 6

Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým čo máte. Veď Otec sám povedal: Neopustím Ťa ani nezanechám, takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek? (Židom 13, 5 – 6)

Bratia a sestry,

Myslím, že najmä vy starší máte ešte v pamäti, najznámejší výrok prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka, „nebáť sa a nekradnúť.“ Týmto výrokom, ktorý sa učili deti v škole a visel na stenách mnohých verejných inštitúcii, bol vyjadrený ideál vysoko mravnej a na duchovných základoch budovanej novej spoločnosti, o ktorej snívali zakladatelia prvej čsl. Republiky.
Ako každý ideál, ktorý je postavený do obrovských výšav aj tento, nikdy nebol naplnený. Jeho sila však spočíva v tom, že je maličkým chrobákom v našich hlavách. Buď nám dáva silu a odvahu, alebo nás znepokojuje a napomína.
To iste platí aj o dnešnom kázňovom texte. Začína mravnou výzvou. Pavel apeluje na naše správanie. Vyzýva nás, aby sme neboli lakomí. Radí nám, aby sme boli spokojní s tým čo máme.
Nemusíme mať, ani nejaký extra vyvinutý pozorovací talent, aby sme si uvedomili aké je dnešné biblické slovo aktuálne. Veď negatívne dôsledky lakomstva sú do očí bijúce. Zničené životné prostredie, ochota zničiť medziľudské vzťahy, dokonca aj hlboké priateľstva, pre pár Eur. Závisť, ktorá berie ľudom pokoj a to často len preto, aby na chvíľu sme mali v srdci zvrátenú radosť z toho ako sme niekomu ublížili a siahli mu na česť a dobré meno. Oj, aktuálna výzva. Je zvláštne ako práve dnes keď je životná úroveň nášho národa najvyššia v dejinách, môžeme bez škrupuli tvrdiť, že nikdy sme neboli závistlivejší a nikdy sme nežili vo väčších obavách z budúcnosti.
Odpovedí prečo je to tak, by sa iste našlo viacero. Naša kresťanská odpoveď je jednoduchá a jednoznačná! Bojíme sa budúcnosti, lebo ju staviame na svojich schopnostiach a známostiach. Závidíme, lebo náš poklad po ktorom túžime je na zemi a nie v nebesiach. Veríme, áno zúfalo veríme, že ľudstvo (často krát je to viera v nejakého konkrétneho verejného činiteľa), napokon pre mňa, zabezpečí neustále zvyšovanie hmotných prostriedkov. A keď sa niekomu podarí dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovil, stanú sa dve veci. Vzbudíme v okolí závisť a sami nie sme spokojní.
Ak aj Teba milý brat, sestra opantávajú podobné myšlienky je najvyšší čas si sadnúť s bibliou v ruke a zamyslieť sa aké riešenie ponúka nám nebeský Otec.
Na náš strach z budúcnosti odpovedá: Neopustím Ťa.! Na náš nepokoj a obavy odpovedá: Nezanechám Ťa!
Nebeský Otec koná inak ako my. Jeho konanie sa dá charakterizovať ako nezištne. Áno, vždy vo vzťahu k Tebe človiečik koná tak, že ti chce pomôcť, chce sa o Teba postarať. Chce Ti dať pokoj do srdca a uistenie o svojej podpore. No, nemôže sa dostať do duše väčšiny ľudí. Jednoducho ak je ľudské vnútro naplnené obavami a lakomstvom už tam nieto miesta pre nič iné. Tak ako do plnej chladničky sa už nedá dať ďalší tovar, tak ani do ustráchanej a svetskými starosťami zmietanej duše sa už nič, z darov nebeského Otca nevojde.
A pritom On čaká, trpezlivo čaká kedy mu uvoľníme aspoň kúsok priestoru, aby nás presvedčil, že jeho dary aj keď neviditeľné sú najkrajšími darmi na svete.
Prichádza s nádherným slovom. Neopustím Ťa, nezanechám Ťa. Čo viac si môže želať každý, kto otvoril svoje srdce, svoju dušu pre Nebeského Otca. Veriaci človek pozná ten skvostný pocit, že tu na zemi to nie je často krát, kto vie čo, ale v nebi mám už teraz neporušiteľný a nezničiteľný poklad, ktorý ani moľ, ani hrdza nezničí. Tam smeruje aj adventné posolstvo, ktoré v týchto týždňoch pred Vianocami hlásame. Do nášho života, do našej rodiny do nášho zboru, cirkvi a národa neprichádza hocikto. Prichádza Spasiteľ, Záchranca.
Sme možno ubehaný a máme plnú hlavu starosti. Chceme v týchto dňoch dať do poriadku svoje domy. Chceme sa čo najlepšie pripraviť na tohoročné sviatky. Všetko dôležité a legitímne ciele. Nie nebudem vám hovoriť, aby ste sa nestarali, nebehali a nezháňali darčeky. To vôbec nie je problém. Aj ja sám sa už teším ako budem hľadať kapra, dojednávať jeho cenu, omacávať či je ešte dostatočné živý a či nám bude stačiť. Určite budeme hľadať a vyberať čo najkrajší stromček. Neviem si predstaviť , že by som žil bez týchto starosti a bez tohto predvianočného ruchu. V mojom vedomí sú tieto záležitosti spojené s adventom. Avšak aj táto atmosféra nám môže navodzovať radosť z toho, že Pán prichádza. Jednoducho ak je Nebeský Otec s nami tak sa teším s ním. Problém je ak sa viac starám aký stromček, alebo aké darčeky majú moji susedia. Problém je ak im závidím a za každú cenu chcem mať niečo väčšie, krajšie a drahšie. Potom mám zarobené na obrovský problém. Lebo riskujem večný život. A nemusí to tak byť. Ak je Boh mojím pomocníkom a ochrancom, potom sa smiem sa svojim susedom dokonca tešiť z toho, že tento rok si môžu dovoliť ešte viac ako vlani. Pokoj , ktorý dáva Nebeský Otec mi k tomu dáva dostatočný priestor.
Pán je mojim pomocníkom. Samozrejme z vlastnej sily to asi nikdy nedokáže. Ilúzia, v ktorej žije dnešné od Boha „oslobodené“ ľudstvo. Totiž, že budeme lepší, táto ilúzia nefunguje. On je však nám na pomoci a dáva nám do srdca hodnoty, ktoré vytláčajú naše prízemnosti.
A napokon, On nás chráni. Nebeský Otec posiela na svet svojho Syna, aby nás chránil. Chránil pred človekom. Na prvom mieste pred nami samými. Pred naším lakomstvom a strachom. Chce náš však chrániť aj pred zlobou a útokmi všetkých, ktorí radšej závidia a budujú si poklady na zemi. Boh je s nami čo nám môže urobiť človek. To môže byť pravda aj v Tvojom živote, ak mu teraz na jeho ponuku odpovieš svojou vierou a ochotou pustiť Ho do svojho života.

Amen

Michal Zajden
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.