V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Štedrý večer, Matúš 4, 4

Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Matúš 4, 4)

Je niekoľko vecí, ktoré sú pre Štedrý večer a Vianoce také typické, že by sme si bez nich sotva vedeli predstaviť tieto sviatky. • Jednou z týchto charakteristických zložiek vianočnej atmosféry sú darčeky pod vianočným stromčekom. • Hlavne deti sa na ne veľmi tešia, • a daktoré sú až také nedočkavé, že už pred Vianocami prekutajú skrine a skrýše, aby sa vopred dozvedeli, čo dostanú pod stromček. •• Darčeky tešia človeka aj pre svoju vecnú hodnotu, aj pre prekvapenie, • a tešia hlavne vtedy, keď sa dá vycítiť, že sú prejavom lásky, záujmu, priateľstva toho, od koho pochádzajú. •• A potom, cez ďalšie vianočné dni a po nich často odznieva otázka: Aké darčeky si dostal, dostala? • Deti veľmi ochotne vyratúvajú, čím všetkým boli prekvapené. • Ba dokonca aj medzi dospelými prebiehajú takéto miniatúrne rozhovory. • Človek vie celkom konkrétne vymenovať, koľko darčekov, aké darčeky dostal. •• Deťom treba cez Vianoce dopriať čím viac čistej radosti. • Pekné Vianoce patria medzi najkrajšie spomienky, svetlé body v živote
•• I keď sú darčeky dôležitou súčasťou vianočnej atmosféry, nie sú jedinou a nie sú ani hlavnou. • Ako kázňový text sme prečítali Ježišove slová, ktoré citoval zo Starej zmluvy, Starého zákona: • „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ • Mohli by sme ich trochu obmeniť a povedať: • Nie iba darčeky pod stromčekom robia Vianoce Vianocami, ale každé slovo, ktoré vychádza z úst Božích. • Nie iba materiálne dary robia Vianoce Vianocami, ale predovšetkým duchovné hodnoty, ktoré cez Vianoce získame. • Popri všetkých vianočných zvyklostiach nezabúdame, že hlavnou vecou, bez ktorej by Vianoce absolútne neboli Vianocami, je vstup Ježiša Krista do sveta. •• On, večné Božie Slovo, nám priniesol duchovné dary. • Sú veľmi cenné, nekonečne cennejšie ako tie darčeky pod stromčekom. •• Darčeky pod stromčekom sa v jednotlivých rodinách líšia podľa finančných možností. • Pokiaľ ide o duchovné dary, ktoré priniesol Ježiš Kristus, tam sa podobné rozdiely neuplatňujú. • Ježiš Kristus ponúka každému všetky duchovné dary, ktoré z nebies priniesol do nášho sveta. • Najchudobnejšiemu ponúka presne to isté ako najbohatšiemu. • Lebo Pán Boh pozerá na ľudí podľa celkom iných hľadísk než podľa tých, na ktoré sme my tak veľmi zvyknutí. •• Pri duchovných daroch je rozdiel v inom. • Ponúknuté dary treba prijať, rozbaliť, treba ich uplatniť, implementovať, treba ich urobiť súčasťou vlastnej bytosti, vlastného života. • Rozdiel medzi ľuďmi je v tom, koľko z tých duchovných darov, čo priniesol Ježiš Kristus, prijmú, rozbalia, osvoja si, uplatnia. •• Každý má toľko slnka, koľko si sám vezme. • Každý má toľko z Ježišových darov, koľko sám prijme. • On ich nenanucuje, ale všetkým ponúka všetky.
•• Tak, ako vieme vyrátať, koľko a aké darčeky sme tohto roku dostali pod stromček, • takisto by sme mali vedieť taxatívne vymenovať, o koľko a o ktoré duchovné dary sme cez tieto Vianoce zbohatli. • Mali by sa medzi nami odohrať aj takéto vianočné a povianočné rozhovory: • Koľko a ktoré z ponúkaných duchovných darov si cez tieto Vianoce prijal a natrvalo zaradil do svojho života? • Vedeli by sme odpovedať? • Alebo by sme museli so zahanbením mlčať? •• Ešte nie je neskoro. • Vianoce sa ešte len začínajú. • Máme dosť času na objavovanie a rozbaľovanie Ježišom ponúkaných duchovných darov. • Niektoré z nich sa pokúsime rozbaliť už dnes večer.
