V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Posledná nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Matúša 25, 1 – 13

Milí bratia a milé sestry!
Popri 20. jubileu nežnej revolúcie, na uplynulé dni pripadlo aj ďalšie výročie. Pred piatimi rokmi (v noci z 19. na 20. novembra 2004) sa Tatrami prehnala silná víchrica. Médiá na ňu predtým upozorňovali. Niektorí brali tieto varovania vážne, iní im prikladali menšiu dôležitosť a našiel sa aj človek, ktorý sa vybral na túru po horskom hrebeni...
Príval vetra vskutku prišiel – zaútočil. Dnes je jasné, že dobre spravili tí, ktorí výstrahy nepodcenili ako turista, ktorý sa, žiaľ, z hrebeňovky nevrátil živý.
Skutočný nápor predpovedanej veternej smršti pripomína biblickú zvesť o príchode Ježiša Krista. Aj Ježišov príchod je predpovedaný, no mnohí o tom nechcú počuť. Informáciám o Kristovom príchode neprikladajú dôležitosť. Hoci v dnešnom svete nie sú úvahy o návšteve bytostí z iných planét zriedkavé – o ufónoch môžeme čítať v knihách aj časopisoch – triezvu vieru v Bibliou ohlasovaný Ježišov druhý príchod, kde – kto považuje za duševnú úchylku.
Pán Boh neurobil z nášho života rafinovane napínavý príbeh s neistým vyústením, ako to poznáme z detektívok, kde ešte na predposlednej strane nevieme, ako dej dopadne. Biblia znovu a znovu prizvukuje: Na konci kľukatých a neprehľadných ciest nášho žitia bude stáť Ježiš Kristus. On – Pán sveta, Pán dejín, Pán tvojho i môjho života. Príde a ukáže, že mal pravdu. Dá spoznať každému seba samého, a aj tí, ktorí Ho nebrali vážne sa pred Ním sklonia (F 2, 10). A zrejmým sa stane, že existuje rozdiel nie len medzi kresťanmi a nekresťanmi, ale aj rozdiel medzi tými, ktorí sa k Ježišovi hlásia.
Podobenstvo o 10-tich pannách – o 10-tich svadobných družičkách, je určené predovšetkým nám, ľuďom patriacim do cirkvi. Nemôžeme si nahovárať, že 5 družičiek bez oleja predstavuje neveriacich, že sú to ľudia, ktorí dosiaľ neporozumeli, že veriť Kristovi má zmysel. Bolo by to zavádzajúce zjednodušovanie. V podobenstve je predsa reč o tých, ktorí majú rezervované miesta na svadobnej hostine, teda o kresťanoch. Kresťania počítajú s tým, že Pán Ježiš opäť príde, no kto čaká, na toho ľahko padne únava.
Je vyčerpávajúce mať sa stále na pozore, nepretržite byť v strehu, všetko merať a skúmať meradlom Božieho slova. – Nerobiť nič formálne, iba zo zvyku, ale pýtať sa, čo by Ježiš robil na mojom mieste. Vysiľuje nás to, keď trvá dlho, kým pravda zvíťazí. Ani podobenstvo o 10-tich družičkách to nezastiera.
Svadby sa v Oriente konali neskoro večer, keď nastal chládok. Družičky mali preto svojimi lampami svietiť ženíchovi na cestu, aby sa potom s jeho priateľmi zúčastnili na svadobnej hostine. Došlo k zdržaniu a únava doľahla na všetky družičky. Zaspali. Pán – nebeský Ženích nezazlieva družičkám únavu. Nevyčíta im, že si zdriemli. Únava a slabosť patria k nášmu ľudskému bytiu. Aj my, kresťania sme niekedy radostní, inokedy smutní; bývame horliví aj unavení. Dôležité je, aby sme mali čím svietiť, aby sme svadobnú hostinu, ktorá je obrazom Božieho kráľovstva brali vážne a nepodcenili možnosť zdržania. V 2 Pt 3, 9 a 15 čítame: „Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. ... Zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spasenie.“ Ak teda Pán Ježiš ešte neprišiel, nie je to z nezáujmu o nás. Dôvodom Jeho meškania nie je to, že by bol „lajdákom“ v dodržiavaní termínov. Príčinou, prečo Ježišov druhý príchod ešte nenastal, je Jeho láska a trpezlivosť s nami, v ktorej nám predlžuje čas na zmenu zmýšľania, na pokánie. Ide o to, aby sme mali v zásobe olej, aby nás Pán našiel pripravených.

