V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

1. slávnosť vianočná, Ján 15, 16

Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. (Ján 15, 16)

Bratia a sestry,

koncom decembra, každý rok počúvame v našich kostoloch nádhernú zvesť. Počúvame zvesť o Božej láske. Láske, ktorá sa sklonila úplne nizučko, nizulinko. Boh sa sklonil k človeku. Nižšie už to naozaj nešlo. Sklonil sa k nám a vyvolil si nás. Avšak na tieto slová, dnešný človek je nastavený reagovať asi takto: Kto si nás vyvolil a prečo si nás vyvolil? Ako si to mohol dovoliť, bez nášho súhlasu? Veď mierou všetkých veci som ja. Nikto predsa nemá právo rozhodovať za mňa a starať sa do môjho života.
Nemáme to radi, je v našej povahe, že sa proti zásahom do nášho života bránime. Svoj život považuje to za svoje posvätné teritórium.
A predsa vám chcem povedať, zvesť o tom, Boh si nás vyvolil, je nádherná.
Diablovi sa podarilo v posledných desaťročiach okrem iných úskokoch, ktorými nám strpčuje a ničí životy, ešte jeden. A to veľmi zákerný a úskočný. Využil na jednej strane našu prirodzenú túžbu po nezávislosti a slobode. Na druhej, všeobecný odklon moderného Európana od Boha a duchovných hodnôt, ktoré priniesol Ježiš Kristus na zem. To mu umožnilo, aby nám vstrekol do duše jed. Jed v podobe myšlienky, Boh je diktátor, Boh nesie zodpovednosť za všetko zlo na svete a práve Boh sa usiluje zotročiť človeka. On. človeku vnucuje svoje hodnoty, svoje predstavy o živote, prípadne cestu, ktorou ma človek aj dnes kráčať. Toto v mnohých ušiach, znie ako skvostná hudba, zvesť o oslobodení človeka od všetkých závislosti a hlavne od Boha. Nikoho nepotrebujeme, aby nám hovoril do života. My a nikto iní, si vyberá a určuje, s kým pôjde a ako bude žiť.
Pokúšame sa teda o život v slobode. Takto chápaná sloboda neprináša tým, ktorí ju takto vnímajú, veľa radosti. Buď sa usilujú a trápia. Alebo iba prežívajú a živoria. Koľko námahy a koľko úsilia človek vynakladá na dosiahnutie svojich cieľov. Keď sa zdá, že sú už na dosah ruky, zvyčajne sa všetka námaha rozplynie, ako hmla v rannom slnku. Prečo je tomu tak? Odpoveď je jednoduchá! Človek nie je vševládny, v skutočnosti, aj keď má slobodnú vôľu, veľa toho nezvládne. Aj najmocnejší muži sveta, napokon ak niečo dokázali, nebolo z toho veľa úžitku.
Oproti tomu stojí Boh. On sa nám v našom texte prihovára: Ja som si Vás vyvolil. V tomto Božom vyvolení je skryté veľmi veľa. Pokúsim sa na niekoľkých príkladoch vysvetliť v čom je Boh iný, ako mi, ľudia. Sklonil sa k nám. To napovedá, o jeho záujme o nás. Fakt hodný povšimnutia. Niekto veľký, sa zaujíma práve Teba a o mňa. To nie je medzi ľuďmi samozrejme. Nie každý požíva úctu a lásku. A nie, každá úcta a láska, ktorej sa človeku dostáva, je úprimná. Boh však miluje každého nezištne a rovnako. A čo je ešte dôležité, vôbec nehľadí na to, akí sme. Jednoducho nás má rád. Diabol dobre vie prečo sa snaží človeka od Boha odtiahnuť. Vie, ak človek okúsi Božiu lásku a záujem, tak už len ťažko si dá nahovoriť komukoľvek, že Boh mu chce zle a chce ho manipulovať.
