V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

3. Nedeľa po sv. Trojici, Izaiáš 40, 27-31

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievaju, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia a neustávajú. (Izaiáš 40, 27-31)

Prorok v týchto veršoch popisuje náladu, ktorá vládla medzi zajatými Júdejcami na konci babylonského zajatia. Doba, ktorú strávili v odlúčení od svojej vlasti už bola tak dlhá, že vnútorne stratili všetku nádej na zmenu. Preto tie slová: skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. To sú naozaj slová, ktoré vyjadrujú rezignáciu.

Myslím, že zajatci zo Svätej zemi vo svojom postoji prezentovali pocity mnohých ľudí pred nimi, ale hlavne po nich, ktorí stratili akúkoľvek istotu, že si budú môcť žiť podľa svojho a riadiť si svoje veci sami.

Prorok však túto skepsu a beznádej tvrdo odmieta! Ukazuje na Hospodina a vyzýva národ, aby povstal a zložil svoju nádej do Božích rúk. A naozaj vyslobodenie čoskoro prišlo.

To je odpoveď pre všetkých omdlievajúcich. Nebojte sa, niekedy to síce vyzerá, že Boh mešká. Ale On, napokon vždy príde.

1. Boh je stvoriteľ všetkého. To uč a tomu ver!
2. Je nekonečne múdry a nekonečne štedrý.
3. Tam kde zlyháva človek On iba začína
4. Dvíha nás na orlích krídlach k slobode!


Boh je stvoriteľ všetkého. Táto veta je v katechizmoch a vyznaniach všetkých cirkví. O tomto konštatovaní niet medzi nami sporu. A predsa je stále menej ľudí, ktorí tomuto faktu pripisujú význam. Židia, ktorí sa dostali do Babylonského zajatia na jednej strane prišli o národný štát a svojich kráľov, ale práve preto začali si znovu uvedomovať, že sa napokon nič také osudové nestalo. A to preto, lebo ich existencia nezávisí na tom, či stojí chrám, alebo kráľovský palác, či žijú v Júdey, alebo v Babylone. Dôležité je len jedno, aby si zachovali vieru v Hospodina. A preto začali zhromažďovať sväté Písma a začali učiť svoje deti čo znamená viera v jediného Boha. Pochopili, že zodpovednosť za budúcnosť národa je v ich rukách. Žiaden panovník, či kňaz sa o nich už starať nebude. Zodpovednosť sa presunula do rodín. Je zvláštnou iróniou dejín, že až vtedy keď človek príde o slobodu a stratí istoty, ktoré dovtedy mal, začne si uvedomovať o čo všetko prišiel a začne si chrániť aspoň to čo mu zostane. A v tom mal národ šťastie. Lebo mu zostali svitky, písané Božie slovo, v ktorom boli a sú slová večného života. A predsa by aj toto bolo napokon zbytočné keby si vedomosti ukryté v týchto slovách nepredávali ďalšej generácií. Na základe Ježišovej zdrvujúcej kritike farizejsko – zákonníckej praxe v jeho dobe, často aj mi používame tieto jeho slová na to, aby sme poukázali na nesvári, ktoré sa vyskytujú medzi nami. No treba povedať, že rabínska učenosť, ktorá začala vznikať práve v Babylonskom zajatí mala pôvodne za cieľ ukázať mladým ľudom, že je tu Boh ich otcov, ktorí ich síce potrestal, ale, ktorý ich nikdy neopustil lebo:

2. je nekonečné múdry a nekonečné štedrý

Je veľmi dôležité, aby sme deťom už od malička vštepovali do srdca poznanie, že všetko čo vidíme okolo seba stvorila múdra Božia ruka a že to tvorila pre nás ľudí. A nielen, že Boh všetko stvoril, ale naďalej aj všetko múdro spravuje a riadi. Je veľmi dôležité zachovať túto postupnosť a spolu s vierou v Boha – Stvoriteľa hovoriť aj o Bohu – Posvätiteľovi, ktorí udržiava a riadi tento svet. Práve takto spojená viera je zárukou, že sa nám Boh stane súčasťou nášho života a nielen niekým, kto je síce múdry, ale napokon je od nás ďaleko a asi sa už o nás ani veľmi nestará. Beda tomu kto dospel do tohto štádia, pretože takáto viera musí viesť zákonite k postupnej rezignáciu a úpadku. Veď načo bojovať a o čokoľvek sa snažiť keď Stvoriteľ sa o svoje stvorenstvo nestará.

