V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

7. nedeľa po Svätej Trojici, 1 Tim. 6, 6 - 12

Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.
(1 Tim. 6, 6 - 12)

Hovorí sa, že slávni filmoví tvorcovia, ktorí žijú v Los Angeles a predstierajú, že stále „pracujú na veľkom projekte“, opisujú svoj normálny deň takto:
„Vstáva sa o ôsmej. Najprv si dáte pomarančový džús a zhltnete svoju dávku vitamínov. Potom nasleduje polhodinová prechádzka so psom, ktorá vám dodá chuť na raňajky. Potom si prečítate noviny a poštu. Okolo pol jedenástej si pre posilnenie zaplávate v bazéne - potom nasleduje pár uvoľňujúcich cvikov, kúpeľ, slnko a dokončíte rannú toaletu.
Potom je obed, ktorý môžete stráviť s priateľmi.
PO obede a káve sa zvyčajne chodí súkromne si pozrieť nejaký film alebo je to čas vhodný na nákupy a telefonovanie. O štvrtej tenis, jazda na koni alebo golf.
Po návrate si znova zaplávate v bazéne a nasleduje popoludňajší strečing a fitnes. Potom sprcha, masáž a odporúčaná malá siesta.
Keď sa večer prebudíte, máte 80 rokov.“
Milí bratia, milé sestry,
o čo vlastne ide? Čo sledovať? O čo sa treba postarať, aby sme sa sami nevylúčili z aktuálneho diania, neizolovali, uniesli tie základné požiadavky a zvládli tempo? Pre vitalitu, telesnú a duševnú kondíciu sme ochotní dávať pozor na to, čo zjeme, ako posilujeme. Bdieme nad plánovaním času práce a oddychu, zaujímame sa o to, ako sa zbaviť stresov, ako nevyhorieť.
Na tom, že o svoje zdravie, pokoj, rovnováhu tela a duše dbáme, nie je nič zlé. Je to dokonca našou kresťanskou povinnosťou. Naše telo je chrámom Svätého ducha – a zaslúži si pozornosť.
Môže sa však stať, že sa z tejto starostlivosti stane ustarostenosť... a pohltí nás natoľko, že nám unikne jej zmysel. Vlastným potrebám prispôsobíme viac ako je dobré – pre iných – a v konečnom dôsledku aj pre nás.