Druhá vec, ktorá je z nášho textu zrejmá. Boh chce využiť schopnosti každého z nás. U Boha niet zbytočného človeka a nedôstojnej práce. Nič také neexistuje. Si dôležitý a potrebný! Máš schopnosť prinášať ovocie. Neviem, aké kto má obdarovanie, ale niet takého, kto by bez schopnosti niečo robiť existoval. V našom zbore, napríklad, veľmi urgentne potrebujeme ľudí, ktorí by zvládli nezištne a veľkoryso množstvo manuálnej tkz. obyčajnej práce. Akí vzácni sú ľudia, ktorí čistia naše kostoly, vedia zapojiť elektriku, umyť dlážku, odhádzať sneh. Tí, ktorí to dokážu urobiť bez hluku a kriku budú mať lepšie miesta v Božom kráľovstve, ako farári a presbyteri. Aké vzácne sú to profesie. Vďaka Bohu, On o týchto ľuďoch vie a týchto ľudí miluje. Nie, že by nás ostatných nemal rád. Miluje nás všetkých, pre každého prišiel Ježiš na svet, áno prišiel pre Teba a pre mňa. Farárov a duchovných pracovníkov však máme dosť. Preto tento vzdych o ľudí, ktorí by milovali manuálnu prácu pre cirkev a vedeli ju aj nezištne robiť.
Tretia vec, ktorá vyplýva z nášho textu je, že tých, ktorí prijali jeho vyvolenie a robia to k čomu ich Boh ustanovil, Boh vypočúva.
O deťoch vieme, že takmer každý deň si pýtajú od svojich rodičov rozličné veci. Neustále skúšajú či sa im nepodarí niečo dostať. Každý skúsený rodič vie, že svojim deťom ak ich má rád môže dať iba zlomok z toho čo si pýtajú. Kto takto nepostupuje ten svoje deti nikdy nepripraví do života. Keď deti dorastajú stále viac a viac si uvedomujú, čo pre život potrebujú a čo nie je dôležité. A tak napokon sa každý dobre vychovávaný človek naučí, čo musí mať, čo môže mať, čo túži mať a čo nesmie mať, aj keby to bolo príjemne a lákavé. Presne tak to vyzerá aj vo vzťahu medzi Bohom a človekom.
Ak človek okúsi aký je Boh dobrý, naučí sa pýtať si veci, ktoré sú dôležité. Väčšinu vecí aj tak dostávame bez akýchkoľvek zásluh. Tou najkrajšou je Ježiš, ktorý prišiel ako Pán a Spasiteľ. V živote môžeme žiť bez CD prehrávačov MP 3 a iných technických vymožeností. Nemôžeme však žiť bez lásky, porozumenia a zdravia. V poslednom polroku som sa pochopil akou vzácnou hodnotou je láska a porozumenie. Som vďačný Bohu, že aj keď som stratil dobrých priateľov, On mi zostal verný. Naučil som sa akou vzácnou hodnotou je zdravie. Celá rodina sa modlíme za zdravie pre jednu našu sestru, ako veľmi túžime, aby sa jej vrátilo zdravie. A pritom, pokiaľ som mal priateľov, pokiaľ sme boli všetci zdraví, zdalo sa mi to ako samozrejmosť. Dnes však viem, že sú to všetko vzácne dary od Boha, ktorý ich dáva všetkým, ktorí prijali radostnú zvesť, Boh si ma vyvolil. Áno, Boh si nás všetkých vyvolil. My musíme túto zvesť, iba vierou prijať.
Vianočná atmosféra prináša šancu aj pre dnešného človeka. Vďaka tejto atmosfére, totiž máme šancu pochopiť, že Božie požiadavky, ktoré na nás má, smerujú k jedinému, aby sme našli život. Život, ktorý nekončí. Život, ktorý nám priniesol náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus.
Prajem Vám bratia a sestry, aby betlehemské dieťatko prinieslo aj do vašich rodín mnoho Božieho požehnania, milosti a pokoja.

Michal Zajden
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.