Z nášho textu môžeme tušiť, že medzi zajatcami muselo byť mnoho takých, ktorí pochybovali, že ešte Bohu na nich záleží. Samozrejme nečudujeme sa im. Ubehli už desiatky rokov a ich postavení sa nič nezmenilo. Bolo veľmi jednoduché a ľahké si to vysvetliť tým, že Boh sa od nich odvrátil a viac sa o nich nestará. Preto bolo tak veľmi dôležité, aby zaznel mohutný hlas, ktorí im oznámil. Nie je to pravda, nebojte sa a nezúfajte si, Boh je tu, je múdry, všetko stvoril a hlavne aj keď už ste sedemdesiat rokov v zajatí On Vás pozdvihne. Sú to nádherne slová, ktoré vyslobodzujú. A sú to zároveň slová, ktoré hovoria o tom, že človek môže mať obrovský potenciál a výdrž, môže desiatky rokov žiť v nádeji ale napokon bez pomoci zhora o svoje ideáli a vieru príde.

Viete Izraelcom nehrozila v Bybylone telesná likvidácia, im hrozila asimilácia a zánik v kultúrne a hospodársky vyspelejšom prostredí, ktoré bolo dokonca vtedy staršie ako ich civilizácia. Otázka prečo trvať na starých zdedených hodnotách a neprispôsobiť sa svojmu okoliu nie je aktuálna iba dnes!

Teda tam:

3. Kde zlyháva človek On iba začína!

Áno Boh dáva silu ustatému a rozhojňuje moc bezvládneho. Mladí hrdinovia, ktorí sa zdajú mocní a silní umdlievajú, ale zrazu prichádza pomoc zhora, ktorá akoby v poslednej chvíli zasahuje a vtedy keď sa zdá, že sa spoločenstvo rozsype a zanikne dáva nečakaný obrat zmenu. Podľa mnohých indícii sa zdá, že v druhej polovici 6. storočia pred Kristom zasiahla Júdejcov v Bybylone vlna prebudenia a nového duchovného začiatku. Svoje náboženské predstavy museli pod vplyvom okolnosti nanovo premyslieť a prehodnotiť. Ináč sa ani nedalo, prišlo o všetky viditeľné symboly svojej viery. Preto vonkajšími symbolmi tejto zmeny boli striktné dodržiavanie ustanovení Mojžišovho zákona, najmä obriezky a svätenia soboty. Taktiež v tomto období sa začal klásť dôraz na štúdium posvätných textov. Malé Júdejské spoločenstvo sa duchovne obnovilo. Bolo napokon šťastím, že do zajatia išla hlavne elita národa, ktorá pod vplyvom vyspelejšej mezopotámskej civilizácie dokázala premodliť a prebojovať pre národ nanovo vzťah k Bohu. K Bohu, ktorí už viac nebol a nikdy nebude zavretí za múrmi chrámu vo Svätyni, ale prichádza k človeku, ktorý je bezmocný a dáva mu silu a moc k životu. Takže bratia a sestry, nebojte sa, nezúfajte si Boh je tu uprostred nás. Toto slovo, ktoré prorok tak radostne a nahlas, kričal do uší svojim umdlievajúcim bratom platí aj dnes. Môžeme smelo a bez obáv vyznať náš Pán:

4. Nás dvíha na orlích krídlach k slobode!

Toto slovo zaznieva na koniec nášho oddielu Písma ako triumfálne vyznanie, v ktorom zaznieva nová živá viera júdejských zajatcov, ktorých Boh dvíha k sebe a oslobodzuje. Nová sila nie je nič iné ako koniec zajatia. Už viac nikto z nich nemusí zostať v cudzom područí. Ich Pán im daroval slobodu. Z histórie vieme, že v roku 538 pred Kr. Perzský kráľ Kýros dobyl Babylon. Tento pozoruhodný vládca razil úplne inú politiku voči porazeným ako jeho predchodcovia. Miesto násilia usiloval sa svoju moc udržiavať toleranciou. Rešpektoval náboženské a národne presvedčenie svojich poddaných. Bol to a nielen v tej dobe neskutočne osvietený panovník. Preto niet divu, že to židia považovali za zázrak, že prišiel niekto taký pre ktorého boli úplne samozrejme, že svojim novým poddaným umožnil návrat do vlasti. Preto tie vzletné a nádherné slová o orlích (teda kráľovských) krídlach. Preto tá nová sila a neutíchajúci príval novej energie, ktorý postavil národ na nohy a umožnil mu z novou vierou a silou vybudovať spoločenstvo, ktoré neskôr umožnilo príchod Mesiáša – Ježiša.

Záver

Milý brat, milá sestra,

V tvojom živote je možno tiež obdobie zúfalstva, rezignácie a beznádeje. Aj ty možno strácaš vieru a zdá sa ty, že už nie je o čo stáť. Chcem ťa preto povzbudiť! Neboj sa veriť, neboj sa dúfať, lebo náš Boh, ktorý všetko múdro stvoril, dosiaľ riadi tento svet. Nie je to vždy vidieť, ale je to tak. A čo je najdôležitejšie záleží mu na tebe a chce ty dať novú silu, zdvihnúť na svojich orlích krídlach k k výšinám spásu a večný život!

Amen!

Michal Zajden
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.