V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Smrtná nedeľa, Ján 16, 7 – 11

Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet, o hriechu a o spravodlivosti a o súde, o hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. (Ján 16, 7 – 11)

Bratia a sestry,

Žijeme vo vrcholiacom pôstnom období. Teda v čase, kedy si kresťania viac ako inokedy uvedomujú veľkosť Božej lásky a milosrdenstva. Pre Božie dieťa niet krajšej správy. Boh ma miluje a zľutováva sa nado mnou. Práve ON, vševládny a všemocný Pán neba a zeme.
Od posmechárov a neprajníkov počujeme často otázku: „Odkiaľ poznáte Boha a viete aké má vlastnosti?“ Naša odpoveď znie: „Predsa z Biblie, z Božieho slova!“ A vidiac ich neveriaci úškrn nad touto odpoveďou, môžeme sa v duchu uškrnúť aj my. Prečo? Preto, lebo veríme v Stvoriteľa, Darcu života, Vykupiteľa nášho Záchrancu a Posvätiteľa, nášho Radcu a Tešiteľa. Je to určite neporovnateľne ušľachtilejšia a pôsobivejšia viera, ako viera v nič, alebo náhodu. Napokon aj dejiny ukázali ako viera v Boha dvíhala a dvíha ľudí do mravných a duchovných výšok a naopak ako nevera ponižovala a ponižuje človeka na úroveň otroka a zvieraťa. Tam kde sa človek korí pred Bohom je prosperita a chuť k životu, spoločnosť postupne rozkvitá. Bez Boha vládne skepsa, beznádej, nenávisť a zúfalstvo a spoločnosť sa postupne rozkladá.
Odkiaľ berie kresťan to neslýchané sebavedomie označiť vieru v Boha ako zdroj prosperity? A naopak kde sa v ňom berie odvaha, neveru označiť ako príčinu rozkladu spoločnosti? Odkiaľ? Z tejto viery, náš Pán, nám poslal Radcu – Ducha Svätého! A Duch Svätý nás poučuje:

