V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Vítame Vás na stránkach Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v BratislaveAktuality

10.02.2013>>Výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, 10. februára 2013 o 10. 30 – v rámci služieb Božích – Zborový dom Dúbravka
09.02.2013>>Výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, dcérocirkev Konventná a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto 9. februára 2013 o 9. 30 – Veľký kostol na Panenskej ulici
01.02.2013>>Program v UPC MOSTY na február 2013
27.01.2013>>STOPKA - služby Božie (nielen) pre hľadajúcich - 27.1.2013 o 15.00
13.01.2013>>Štatút Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto a Štatút účelového zariadenia opatrovateľskej služby Simeon
31.12.2012>>Štatistické údaje za rok 2012 (podľa stavu k 31. 12. 2012)
30.12.2012>>Nové číslo zborového časopisu Evanjelická Bratislava
24.12.2012>>Služby Božie v Novom ev. a. v. kostole na Legionárskej ulici počas vianočných sviatkov
21.12.2012>>Služby Božie vo Veľkom a Malom ev. a. v. kostole na Panenskej ulici počas vianočných sviatkov
16.12.2012>>DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE v Malom kostole
16.12.2012>>STOPKA - služby Božie (nielen) pre hľadajúcich - 16.12.2012 o 15.00 v STAROM LÝCEU - na Konventnej 15
16.12.2012>>Vianočný spev pre život - Veľký kostol 16. decembra - 16.00
12.12.2012>>Informácie o Domove dôchodcov v Evanjelickom dome starostlivosti (býv. ev. nemocnici) na Partizánskej ul. v Bratislave.
09.12.2012>>Deň otvorených dverí v Evanjelickom dome starostlivosti 9. decembra
02.12.2012>>Zriadenie troch nových evanjelických cirkevných zborov v Bratislave schválené

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.