• Ježiš nám prináša istotu, že sme Božie deti a že nás Pán Boh za všetkých okolností miluje absolútnou láskou. • Tento dar si osvojujeme tak, že ho vztiahneme osobne na seba a povieme si: • Boh ma miluje, prijíma ma, akceptuje ma. • Miluje ma, keď sa mi vodí dobre, • ale jeho láska neprestáva ani vtedy, keď príde do môjho života utrpenie. • Miluje ma, keď zostávam pri ňom, • a neprestáva ma milovať ani vtedy, keď ako stratený syn, stratená dcéra odchádzam od neho. • Miluje ma a túžobne čaká na môj návrat, lebo vie, že iba pri ňom môžem byť naozaj šťastný. • Miluje ma, a z jeho rúk ma nikto a nič nemôže vytrhnúť – ak len ja chcem zostať pod jeho ochranou. • Miluje ma, a od jeho lásky, prejavenej v Ježišovi Kristovi, ma nič na svete nemôže odlúčiť. • Prijímam toto veľké uistenie, lebo istota o Božej láske mi dáva silu pokojne kráčať vo všetkých situáciách života.
• Ježiš nám ponúka spoločenstvo so sebou. • Intenzívny pobyt v blízkosti skutočne veľkých osobností pomáha človeku duchovne rásť. • Väčšiu osobnosť ako Ježiša Krista nikde nenájdem. • On mi dovoľuje, aby som prichádzal k nemu. • Povedal, že nevyhodí nikoho, kto k nemu príde. • To platí v absolútnom zmysle. • Každý deň si môžem prečítať jednu kapitolu z evanjelií a v tichom sústredení prežiť spoločenstvo s ním. • Bude na mňa prúdiť čistota jeho nesebeckého života. • Bude na mňa svietiť svetlo jeho pravdy, pravdivého poznania a pravdivého hodnotenia všetkých vecí. • Bude do mňa vkladať niektoré prvky svojho myslenia. • Bude na mňa prúdiť jeho pokoj, ktorý mi výslovne ponúka. • Nikdy od neho neodídem s prázdnymi rukami. • Vždy ma obohatí, očistí, zdvihne o niekoľko stupňov vyššie.
• Ten jeho pokoj tak veľmi potrebujeme. • Aj vo svojom individuálnom, ale aj v manželskom a rodinnom živote. • Je toľko nepokoja, nervozity, strachu v našich srdciach. • Tak často vládne v našich domácnostiach napätá atmosféra. • Aj tu môžeme povedať: • Ty nám ponúkaš do všetkých týchto foriem nepokoja a napätí svoj pokoj. • Rob, prosíme, dačo s naším srdcom, aby sme tvoj ponúkaný pokoj dokázali pochopiť, prijať, osvojiť si ho. • Cez Vianoce sa snažíme tvoriť pokojnú rodinnú atmosféru. • Neraz býva veľmi krehká a prvé všedné dni ju rozbijú. • Ale ty nám ponúkaš nie iba sviatočný pokoj, ale pokoj pre všetky dni a pre všetky situácie. • Nedovoľ, aby sme tento dar odmietli pre vlastnú tvrdohlavosť. • Tvoj dar pokoja by sme si chceli zachovať po celý rok. • Daj nám k tomu silu.
• Ježiš nám ponúka možnosť dostať odpustenie. • Kto z nás nemá zaťažené konto svojej minulosti? • Koho z času na čas netrápi svedomie – a to neraz aj veľmi nepríjemne? • Svojpomocné pokusy o zabudnutie nepomáhajú. • Očistiť nás môže len ten, komu sme za svoj život zodpovední. • Evanjeliá rozprávajú, že viacerým pomohol svojím odpustením. • Aj o tejto záležitosti si môžeme povedať: • Pán Ježiš, ty aj mne ponúkaš odpustenie. • Tak ako si odpustil ochrnutému, • ako si odpustil hriešnej žene, • ako si odpustil zločincovi na kríži, • ako si odpustil tým, čo ťa utýrali a ponížili, • ako si odpustil Petrovi, ktorý ťa zo strachu zaprel, • ako si odpustil Saulovi-Pavlovi, ktorý bol spočiatku tvojím zarytým nepriateľom. • Aj ja sa chcem zaradiť medzi týchto ľudí, ktorí získali tvoju milosť a tým aj pokoj srdca, • a zároveň aj silu k novému životu. • Tvoj vianočný dar odpustenia, pokoja a nového životného začiatku si budem nadovšetko ceniť.