Ako je to s nami? Čakáme svojho Pána s horiacimi lampami? Máme čím svietiť v tomto svete? Staráme sa o svoj duchovný život tak, aby nám lampy viery vydržali svietiť až kým Pán nepríde? Dnes sa veľa uvažuje a hovorí v ekonomických kategóriách. Podobenstvom o 10-tich družičkách sa nás Ježiš pýta: Aká je vaša ekonómia viery? Horia vaše lampy?
Svietiť – to dá prácu. Keď sa Ženích skutočne objaví, potom už nebude čas na zháňanie oleja do našich lámp. Potom bude na všetko neskoro. Kto bude pripravený, ten vojde na svadbu, kto nie, o tom bude platiť jedno z najsmutnejších biblických slov: „Dvere sa zatvorili“ (Mt 25,10). – Pamätajme na to! Teraz je ešte čas pýtať sa po Bohu. Teraz treba bojovať za vieru (Jud v. 3), teraz treba vyhľadávať spoločenstvo cirkvi. Teraz máme čas na lásku, na dobré skutky, príhovorné modlitby, na duchovný rast a svedectvo o záchrane v Kristovi. Keď príde Ženích, potom budeme pred Bohom stáť každý za seba. Ešte je čas – deň milosti.
V knihe Tomasa Sjödina Rezervná energia sa spomína
príbeh, v ktorom prekvapené dieťa vykríklo na hrobára, ktorý ležal a odpočíval vedľa čerstvo vykopaného hrobu. „Aha, tak ty si smel dnes vyjsť von na svetlo!“x Dieťa sa nazdávalo, že ujo hrobár býva v hrobe a bolo mu dopriate vyjsť na svetlo. Je to úsmevné, no veľmi plodné nazeranie na život: Ešte máme čas milosti, i dnes sme smeli vyjsť na svetlo. – A všetci sme pozvaní na svadbu Baránkovu (Zjav 19, 6 – 9). Biblia však nezatajuje, že nie všetci na ňu dôjdu. Nová zmluva nepozná kresťanstvo bez členstva v cirkvi. No nezamlčuje, že byť členom cirkvi ako inštitúcie ešte automaticky neznamená spásu. Rozumné družičky si vzali do zásoby olej. Nežili iba prítomnosťou. Nemysleli si: Však to nejako dopadne! Ich príslušnosť k cirkvi nebola iba vonkajšia, formálna. Biblia je tu až desivo pravdivá; tvrdí: aj v cirkvi sú tí, ktorí si počínajú rozumne, ale i tí, čo konajú pochabo. Je tu kúkoľ i pšenica (Mt 13, 24 – 30 a 34 – 43). Hranicu medzi nimi nedokážeme bezpečne rozpoznať (Mt 13, 28 – 30). Pán áno. Keď Ježiš príde, tak sa oná hranica objaví veľmi rýchlo, bude celkom zreteľná (Mt 25, 31 – 32 a 46). Podobenstvo je varovaním, pred prázdnym formálnym cirkevníctvom, pred cirkevnou príslušnosťou, ktorá sa v očakávaní Kristovho príchodu nepremieta do života; ktorá pred ľuďmi nesvieti, aby oni, vidiac naše dobré skutky, velebili nášho nebeského Otca (Mt 5, 16).