Na to, či sa nám veci darí udržať pod kontrolou, venujeme neúmerne veľa času a investujeme veľa očakávaní.
Pocit vlastnej hodnoty pre nás súvisí s tým, čo a koľko máme / a môžeme.
Božie slovo nás učí, aby sme medzi tým, čím sme a čo máme, medzi tým, čo tvoríme a čo si môžeme nechať darovať, hľadali rovnováhu.
Ježiš Kristus neviedol svojich učeníkov k izolácii duše od tela, duševných potrieb od telesných. V centre jeho záujmu však ostáva človek, nie vec.
Ježiš nás učil milovať ľudí a používať veci. My však používame ľudí a milujeme veci.
Ježiš nás učí hľadieť na to, čo príde a ostať otvorený Božiemu vedeniu, ale my chceme mať všetko v rukách svojich.
Kým sa nám darí, sme spokojní. Ale ak sa naša vôľa nedeje, máme problém. S Bohom, s inými i sebou samým.
Apoštol Pavel píše svojmu spolupracovníkovi Timoteovi – zrejme na sklonku svojho života. Záleží mu na tom, aby sa cirkevné zbory chránili falošných učení – a aby sa zbory organizačne upevnili.
V dnešnom prečítanom texte Pavel tlmočí:
1. Veľký zisk, úžitok prináša človeku zbožnosť spojená so spokojnosťou. To je kombinácia, ktorá vedie človeka dopredu, zohľadňuje jeho záujmy i prospech iných.
ZBOŽNOSŤ je odvaha veriť, že som Božím človekom. A aj vtedy, ak mám problém, ak sa cítim osamelý, nepochopený, prázdny, nie som vylúčený – mám perspektívu a poznám smer. Očakávam na Boha, viem, že má na mysli môj vzostup, že mojim snaženiam, ale aj pádom dáva význam.
Spokojnosť je schopnosť prijať to, čo mám, kým som / ako niečo, čo má pre Boha cenu.
Aj skromné podmienky sa dajú prijať s vďačnosťou – človek sa nenecháva zdrviť, znechutiť tým, že iní nadobudli viac.
Skutočne veľkí ľudia sa vždy uspokojili s málom. Pochopili, že tak budú omnoho odolnejší voči zmenám vonkajších okolností.
To neznamená, že kresťanstvo sa zasadzuje za chudobu. Pán Boh nemá záujem na to, aby človek zápasil o to nevyhnutné, trpel nedostatkom – o tom svedčí okrem iného nasýtenie zástupov. Dáva nám dary, predpoklady, podmienky, aby sme rástli.
Je len dôležité, aby sme pochopili – že materiálne veci nás neurobia šťastnými.
Spokojnosť spočíva na medziľudských vzťahoch. Kto nemá priateľov, nepozná lásku, toho neurobia šťastným všetky peniaze sveta.
Ježišovi vždy išlo a ide o to, aby sme sa sústredili na to, čo má trvalú hodnotu, čo je naozaj dôležité. Pavol pripomína: Nič sme si na tento svet nepriniesli, nič si neodnesieme. To nie je konštatovanie pre človeka, ktorý umiera.
Je užitočné vedieť, že to, čo si zhromaždím, nie je súčasťou mojej osobnosti, mňa samého. To s čím pred Boha predstúpim, nebude ani majetok, ani postavenie. Pred Boha sa chodí s prázdnymi rukami. Jediné, čo tam platí – a čo má teda zmysel vedieť už teraz – že v Bohu môžem nájsť môjho Priateľa, môjho Spasiteľa. Tu mi pomôže iba dôvera, že ma pozná. Tu mi pomôže iba dúfanie, že ak som sa ku Nemu priznával – nielen slovami, ale životom, prizná sa aj On ku mne – vtedy, keď mi pôjde o všetko.
2. Pavlovi záleží na to: dávajte si pozor – aby ste nepadli do víru túžby po bohatstve. Koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Nie peniaze, / ale milovanie peňazí. Peniaze sami o sebe nie sú ani dobré, ani zlé.
Peniazmi sa dá podniknúť veľa dobrého, ... ale aj veľa zlého. Na jednej strane môžu byť použité na uspokojenie potrieb jedného človeka - úzkej skupiny ľudí – ale ...na druhej strane sa nimi dá prispieť / k zmierneniu biedy iných.
Peniaze znamenajú moc. A moc je tiež dvojsečná zbraň – možno ju použiť na dobré i na zlé.
Túžba po peniazoch je nebezpečná v tom, že
si človek si nevie povedať dosť. Stále prichádzajú nové priania, nutkanie mať vždy viac. Za týmto postojom je ilúzia, že takto sa zabezpečím, budem mať istotu. Skutočná, trvalá istota – ani láska, ani zdravie ani ochrana pred smútkom, bolesťou a smrťou sa nedá zaplatiť bohatstvom. Ak je dúfanie človeka postavené na materiálnych veciach, je postavené na piesku. Padne.
Túžba po peniazoch robí človeka sebeckým, umožňuje neférový konkurenčný boj. Kto je posadnutý túžbou po peniazoch, nevadí mu, že iní musia byť chudobní alebo strácajú, aby on získal ešte viac.
Túžba po bohatstve spôsobuje, že myšlienky človeka sú fixované na neho samého a v iných vidí len nástroje alebo prekážku na ceste za osobným obohatením.
Je našou kresťanskou povinnosťou, aby sme vedeli sami seba a svoju rodinu primerane zaopatriť. Máme sa vedieť postarať sa o to, aby sme viedli dôstojný život. Je však dôležité, aby sme si pri nadobúdaní týchto vecí nachádzali priestor pre stíšenie - sústredenie na to, čo a prečo je pre nás dôležité / a dôvod na vďačnosť.
3. Ty, človeče Boží, hovorí Pavel, utekaj pred ilúziou zabezpečenia na zemi. Ty sa snaž získať to, čím sa chce Boh zviditeľniť na zemi.
Potrebuje Ťa, aby si presadil toľko spravodlivosti, ako sa dá. V Tebe túži mať na zemi človeka, ktorý je zbožný, lebo vie, že nedúfa, neverí, nečaká márne. V tebe, brat, sestra, chce nájsť syna alebo dcéru, ktorý svojou vierou, láskou, trpezlivosťou a miernosťou zviditeľňuje na zemi to, čo platí v Božom kráľovstve.
Je dôležité, aby si neprestal veriť - aby si bojoval boj viery. Viera, človeče Boží, nie je staus quo. Je to sila, ktorá ťa vedie k človeku – niekedy v hojnosti a niekedy v núdzi. Tvoj Boh sa stará o to, aby si mal dosť, aby si mal, čo potrebuješ. Pre telo, dušu i ducha.
Viera ťa naplní silou tam, kde iní vidia iba slabosť. Dá ti odvahu stáť za poctivosťou, keď ťa všetko presviedča, že platí lož, úskoky a polopravdy.
Viera je Tvoj dar. Ale je ti daná s tým, aby si si ju chránil, aby si ju nenechal umrieť. Iba živá viera, tá, ktorá sa osvedčí vo vzťahu s Bohom, iným človekom, ktorá dá silu Tebe samému, robí zázraky.
To je kapitál, o ktorý ťa nič nemôže pripraviť. Neustávaj, neklesaj – ale bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný.