1. o hriechu
2. o spravodlivosti
3. o súde

1. Podľa Ježišových slov ako ich máme v dnešnom texte Radca nás poučí o hriechu! Ako? Jednoducho nám otvára oči, aby sme konečne videli, nielen čo je hriech, ale aj aký je jeho následok! Ako to vidíme? Uvediem príklad. Po stáročia všade kde dominovala kresťanská spoločnosť sa hovorilo: „Rodina je základ spoločnosti aj cirkvi“. Nikdy sa však táto axióma nejako zvlášť nerozvíjala. Prečo? Lebo nebolo o čom diskutovať. Bolo samozrejmosťou viesť mládež k tomu, aby keď dospejú, si chlapec našiel dievča a stali sa mužom a ženou, založili si rodinu a čo najzodpovednejšie pred Bohom a ľuďmi vychovávali svoje deti. Iný vzťah bol neprípustný. Prečo? Lebo len zväzok muža a ženy je Bohom požehnaný a udržiava život na zemi. Ale viete akú povesť si dnes týmito slovami budujem! Povesť konzervatívneho a možno aj netolerantného kresťana, ktorý nemá pochopenie pre iné zväzky. Teda homosexuálny vzťah medzi mužom a mužom, či lesbický vzťah medzi ženou a ženou a v poslednej dobe aj sexuálne vzťahy medzi deťmi a dospelými. A viete kde to všetko začalo? Začalo to vtedy keď sa urobil z komára slon. Miesto toho, aby v prípadoch keď sa niektorí muži chovali k žene a deťom bezohľadne a kruto spoločnosť zasiahla, odsúdila ich a zavrela do väzenia, nepriatelia cirkvi začali hovoriť o slobode a spustili sexuálnu revolúciu. Kresťanskú morálku vystavili posmechu. Dve, tri percentá rozvrátených rodín, poslúžili k tomu, aby sa farbisto vykreslila rodina ako väzenie, najprv pre ženu a potom aj pre muža. Padli všetky „tabu“ a všetko zrazu bolo možné a dovolené!
Výsledok? Bojíme sa budúcnosti! Nevieme čo sa stane! Kladieme si otázky! Vymrieme na AIDS, či inú pohromu? Zaplaví nás islám? Bude tu za niekoľko desaťročí dominovať iná rasa, či iný národ? Kto sa o nás postará keď budeme starí? Odpoveď je veľmi jasná. Niektorá z týchto hrozieb čo som menoval určite príde. Jediná možnosť ako tieto hrozby odvrátiť je vrátiť sa k tej dobrej starej axióme: Rodina, totiž celoživotný zväzok muža a ženy, je základ cirkvi a spoločnosti. Aj o tomto hriechu ma poúča Radca, môj Pán. Ale tam jeho činnosť nekončí, lebo hovorí aj o spravodlivosti.
2. Dlho som nerozumel týmto slovám, nechápal som súvislosti. Ako je súvislosť medzi spravodlivosťou a Ježišovým odchodom k Otcovi. Prečo o svojom odchode hovorí Ježiš v súvise so spravodlivosťou? Prečo? Bol človekom a tým bol obmedzený na čas a priestor. Radca – Duch Svätý, nie týmito veličinami obmedzovaný. Dnes je tu a zajtra úplne inde. Bol tu včera a bude tu pokiaľ bude svet, svetom. Poučuje každého z nás o hriechu pokúša sa nás vychovávať. Nie je to spravodlivé? Každému dáva rovnakú príležitosť na spásu, úspešnému aj neúspešnému, malému aj veľkému, Číňanovi aj Slovákovi. Niet dôvod na výhovorku, všetci poznáme čo je dobré a čo zlé. Preto naplno platí aj tretie úloha Radcu: hovorí nám o súde.
3. Keď počujeme slová o súde, zvyčajne zbystríme pozornosť. Aspoň v našich zemepisných šírkach je prirodzenou vlastnosťou ak je to len trocha možné nemať so súdmi, či vyšetrovateľmi nič spoločné. Ísť na súd, či políciu väčšinou neveští nič dobrého. Dokazovať svoju nevinu a brániť sa pred osočovaním nepridá nikomu na pokoji. To je teda naša ľudská skúsenosť. Napokon, vidím to aj teraz keď sa predsedníctvo nášho zboru musí neustále brániť osočovaniam a trestným podaniam „rôznych horlivcov a horlivkýň.“
V našom texte je súd spomínaný v úplne inej súvislosti. Je to súd nad kniežaťom tohto sveta. Správa o tomto súde je radostnou správou. Táto správa hovorí, nebojte sa, nezúfajte si knieža toho sveta, síce vytvára so svojimi nohsledmi dojem akoby mal práve on všetko pod palcom a mi kresťania ťaháme za kratší koniec, ale to všetko je iba zdanie. V skutočnosti je všetko naopak. Boh zvíťazil! Porazil zlo a zlého. Stalo sa tak na Golgote a toto víťazstvo je definitívne. Ježiš zvíťazil nad všetkou zlobou a mocou tohto kniežaťa. Zvíťazil a bodka. Tým raz a navždy odsúdil všetko zlo. Naša skúsenosť so zlom a jeho zdanlivé napredovanie je iba dôsledok našich chybných ľudských rozhodnutí. V skutočnosti od čias Golgoty je už rozhodnuté. A o tomto vydáva svedectvo Radca – Duch Svätý! Chceš počuť jeho hlas! Chceš ísť za ním a chceš sa vyhnúť súdu! Tak nešpekuluj a vydaj sa na úzku cestu do nebeského kráľovstva a definitívne opusť knieža tohto sveta. Lebo on sa môže prirovnať iba ku skapínajúcemu koňovi. Ešte síce kope, ale ak si dáme pozor tak nám už nemôže ublížiť.

Amen.

Michal Zajden
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.