Čo nám môže zhasiť lampy? – Duch súčasnej doby, ktorý je v mnohom smere proti Božiemu slovu. Formou protikladov medzi duchom doby a Bibliou si uveďme niekoľko príkladov, ako nebiblické učenia a dôsledkom toho nebiblické správanie a postoje charakterizujú dnešnú spoločnosť:
Dnes sa hovorí: „Všetky náboženstva uctievajú rovnakého Boha. Vy kresťania ste predsa znášanliví.“
Biblia hovorí: „Ja som Hospodin, tvoj Boh; Ja som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu otroctva“ (2M 20, 2n).
Dnes sa hovorí: „Neexistuje žiadna absolútna pravda, len trvalá diskusia. Stále len hľadáme a učíme sa.“
Ježiš Kristus hovorí: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (J 14, 6) A: Božie slovo je pravda (J 17, 17).
Dnes sa hovorí: „Moderné je vychovávať deti proti autorite. Rodičia majú ustúpiť do úzadia ako náhle o to deti stoja.“ – Sú štáty, kde keď dáte dieťaťu za jeho výčiny na zadok, hrozí, že vám dieťa odoberú. Iste, v nijakom prípade nepropagujeme domáce násilie či tyraniu, ale potrebu disciplíny a určenie hraníc našim deťom (por. Prísl 22, 6; 13, 24). Veď Biblia vraví: „Cti otca i matku“...(2M 20, 12).
Dnes sa vraví: „Robím si, čo sa mi zapáči. Načo manželstvo? Voľná láska a homosexuálne vzťahy – to je dnes moderné, je to „in“, dokonca aj v evanjelickej cirkvi v niektorých krajinách!“
Biblia hovorí: „Varujte sa smilstva! Každý iný hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu“ (1K 6, 18).
Dnes sa hovorí: „Čím horšie vyzerá ten druhý, o to lepšie vyzerám ja. A keď na neho nič nenájdem, tak si niečo vymyslím. Ešte mi za to poďakujú.“
Biblia hovorí: „Nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu“ (2M 20, 16)
Je na nás, či pôjdeme s duchom doby (1J 2, 15 – 17) alebo sa necháme viesť Duchom Božím (R 8, 14), ako nás oslovuje z Písma svätého. – Kto sa nechá viesť Božím Duchom, toho lampa nezhasne.

Čo je olej? – Čo spôsobuje, to, že svetlo v lampe svieti? – Dôverné spoliehanie sa na Božie slovo, na slovo nášho Pána. – Branie ho vážne. I to treba stále nanovo. Nebudeme s tým nikdy hotoví.
Všetci sme pozvaní na svadbu Baránkovu, no nie všetci na ňu dôjdu. Podobenstvom o 10-tich družičkách nás Pán nezastrašuje, ale zažína v nás svetlo viery, aby sme boli pripravení na stretnutie s Ním. – Aby sme v Ňom stretli nielen prísneho, spravodlivého Sudcu, ale nášho Priateľa a Záchrancu. Toho, ktorý sa za nás z lásky obetoval a vstal z mŕtvych, aby ako On žije, sme i my smeli žiť večne v Božej blízkosti. Amen.

Pramene:
(pripravil) Josef Smolík a kol.: Kážeme Krista - díl II. (vyd. Synodní rada ČCE, Praha 1997);
Miroslav Heryán: Homiletická prípravka na 32. NE v mezidobí „A“; in: mes. Getsemany 1996 (vyd. Síť, Praha 1996);
Luděk Rejchrt: Postila (vyd. Pierot, Praha 2004);
Marek Vanča: výklad na 28.11. – in: Na každý den 1999 (vyd. Kalich, Praha 1998);
ThDr. Lothar Gassman: Bludné náuky posledných dní - spracoval a preložil Jozef Vereščak (vyšlo
v Spravodaji ZED ECAV na Slovensku MELANCHTON č. 2/2004);
x Tomas Sjödin: Rezervná energia (vyd. Polárka, Vavrišovo 2004).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.