Amen.

Dobrotivý Bože,
Ďakujeme za dnešnú nedeľu, za čas oddychu, pokoja a za dar Tvojho svätého slova.
Ďakujeme za veľké i malé veci, ktoré máme, ktoré sme dosiahli, za všetky naše víťazstvá a pády.
Ďakujeme za stelesnenú lásku, za to, že ona vypĺňa vnútornú prázdnotu a úbohosť, že dáva motiváciu tam, kde sme sa už chceli vzdať.
Veríme, Pane, že prinášaš hojnosť tam, kde je núdza, zmierenie tam, kde sú konflikty, úľavu tam, kde je bolesť.
Prosíme, aby sme dokázali usporiadať svoje priority podľa Tvojich.
Ďakujeme Ti s novomanželmi Repkovcami za milosť, že sa našli, prosíme veď ich svojou múdrosťou a láskou na celej ich spoločnej ceste.
Ďakujeme s našou sestrou za doterajšiu milosť a ochranu, vypočutie modliteb a úspešnú operáciu. Daj jej silu prijímať život tak, ako ho riadiš, aby dokázala akceptovať všetky Tvoje rozhodnutia v pokoji.
Ďakujeme so súrodencami pri životnom jubileu ich najstaršej sestry Evy - za všetko čo si im v jej pomoci a láskavosti doteraz doprial. Daruj jej a celej tejto rodine zdravie, lásku a požehnanie pre ďalšie roky.
K Tebe sa, Pane utiekame aj s prosbami o Tvoje uzdravujúce dotyky pre brata Kovára a Tebe známu sestru, ktorá bude operovaná.
Pane, v Tebe hľadáme útočište a pomoc, ak nás obmedzí choroba a neistota, ktorá z nej vyplýva. Prosíme o brata aj sestru, buď im, Pane nablízku v celkom konkrétnych ľuďoch, v lekároch a sestrách, aby Ti mohli dôverovať, že ich pozdvihneš a dáš úľavu a upokojenie. Pane, veríme, že máš väčšiu moc, ako si trúfame predpokladať – prosíme, aby sme sa tejto moci dokázali odovzdať s dôverou a istotou, že si s nami.
Do Tvojich rúk, Pane, odovzdávame aj rodinu Vančovú, ktorá si spomína na svoju manželku, mamu, starú mamu a sestru Alžbetu Vančovú pri 2. výročí jej úmrtia. Prosíme, potešuj ich svojím svätým Duchom. Daruj im lásku a milosť, aby v takej spolupatričnosti, akú si pestujú, vedeli niesť dobré i zlé.

Amen.

Anna Polcková
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.