• Ježiš nám ponúka možnosť odpustiť druhým. • Koľkí z nás majú na niekoho ťažké srdce pre menšie, väčšie alebo veľmi veľké zranenia, krivdy, sklamania! • Náš hnev a sebaľutovanie sa niekedy prejaví navonok, • inokedy ho skrývame, takže potom koná deštruktívne dielo na našich bytostiach. • S ponukou Božieho odpustenia spája Ježiš výzvu, aby sme aj my odpustili. • Robí tak v jednej prosbe Modlitby Pánovej: „Odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.“ • Na otázku, koľko razy máme odpustiť jednému človeku, odpovedal, že máme odpúšťať bez obmedzenia. • Odpustenie má zmysel vtedy, keď ten druhý po odpustení túži, alebo aspoň dá najavo, že ho mrzí to zlé, čo urobil. • Odpustiť druhým predpokladá vážnu prácu na vlastnom srdci. • Možnosť odpustiť druhým by sme mali prijať ako jeden z vianočných darov narodeného Spasiteľa. • Aj na tento dar by sme mali reagovať osobným spôsobom: • Ďakujem, Pane, za odpustenie, ktoré som prijal od Teba, • ďakujem, že ono je pre mňa popudom, argumentom, povzbudením, aby som odpustil človeku, na ktorého mám ťažké srdce. • Nie mi je ľahké odpustiť. • Daj mi silu, aby som pochopil veľkú pravdu svätého slova, že sa nemám dať premôcť zlému, ale že mám dobrým premáhať zlé. • Ty mi dáš poznať a pocítiť radosť, keď pochopím, že odpustenie je jedinečný tvorivý čin.
• Ježiš Kristus nám ponúka pokoj pri stretnutí so smrťou. • Stretnutiu so smrťou sa nikto nevyhne. • Cítime veľkú bolesť, keď nám odchádza blízky človek. • Cítime zvláštnu úzkosť, keď myslíme na vlastnú smrť, • keď sa obávame, že sa naše bytie zmení na nebytie. • Do týchto úzkostí, strachov a bolestí nám znejú Jeho slová: „Ja žijem, aj vy budete žiť.“ • „Z mojich rúk ich nikto nevytrhne.“ • Aj slová apoštola: Od Božej lásky nás ani smrť nemôže odlúčiť. • Aj túto istotu treba prijať a osvojiť si ju. • Ďakujem ti, Pane, že som v tvojich rukách. • Ďakujem, že pri poslednej rozlúčke môžem svojich blízkych v tichej modlitbe odovzdať do tvojich mocných a milosrdných rúk. • Ďakujem, že vo svojej poslednej hodine sa budem môcť modliť s martýrom Štefanom: „Pane Ježiši, prijmi môjho ducha.“ • Keď mi ty daruješ takúto slobodu od strachu pred smrťou, všetky ostatné strachy stratia svoju hrôzu. • Žiť v takej slobode – to je úžasný dar; nikdy neprestanem byť ti zaň veľmi vďačný.
•• Deti neraz pokukujú po darčekoch, ktoré dostali druhé deti a trocha im aj závidia. • Neraz žobronia: Daj sa mi trochu pohrať. • Dieťa, ktoré darček požičia, je v stálom strehu, aby sa darčeku nič nestalo a aby ho ten druhý nemal pridlho, a čoskoro žiada, aby sa darček vrátil. •• Aj pri duchovných daroch možno hovoriť o závisti. • Možno napríklad závidieť stály pokoj, stálu radosť, nefalšovaný, obsahuplný úsmev. •• S duchovnými darmi je to inak ako s tými materiálnymi. • Tu je závisť priamo želateľná. • Lebo taká závisť nie je nič iné ako túžba po takom istom duchovnom dare. • Kto ho má, ten sa nielen môže, ale aj má podeliť. • Lebo pri duchovných daroch platí zvláštna zákonitosť: • Kto druhému pomôže určitý duchovný dar získať, tomu z jeho vlastného daru nič neubudne, naopak, ten sa ešte upevní a obohatí. • Vyratúvanie, aké duchovné dary sme získali, je určené priamo na to, aby sme vzbudili u druhých závisť, túžbu, • a potom im pomohli taký dar rozbaliť, • aby ho aj oni mohli zaradiť do svojho osobného duchovného repertoára.
• Rozbalili sme niektoré dôležité duchovné dary, ktoré nám prináša narodený Pán a Spasiteľ. • Ak ich prijmeme, budeme vedieť odpovedať na otázku, čo sme dostali na Vianoce: • Istotu, že sme Božie deti. • Možnosť pravidelného spoločenstva s Ježišom Kristom. • Kristov pokoj do našich bytostí a do rodín. • Odpustenie od Pána Boha. • Schopnosť odpustiť druhým. • Pokoj pri stretnutí so smrťou. • Všetko sú to veľmi cenné hodnoty. • Je ich omnoho viac a treba ich objavovať. • Prosíme Pána Boha, aby sa tieto dary stali pre nás permanentným zdrojom pokoja a čistej radosti.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.